Loading

Bezúčelový spotrebný úver ČSOB

Bezúčelový sspotrebný úver z ČSOB získate v hodnote od 600 – 25 000 € aj bez ručiteľa alebo spolužiadateĺa a bez založenia nehnuteľnosti. Splátky si môžete rozložiť na obdobie od 1-7 rokov. Ak zvolíte dlhšiu dobu splatnosti, získate nižšie mesačné splátky, ale tým pádom ho budete dlhšie splácať a viac ho preplatíte.

Splácanie

Splácanie je pri bezúčelovom spotrebnom úvere anuiné. Klient má možnosť sám si vybrať deň splatnosti, ktorý mu najviacej vyhovuje. Taktiež je tu možnosť odkladu splátok až o 3 mesiace. Môžete teda podať žiadosť o pôžičku a v prípade, že Vám bude žiadosť schválená, pôžicku môžete začať splácať až o 3 mesiace.

Klient musí uhradiť dohodnutú mesačnú splátku najneskôr v deň splatnosti. V prípade, že deň splatnosti je zároveň aj deň pracovného voľna, splátku je potrebné poslať najneskôr do konca pracovného dňa predchádzajúceho dohodnutému dňu splatnosti. ČSOB banka každého dlžníka informuje o stave jeho úverového účtu minimálne raz za štvrťtok buď písomne alebo elektronickou formou. Dlžník však môže kedykoľvek zmeniť periodicitu zasielania výpisov z úverového účtu prostredníctvom internet bankingu ČSOB alebo na akejkoľvek pobočke.

Úroky a poplatky

 • úroková sadzba závisí predovšetkým od bonity klienta a pohybuje sa od 8,90 % – 24,90 % ročne
 • sankčná úroková sadzba je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky. Keďže momentálne je základná úroková sadzba ECB stanovená na 1%, sankčný úrok v prípade omeškanie bude 9%
 • poplatok za spracovanie a poskytnutie pôžičky je 2% z objemu úveru, minimálne zaplatíte 35 €
 • mesačný poplatok za vedenie úverového účtu: 2 €
 • potvrdenie banky vystavené na základe žiadosti klienta: 10 € (+DPH)
 • zmena úverovej zmluvy na žiadosť klienta: 40 € (tento poplatok hradí klient pri zmene zabezpečenia, pri vypustení spoludlžníka, pri zmene dátumu splátky, odklade splátok , skrátení alebo predĺžení alebo pri zmene účtu na splácanie.)
 • písomná upomienka v prípade, že dlžník sa dostal do omeškania: 10 €
 • písomná výzva: 35 €
 • predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka: poplatok 0,5% z predčasne splatenej sumy (ak do konca doby splatnosti zostáva menej ako rok) a 1% v prípade že do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok

Potrebné doklady

Žiadosť si môžu podať fyzické osoby a podnikatelia vo veku od 18 rokov. Každžý záujemca musí predložiť dva doklady totožnosti. V prípade, že ste zamestnanec, pripravte si potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa. Ak však máte účet vedený v ČSOB a nechávate si naň poukazovať príjem po dobu minimálne 3 mesiacov, nebudete potrebovať doklad o príjme. Ďalej je potrebné si pripraviť posledný výpis z účtu.

Ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ, tak je potrebné spolu so žiadosťou preložiť kópiu daňového priznania spolu s prílohami za posledné zdaňovacie obdobie a doklad o bezdlžnosti voči daňovému úradu.

Porovnanie s ostatnými bezúčelovými spotrebnými úvermi

S úrokovou sadzbou od 8,90 % – 24,90 % p.a. je Bezúčelový spotrebný úver konkurenčný s ostatnými porovnateľnými bankovými produktami. Pre porovnanie nižšie uvádzame prehľad úrokových sadzieb v ostatných bankách:

 • Pôžička ZUNO úrok od 7,90 – 15,90 % p.a.
 • Flexipôžička na čokoľvek z VUB banky 8,90 % – 18,90 % p.a.
 • Spotrebný bezúčelový úver z Volskbank Slovensko – 8,82 – 18,25 % p.a.
 • Bezúčelový spotrebný úver z UniCredit Bank – 9,99 % p.a.
 • Bezúčelový úver TB Classic z Tatrabanky – od 9,90 – 19,90 % p.a.
 • Spotrebný úver na čokoľvek zo SLSP – 10,90 – 19,90 % p.a.
 • Optim pôžička na čokoľvek z Prima banky – 9,90 % p.a.
 • OTP Ideal úver z OTP banky – 8,90 % p.a.
 • mPôžička Plus z mBank – 14,90 % p.a.


You are here: Home » Bezúčelový úver » Bezúčelový spotrebný úver ČSOB

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.