Loading

Bezúčelový spotrebný úver Volksbank Slovensko

Bezúčelová spotrebný úver nesmie chýbať v ponuke žiadnej banky a Volksbank Slovensko nie je žiadnou výnimkou  Poskytuje ju vo výške od 1000 €, pričom úverový strop je 17 000 €. To však neznamená, že každý záujemca dostane pôžičku v maximálnej výške. Banka posudzuje každú žiadosť individuálne a zaujíma sa predovšetkým o výšku príjmu klienta, počet členov domácnosti a v nespodslednom rade aj o jeho mesačné výdavky.  Ak má žiadateľ príjem v čistom 900 €, ale spláca iný úver a na živobytie mu mesačne zostane 200 €, tak takúto žiadosť nielen Volskbank, ale aj každá iná banka odmietne. Na poskytnutie bezúčelového spotrebného úveru neexistuje právny nárok a banka môže žiadosť zamietnuť aj bez udania dôvodu.

Splatnosť je v prípade tohto produktu od 1 roka do 7 rokov.

Zabezpečenie

Pre úvery do sumy 6 999 € sa nevyžaduje žiadne zabezpečenie, takže ju získate aj bez ručiteľa. Ak by ste mali záujem o pôžičku vo vyššej hodnote, je potrebné za záväzky ručiť ručiteľom s pravidelným mesačným príjmom. Volksbank poskytuje možnosť získať úver s výhodnejším úrokom až o 3%, v prípade, že ho zabezpečíte vkladovými produktami (teda vkladovým účtom alebo vkladnou knižkou).

Úroková sadzba

Úroková sadzba je fixná a pohybuje sa v rozsahu od 8,82 – 18,25% ročne (bez zabezpečenia). Ako bolo spomenuté vyššie, banka odmeňuje klientov ktorí úver zabezpečia vkladovými produktami nižším úrokom, ktorý by v tomto prípade bol od 7,77 – 9,19%.

Výška úrokovej sadzby sa pre každého klienta stanovuje individuálne a je povinnou súčasťou zmluvy. V prípade, že si nebudete svoje záväzky voči banke plniť načas, budete musieť okrem štandardného úroku zaplatiť aj úrok z omeškania ktorý je 9% p.a.

Poplatky

  • Spracovateľský poplatok: 2% z objemu poskytnutej sumy, minimálny poplatok je 35 €
  • Poplatok za vedenie a správu úverového účtu: 2,20 € za mesiac (platí sa až do dokca doby splatnosti)
  • Zmena výšky úveru: 1% z rozdielu medzi pôvodnou a novou sumou, minimálny poplatok je 35 €
  • Zmena zmluvy na žiadosť klienta: 50 €
  • Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre zmluvy uzatvorené po 20.6.2010 je 0,5% – 1 % z nesplatenej istiny. Ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok tak je poplatok 0,5 %, ak viac ako jeden rok, v takomto prípade je poplatok za podanie žiadosti o predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 1% z predčasne splatenej sumy
  • Vystavenie potvrdenia bankou na základe žiadosti klienta: 15 €
  • Upomienka o nezaplatení dlžnej sumy: 20 € za každú odoslanú upomienku

Podmienky pre poskytnutie

Volskbank poskytne bezúčelový spotrebný úver fyzickým osobám vo veku od 18-65 rokov. Podmienkou je buď slovenské občianstvo alebo aspoň trvalý pobyt na Slovensku a pravidelný príjme zo zamestnania alebo z podnikania. V prípade že záujemcom je osoba s trvalým pracovným pomerom, je potrebné zdokladovať výšku príjmu prostredníctvom potvrdenia o výške príjmu zo závislej činnosti (nájdete ho na webovej stránke Volksbank). Ak poberáte príjem v hotovosti pripravte si výplatné pásky za posledné tri mesiace.

Podnikateľ – fyzická osoba preukazuje výšku svojho príjmu prostredníctvom potvrdenia o výške daňovej povinnosti a výpisom zo živnostenského registra. Okrem toho je povinný banke predložiť spolu so žiadosťou aj daňové priznanie za posledné ukončené zdaňovacie obdobie.


You are here: Home » Bezúčelový úver » Bezúčelový spotrebný úver Volksbank Slovensko

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.