Loading

Ferratum

Spoločnosť Ferratum je na Slovensku asi najznámejším poskytovateľom sms pôžičiek, ktoré si známe aj pod názvom fínske pôžičky. Je členom skupiny Ferratum Group, ktorá sa zaoberá rovnakou činnosťou v ďalších osemnástich krajinách sveta.

Parametre sms pôžičky Ferratum

Spoločnosť umožňuje požičať si len malé čiastky od 25-350€ s dobou splatnosti 15-30 dní. Klienti tejto firmy majú možnosť si aj dobu splatnosti predĺžiť prostredníctvom takzvaného prolongu (zadarmo to samozrejme nebude). Ak ste služby tejto spoločnosti ešte nepoužili, máte možnosť požičať si len sumu do 75€ na 15 dní. Ak preukážete, že svoj dlh voči veriteľovi splatíte načas, tak v prípade opakovanej žiadosti môžete požiadať až o 350€. Koľko za pôžičku na pár dní zaplatíte ilustruje nasledovná tabuľka:

Čiastka Doba splatnosti Odplata Celkom
25 € 15 dní 6,25 € 31,25 €
50 € 15 dní 12,50 € 62,50 €
75 € 15 dní 18,75 € 93,75 €
100 € 15 dní 25 € 125 €
100 € 30 dní 38 € 138 €
150 € 15 dní 37,50 € 187,50 €
150 € 30 dní 57 € 207 €
200 € 15 dní 50 € 250 €
200 € 30 dní 76 € 276 €
250 € 15 dní 62,50 € 312,50 €
250 € 30 dní 95 € 345 €
300 € 30 dní 114 € 414 €
350 € 30 dní 133 € 483 €

Ročná percentuálna miera nákladov je pri všetkých sumách 22 710,96 %. Toto číslo zahŕňa všeky poplatky a náklady ktoré súvisia so zriadením pôžičky. Priemerne sa RPMN u nebankových spoločností na strednodobé úvery (s dobou splatnosti okolo 1 roka) pohybuje okolo 30%. Keďže sms pôžičky majú splatnosť iba niekoľko dní, rpmn vychádza niekoľko stonásobne drahšie. Ak by sme si teda rozpočítali náklady na túto mini pôžičku na jeden rok, boli by neúmerne vysoké, ale tento typ sa zameriava len na krátkodobé požičanie peňazí, preto je aj ročná percentuálna miera nákladov taká vysoká. Čísla ktoré sú uvidíte v tabuľke (celkom) sú konečné, vrátane všetkých poplatkov. Takže podmienky už jasnejšie stanovené byť nemôžu. Ak sa aj nájdu ľudia, ktorí si vzali sms pôžičku a potom sa sťažujú na jej vysokú cenu, tak potom to naozaj nie je chyba spoločnosti Ferratum, nakoľko má podmienky a cenu za poskytnutie zverejnenú na hlavnej stránke.

Ako si podať žiadosť?

Existujú dva spôsoby podania žiadosti, máte možnosť vybrať si spôsob ktorý Vám viac vyhovuje:

  1. Prostredníctvom online formulára – ktorý sa nachádza v ľavom stĺpci na web stránke spoločnosti. Budete musieť vyplniť Vaše základné údaje akými sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, Váš mesačný príjem, číslo účtu, číslo občianskeho preukazu, telefonický kontakt a email. Pred odoslaním žiadosti si prečítajte podmienky, nakoľko odoslaním s nimi súhlasíte. Zmluvné podmienky nájdete na tejto adrese. (Upozorňujeme, vyhraďte si dostatok času na štúdium, nakoľko zmluva má 36 strán). Žiadosti o pôžičku zákaznícky servis spracováva každý pracovný deň od 8.00-21.00. Odpoveď s rozhodnutím, či bola Vaša žiadosť schválená by ste mali dostať do 30 minút na telefónne číslo, ktoré ste uviedli pri vyplňovaní formulára. Peniaze spoločnosť posiela štandardne prostredníctvom poštovej poukážky na adresu trvalého bydliska. Ak si však od firmy Ferratum požičiate opakovane, peniaze budú zaslané bezhotovostne na Váš účet.
  2. Prostredníctvom zaslania sms správy – na telefónne číslo 0902020292 v takomto tvare:

