Loading

Bezúčelová hypotéka ČSOB

Na rozdiel od klasickej hypotéky, kedy je potrebné dokladovať na čo boli peniaze použité, pri bezúčelovej hypotéke z ČSOB nemusíte dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Tento úver je však potrebné zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou. Bezúčelové úvery zabezpečené nehnuteľným majetkom sú jednoznančne najvýhodnejšie, čo sa týka výšky úroku. Ak by sme ich napríklad porovnávali s bezúčelovými úvermi bez zabezpečenia, tak vyjdu približne o polovicu lacnejšie. Ďalšia výhoda tohto úveru spočíva v tom, že vďaka zabezpečeniu máte možnosť získať pôžičku na oveľa vyššiu sumu ako pri klasickom spotrebnom úvere na čokoľvek.

Základné informácie

Banka poskytuje tento úver od 4 500 €. Maximálna suma, ktorú môžete získať bude záležať od hodnoty nehnuteľnosti s ktorou budete ručiť (ČSOB poskytne bezúčelovú hypotéku do výšky maximálne 70% hodnoty založenej nehnuteľnosti). Doba splatnosti je od 3 – 30 rokov. Spolu s týmto bezúčelovým úverom získa každý žiadateľ aj kredinú kartu na jeden rok zadarmo.

Úroky

Úročenie je aj v tomto prípade fixné s možnosťou výberu 1, 3 ,5 ,10, 15 alebo 20 ročného obdobia fixácie.

Ak si vyberiete dlhšie obdobie fixácie, nemusíte sa báť, že po ukončení tohto obdobia Vám banka zvýši úrok z dôvodu zmien na peňažnom a kapitálovom trhu.

Obdobie fixácie Úrok
1 rok 5,56 % p.a.
3 roky 4,56% p.a.
5 rokov 4,80 % p.a.
10 rokov 5,86 % p.a.
15 rokov 6,06 % p.a.
20 rokov 6,16 % p.a.

Modelový príklad výpočtu ceny

Výška bezúčelovej hypotéky ČSOB 30 000,00 €
Doba splatnosti 20 rokov
Počet splátok 240
Úrok v percentách ročne 4,65 %
Fixácia úrokovej sadzby 5 rokov
RPMN (ročná percentuálna miera nákladov) 5,06%
Mesačná splátka 192,23 €
Poplatok za poskytnutie úveru 225,00 €
Poplatok za vedenie úverového účtu 3,30 € / za mesiac
Klient celkovo zaplatí 47 152,20 €
Preplatenie 17 152,20 €

Orientačnú výšku mesačnej splátky si môžete vypočítať prostredníctvom takzvanej hypokalkulačky, ktorú nájdete na tejto stránke. Samozrejme hypokalkulačka Vám dá len približnú predstavu o tom, koľko by vyšla mesačná splátka ak by ste si vzali bezúčelovú hypotéku. Pre získanie presných informácii si budete musieť dohodnúť stretnutie s hypotekárnym špecialistom ČSOB banky.

Poplatky, pokuty a sankcie

 • Poplatok za poskytnutie: 0,75 % z objemu úveru, minimálne 150 €, maximálne 1 000 €
 • Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu: 3,50 € / za mesiac

 • Poplatok za zmenu zmluvy zo strany klienta: 100 €

 • Predčasné splatenie  až do výšky 100 % zostatkovej sumy v čase ukončenia fixačného obdobia: bez poplatku

 • Mimoriadna splátka úveru raz ročne až do výšky 20 % bez poplatku

 • Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka mimo termínu obnovy úrokovej sadzby: 0,5% z predčasne splatenej sumy (ak do konca doby splatnosti zostáva menej ako rok) a 1 % ak do konca splatnosti zostáva viac ako rok (platí pre úvery uzatvorené od 11.6.2010). Pre hypotéky, ktoré boli uzatvorené do 10. 6. 2010 je poplatok za predčasné splatenie 5%.

 • Upomienka v prípade oneskorenia so splátkou: 10 €, výzva 35 €

 • Sankčný úrok : 8% plus základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Momentálne je základná úroková sadzba ECB 1%, teda sankčný úrok je 9%

Podmienky a zoznam požadovaných dokladov na vybavenie Bezúčelovej hypotéky z ČSOB

Podmienkou pre poskytnutie tejto pôžičky je vek od 18 rokov a záujemca musí taktiež mať pravidelný príjem v dostatočnej výške. Na vybavenie žiadosti budete potrebovať okrem dokladu totožnosti aj nasledovné dokumenty:

Doklady ktorými banke preukážete výšku príjmu

 • zamestnanec – predkladá potvrdenie o výke príjmu od zamestnávateľa (ktoré nesmie byť staršie ako 2 mesiace) + výpis z účtu za posledný mesiac. V prípade, že máte účet vedený v ČSOB na ktorý Vám chodí výplata po dobu minimálne troch mesiacov, nebudete potrebovať potvrdenie o príjme. Ak výplatu dostávete v hotovosti, tak predkladáte len potvrdenie o príjme (bez nutnosti predloženia výpisu z bankového účtu)

 • podnikateľ – fyzická osoba – musí spolu so žiadosťou priniesť aj kópiu daňového priznania za posledný rok + potvrdenie, že voči daňovému úradu nemá podnikateľ žiadne dlhy

 • ak výšku svojho príjmu nechcete zdokladovať – musíte podpísať čestné prehlásanie o príjme a potvrdenie o bezdlžnosti voči DÚ (v prípade, že ste samostatne zárobkovo činná osoba)

Doklady potrebné k nehnuteľnosti

 • ak máte záujem kúpiť nehnuteľnosť – musíte predložiť list vlastníctva kupovanej nehnuteľnosti

 • v prípade že sa chystáte na rekonštrukciu alebo stavbu – LV k pozemku, stavebné povolenie, kópia z katastrálnej mapy, prípadne geometrický plán ak ešte stavba nie je zapísaná v katastri

Doklady k nehnuteľnosti ktorou sa ručí

LV, znalecký posudok, kópia katastrálnej mapy, kópia zmluvy, na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno.

Záver:

Pri fixácii na 5 rokov vychádza úrok pri Bezúčelovej hypotéke z ČSOB 4,80 % p.a. čo je v porovnaní s ostatnými americkými hypotékami jedna z najlepších sadzieb akú môžete na Slovensku dostať. Porovnanie s konkurenčnými produktami:

 • Oberbank Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou -úrok od 4,75 – 5,75 % ročne
 • UnicreditBank Free Hypoúver – úroková sadzba sa pohybuje od 4,80 – 5,30 % ročne
 • VÚB banka Bezúčelová Flexihypotéka – 5,19 – 7,49 %
 • OTP Americká hypotéka – 5,29 %
 • Tatrabanka Americká hypotéka TB – 5,35 – 8,35 %
 • Poštová banka Praktická hypotéka – 5,52 – 5,66 %
 • mBank Neúčelový úver – 6,49 – 6,99 %
 • SLSP úver na bývanie – 7,39 %


You are here: Home » Americká hypotéka » Bezúčelová hypotéka ČSOB

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.