Loading

Americká hypotéka Tatra banka

Americká hypotéka z Tatra banky  je bezúčelový úver za ktorý ručíte nehnuteľnosťou. Poskytuje sa  od 10 000 € a jeho maximálne výška je daná hodnotou založenej nehnuteľnosti, v prípade TB to je až 80% hodnoty nehnuteľnosti. Doba splatnosti sa pohybuje od 1-20 rokov.

Podmienky pre poskytnutie americkej hypotéky a zabezpečenie

Žiadosť si môžu podať klienti aj neklienti banky vo veku od 18 rokov s trvalým pobytom na území SR a taktiež aj občania EÚ ktorí majú príjmy z firmy so sídlom na Slovensku.

Banka overuje bonitu každého žiadateľa, takže jednou zo základných podmienok  je pravidelný zdroj príjmov:

a) zo zamestnania – zamestnanec musí banke predložiť potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, prípadne pracovnú zmluvu.

b) podnikateľ – predkladá spolu so žiadosťou o úver daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie, výkaz o príjmoch a výdavkoch, výkaz o majetku a záväzkoch za posledný rok prípadne iné dokumenty, ktorými je možné zdokladovať príjem žiadateľa

Každý záujemca o americkú hypotéku z Tatra banky musí úver zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou. Táto nehnuteľnosť musí byť poistená pre prípad zničenia alebo poškodenia bankou akceptovanou poisťovňou. V individuálnych prípadoch môže Tatra banka požadovať aj doplnkové zabezpečenie formou:

a) záložného práva na ďalšiu nehnuteľnosť

b) vinkuláciou vkladu na vkladnej knižke vedenej v TB

c) zmluvy o zabezpečovacom postúpení pohľadávky z terminovaného účtu vedenom v Tatra banke

d) životného poistenia a vinkuláciou poisteného plnenia v prospech banky

e) záložného práva k podielovým listom z Tatra Asset Managementu

f) bankovou zárukou, ktorú však musí TB akceptovať

g) ručením na základe ručiteľského vyhlásenia Garanta

 

Úrokové sadzby

Banka poskytuje možnosť pri americkej hypotéke vybrať si obdobie fixácie na 1,2,3,5 alebo 10 rokov. Počas tohto obdobia má klient istotu, že výška úrokovej sadzby a tým pádom aj mesačná splátka sa nebude meniť.

Obdobie fixácie

Úroková sadzba p.a.

1 rok

5,05 – 8,05 % p.a.

2 roky

4,75 – 7,75 % p.a.

3 roky

4 – 7 % p.a.

5 rokov

5,35 – 8,35 % p.a.

10 rokov

6,05 – 9,05 % p.a.

Po uplynutí doby fixácie má banka nárok na zmenu úrokovej sadzby. Zmena úroku odráža hlavne zmenu na peňažnom a kapitálovom trhu. Tatrabanka a.s. vždy informuje svojich klientov o zmenách úrokovej sadzby najneskôr jeden mesiac pred ukončením fixácie. V tomto období môže dlžník požiadať o predčasné splatenie úveru bez poplatku. Klient TB tiež môže v tomto období požiadať o zmenu doby fixácie a výšky úrokovej sadzby.

Poplatky a sankcie

 • Za spracovanie žiadosti a poskytnutie úveru si banka účtuje poplatok vo výške 0,80% z objemu

 • Za ohodnetenie nehnuteľnosti bankou prideleným špecialistom zaplatíte poplatok 100 € (ohodnotenie bytu alebo pozemku) a 170 € za ohodnotenie rodinného domu

 • Mesačný poplatok za spávu úverového účtu je 3,50 €

 • Žiadosť o zmenu zmluvy: 110 €

 • V prípade predčasného splatenia mimo doby ukončenia fixácie je poplatok za predčasné splatenie 5% z predčasne splatenej istiny. Po ukončení lehoty fixácie je možnosť úver predčasne splatiť bez poplatku

 • Písomná upomienka pri omeškaní so splátkou 15 €, písomná výzva: 30 €, sms upomienka 1 €

 • V prípade nedodržania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy je klient povinný uhradiť zmluvnú pokutu 3% z výšky poskytnutej sumy

 

Výhody

 • Každý klient ktorý má zriadenú americkú hypotéku získa kreditnú kartu na 12 mesiacov zadarmo.

 • Oveľa zaujímavejším benefitom je však možnosť zrýchleného splácania, ktoré môžete využiť každý mesiac v termíne normálnej splátky. Ak máte v danom mesiaci k dispozícii voľné finančné prostriedky, môžete banke poslať takzvanú extra splátku až do výšky trojnásobku mesačnej splátky. Výhodou extra splátok je že z nich Tatra banke neplatíte žiaden úrok.

 • Možnosť predčasného splatenia v období končiacej fixácie bez poplatku

 • Úver môžete čerpať takmer okamžite už pri návrhu na vklad záložného práva do katastra


You are here: Home » Americká hypotéka » Americká hypotéka Tatra banka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.