Loading

Bezúčelová flexihypotéka

Bezúčelová flexihypotéka z VÚB banky je neúčelovým úverom ktorý je nutné zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou určenou na bývanie (teda rodinným domom alebo bytom v osobnom vlastníctve – banka neakceptuje ako predmet zabezpečenia stavebný pozemok). Na nehnuteľnosť nesmú byť viazané žiadne ťarchy s výnimkou Ťarchy podľa § 15 odsek 1 a § 16 až 18b Zákona o bytoch. Nehnuteľnosť musí byť dokončená, zapísaná na liste vlastníctva, takže nemôžete ručiť nedokončenou stavbou. Vyžaduje sa aj poistenie založenej nehnuteľnosti pre prípad poškodenia alebo zničenia, ktoré musí byť vinkulované v prospech VUB banky.

Základná charakteristika úveru

Bezúčelová flexihypotéka sa poskytuje vo výške od 6 600 €. Maximálny úverový limit je 166 000 €. Jeho výška závisí predovšetkým od hodnoty a typu nehnuteľnosti, ktorú klient poskytne ako zábezpeku a od žiadateľovej bonity. Rozsah splatnosti je od 1-20 rokov. Napriek tomu, že je výhodnejšie zvoliť si kratšiu lehotu splatnosti, klienti banky si vyberajú skôr dlhšie obdobie splatnosti, aby si znížili výšku mesačnej splátky a aby mali aj na normálne živobytie. Dĺžku splatnosti si môžete určiť samostatne, len pozor na to, aby ste vedeli svoje záväzky splácať. Vo všeobecnosti sa dá povedať, že VUB banka schvaľuje úvery len v takej výške, aby dlžníka splátky úveru príliš finančne nezaťažili (dlhové zaťaženie by nemalo byť vyššie ako 40% z čistých príjmov klienta).

Túto pôžičku získate jednoducho, stačí preukázať výšku príjmu, predložiť doklad totožnosti a znalecký posudok. V prípade, že znalecký posudok nemáte, nevadí – vub banka má team špecialistov, ktorí za malý poplatok ocenia nehnuteľnosť. (poplatok za ocenenie je podľa platného cenníka 100 € za byt a 150 € za dom). V prípade, že ste členom napríklad Slovenskej lekárskej komory alebo Notárskej komory, nemusíte dokladovať výšku príjmu, stačí prehlásenie, že Váš príjem je dostatočný na splácanie úveru.

Úroky a poplatky

Úročenie je fixné, to znamená, že klient má počas doby fixácie istotu, že sa výška mesačnej splátky nezmení.

Doba fixácie Základná sadzba p.a. Výsledná sadzba p.a.
1 rok 1,84% 4,79 – 7,09 %
3 roky 1,02% 4,79 – 7,09 %
5 rokov 1,40% 5,19 – 7,49 %

Po uplynutí fixačného obdobia môže byť upravená výška úrokovej sadzby, podľa vývoja úroku na peňažnom a kapitálovom trhu.

Po ukončení doby fixácie má klient nárok na predčasné splatenie bez poplatku. Dlžník však musí o svojom zámere banku informovať v jednej z pobočiek osobne najneskôr 15 dní pred plánovaným dátumom predčasného splatenia. Najneskôr treba sumu vyplatiť do prvého dňa kedy začína platiť nová úroková sadzba. Klient má taktiež možnosť raz ročne poslať banke mimoriadnu splátku až do 20% z výšky úveru bez poplatku.

  • Spracovateľský poplatok: 0,80% z objemu úveru, minimálne 200 €, max. 1000 €

  • Mesačný poplatok za správu účtu: 3,30 € (platí sa každý mesiac počas celej doby splatnosti)

  • V prípade, že klient navrhne zmenu zmluvy je poplatok: 110 € (ak nie je potrebné schvaľovanie zo strany banky) a 150 € (so schvaľovaním)

  • Poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku mimo obdobia končiacej fixácie je 1% z predčasne splatenej čiastky alebo z výšky mimoriadnej splátky ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako rok a 0,5% v prípade že do konca doby splatnosti zostáva menej ako jeden rok

  • Prvá upomienka pri oneskorení so splátkou: 10 €

  • Druhá upomienka: 40 €

  • Sankčný úrok v prípade omeškania: 3% p.a.

Komu je určená

Žiadateľ musí byť fyzická osoba s vekom od 18 rokov, akceptované sú aj žiadosti cudzích štátnych príslušníkov s trvalým pobytom v SR alebo v zahraničí.

Výhody

Vďaka zabezpečeniu úveru nehnuteľnosťou získate oveľa výhodnejší úrok ako keby ste si vzali klasický spotrebný úver bez zabezpečenia nehnuteľnosťou (ak by ste si vzali napríklad flexipôžičku na čokoľvek, najnižší možný úrok je 8,90 % p.a a maximálna suma ktorú by ste dostali by bola 25 000€). To znamená, že s flexihypotékou získate takmer dvojnásobne nižší úrok. Výhodou je aj skutočnosť, že žiadosti  sú schvaľované expresne rýchle, spravidla už do dvoch pracovných dní.


You are here: Home » Americká hypotéka » Bezúčelová flexihypotéka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.