FE Čiastka Meno Priezvisko Rodné číslo Číslo OP Bankové spojenie Adresa Mesto PSČ Hrubý mesačný príjem

Ak o pôžičku žiadate opakovane, môžete poslať aj skrátenú žiadosť, nakoľko spoločnosť už má Vaše údaje zaznamenané v databáze:

FE Čiastka Rodné číslo Hrubý mesačný príjem Doba splatnosti

Ďalší postup je rovnaký ako v prípade ineternetového formulára – obdržíte sms s vyjadrením či bola žiadosť schválená alebo zamietnutá do 30 minút.

Ako poslať splátku a dátum splatnosti

Na Ferratum pôžičky sú len dve doby splatnosti 15 a 30 dní. To znamená, že ak si vezmete pôžičku na 15 dní, táto doba sa počíta odo dňa kedy peniaze obdržite (buď pripísaním na účet alebo poštovou poukážkou). Termín splatnosti je teda v tomto prípade presne 15 dní odo dňa kedy peniaze dostanete. Napríklad – príde Vám poštová poukážka druhého dňa v mesiaci, to znamená, že poskytnutú sumu aj s odplatou musíte vrátiť najneskôr šestnásteho, inak Vám hrozia mastné pokuty za omeškanie.

Splátku môžete poslať bezhotovostne na číslo účtu, ktoré je uvedené na faktúre (faktúru zasiela spoločnosť Ferratum po schválení každej žiadosti) alebo prostredníctvom Slovenskej pošty.

Poplatky

Ak Vám súčasná doba splatnosti nevyhovuje a chceli by ste si ju predĺžiť na ďalšie obdobie (maximum ďalších 15 dní), môžete tak kedykoľvek spraviť. Poplatky za predĺženie splatnosti sú stanovené nasledovne:

Požičaná suma

Odplata/poplatok za poskytnutie

Poplatok Prolong

EUR 25

EUR 6,25

EUR 4

EUR 50

EUR 12,5

EUR 8

EUR 75

EUR 18,75

EUR 11

EUR 100

EUR 25

EUR 15

EUR 150

EUR 37,5

EUR 23

EUR 200

EUR 50

EUR 30

EUR 250

EUR 62,5

EUR 38

Samozrejme prolong už aj tak dosť drahú pôžičku ešte viac predraží, takže si rozmyslite, či je naozaj potrebný. Požiadať o predĺženie splatnosti môžete podať dvomi spôsobmi:

a) odoslaním SMS správy na tel. číslo 7600, v ktorej je potrebné uviesť variabilný symbol, rodné číslo

b) prostredníctvom internetového formulára Prolong, ktorý je zverejnený na web stránke veriteľa.

Omeškanie

V prípade, že sa dostanete omeškania, spoločnosť si bude účtovať v zmysle platných právnych predpisov sadzbu úroku z omeškania ktoré je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky. (sadzba ECB sa mení, takže od toho závisí aj celková výška úroku z omeškania). Ak je základná úroková sadzba ECB 1%, tak potom bude úrok z omeškania 9%.

To však nie je všetko, ak ste v omeškaní, spoločnosť Ferratum od Vás bude požadovať aj uhradenie zmluvnej pokuty, ktorá je stanovená na dvojnásobok sadzby úroku z omeškania (18% p.a.) a ktorú budete musieť zaplatiť za každý, aj začatý deň omeškania. Samozrejme dlžník v omeškaní musí uhradiť aj všetky poplatky súvisiace s posielaním upomienok a s vymáhaním dlhu. Ak dlžník ani po 45 dňoch po splatnosti neuhradí všetky dlhy s poplatkami a úrokmi, spoločnosť Ferratum ho nahlási do Cetrálneho registra dlžníkov.

Záver

Ferratum poskytuje pôžičky na malé sumy a len na veľmi krátke obdobie čo spôsobuje ich vysokú cenu. Plusom tejto firmy sú jasné podmienky, takže každý záujemca musí hneď vedieť, aké sú jeho povinnosti voči veriteľovi.


You are here: Home » Nebankové pôžičky » Ferratum

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.