Loading

Bezúčelový úver Unicredit Bank

Unicredit bank ponúka bezúčelový spotrebný úver s lákavou úrokovou sadzbou 10,99 % p.a. pre každého, kto spĺňa základné podmienky banky na poskytnutie tejto pôžičky.

Záujemca si môže požičať sumu od 650 – 25 000 € a splátky si môže rozložiť na obdobie od 1-7 rokov. Výška mesačnej splátky je fixná a je dohodnutá v zmluve, to znamená, že sa počas doby splatnosti nebude meniť výška mesačnej splátky, takže klient si môže lepšie plánovať svoje výdavky v budúcnosti. Keďže je táto pôžička z Unicredit banky klasifikovaná ako bezúčelová, dlžník môže peniaze z úveru použiť na čokoľvek bez toho, aby musel banke dokladovať účel ich použitia.

Čerpanie úveru

Spôsob čerpania úveru je dohodnutý v zmluve a klient má na výber jednu z nasledovných možností:

a) jednorazovo – dlžník je povinný dodržať maximálnu lehotu čerpania, ktorá je pri jednorazovom čerpaní 3 mesiace

b) postupne – maximálna lehota na čerpanie úveru je v tomto prípade 24 mesiacov.

Zabezpečenie

Pôžičku z Unicredit bank môžete získať aj bez ručiteľa alebo spoludlžníka v prípade, že výška úveru nepresiahne sumu 10 000 €. Ak požiadate o vyššiu sumu ako 10 000 €, budete potrebovať ručiteľa. Banka požaduje zabezpečenie úveru prostredníctvom dohody o zrážkach zo mzdy pri pôžičke nad 3 300 €. Dohoda o zrážkach zo mzdy sa však neuzatvára pokiaľ je použitá finančná zábezpeka.

 

Úroky

 • Unicredit bank ponúka pre všetkých klientov bez ohľadu na výšku ich príjmu rovnakú úrokovú sadzbu 10,99 % p.a. Na získanie tejto výhodnej úrokovej sazby je však potrebné mať účet vedený v tejto banke a nechať si naň každý mesiac posielať sumu vo výške aspoň 1,5 násobku mesačnej splátky. V prípade, že táto podmienka nebude splnená, tak bude úver úročený úrokom vo výške 13,99 % p.a.
 • Existujúci klienti banky, ktorí majú účet vedený v Unicredit banke a ktorí si nechajú na tento účet posielať príjem vo výške aspoň 500 € po dobu minimálne 3 mesiacov získajú ešte výhodnejší úrok vo výške 9% ročne. Zároveň však musia splniť podmienku povinného poistenia schopnosti úver splácať alebo si musia zriadiť program pravidelného investovania „Rytmus“ s minimálnym vkladom 30 € za mesiac
 • V prípade, že sa dlžník dostane do omeškania, bude musieť zaplatiť okrem štandardného úroku aj sankčný úrok vo výške 9% p.a.

Poplatky

 • Poplatok za poskytnutie tejto bezúčelovej pôžičky: 2% z objemu úveru, minimálne zaplatíte 30 € (momentálne akcia – poskytuje sa bez poplatku za poskytnutie do konca Novembra 2012)
 • Poplatok za vedenie úverového účtu: 2,20 € / mesiac (platí sa každý mesiac až do úplného vyplatenia úveru)
 • Prvá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 5 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 17 €
 • Druhá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 50 €
 • Tretia a ďalšie upomienky zasielané individuálne: 50 €
 • Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka ak do konca termínu splatnosti zostáva menej ako jeden rok: 0,5 % z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010)
 • Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka ak do konca termínu splatnosti zostáva viac ako jeden rok: 1 % z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010)
 • Poplatok za vypovedanie zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní: 4,00% zo sumy úveru
 • Poplatok za zmenu znluvných podmienok zo strany klienta: 35 €
 • Splátka pôžičky v hotovosti: 2 €
 • Porušenie zmluvných podmienok: 1% z objemu úveru

 

Podmienky pre poskytnutie

Žiadosť o pôžičku si môžu podať fyzické osoby vo veku od 18 rokov (v čase podania žiadosti) do 62 rokov (v dobe splatnosti) s pravidelným mesačným príjmom v čistom minimálne 280 €. Na vybavenie žiadosti budete potrebovať dva doklady totožnosti. Zamestnanec s trvalým pracovným pomerom predkladá potvrdenie o príjme zo závislej činnosti a výpisy z bankového účtu za posledné 3 mesiace. Podnikateľ – živnostník predkladá potvrdenie o výške príjmu na základe daňového priznania, teda si žiadosťou musí predložiť kópiu daňového priznania aj s prílohami a výpisy z podnikateľského účtu za posledných 6 mesiacov.


You are here: Home » Bezúčelový úver » Bezúčelový úver Unicredit Bank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.