Loading

Flexihypotéka z VÚB

Flexihypotéka z VUB banky už 5 krát získala prestížne ocenenie Zlatá minca, v kategórii pôžičky na bývanie, čo svedčí o kvalite tohto produktu.

Jedná sa o účelový úver, ktorý je určený na financovanie potrieb bývania a ktorý je nutné zabezpečiť existujúcou dokončenou nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na Slovensku. Takto získané finančné prostriedky teda môžete použiť na kúpu domu, bytu, chaty alebo na modernizáciu čo rekonštrukciu bývania.

Parametre

Poskytuje sa od 6 600 €, maximálny úverový limit je 166 000 € s dobou splatnosti od 4-30 rokov. Výhodou je expresne rýchle spracovanie už do dvoch dní od podania žiadosti. V prípade, že ste len v štádiu hľadania vysnívaného bývania, banka Vám bezplatne vystaví hypotekárny certifikát, ktorý slúži ako potvrdenie Vašej dostatočnej bonity. Je to akýsi prísľub banky, že Vám flexihypotéku poskytne. Certifikátom sa môžete preukázať predajcovi alebo realitnej kancelárii, tento doklad Vám pomôže pri hľadaní a kúpe nehnuteľnosti. Na jeho vydanie stačí doklad totožnosti a doklad o adrese. Potvrdenie o výške príjmu nebudete potrebovať, v prípade, že ste zamestnaný na Slovensku. Platnosť certifikátu je jeden mesiac od jeho vydania.

Úrok

Úročenie je fixné a klient má na výber 1 ročné,  3 , 5 ročné alebo 10 ročné obdobie fixácie.

Doba fixácie Základná sadzba p.a. Výsledná sadzba p.a.
1 rok 1,84% Od 4,39 %
3 roky 1,02% Od 4,39 %
5 rokov 1,40% Od 4,79 %
10 rokov 2,13% Od 5,79 %

Súčasťou výsledného úroku je základná sadzba banky ktorá je platná ku dňu uzatvorenia zmluvy a hrubá marža banky, ktorú si VUB banka stanovuje individuálne na základe vyhodnotenia bonity žiadateľa a posúdenia úverového rizika.

Fixácia znamená, že dlžník počas tohto obdobia bude mať rovnaké splátky, nakoľko sa úroková sadzba nemení. Po uplynutí doby fixácie môže banka úrokovú sadzbu jednostranne zmeniť. Táto zmena odzkradľuje hlavne zmenu základnej úrokovej sazdby a maržu banky v dôsledku zmeny na peňažnom a kapitálovom trhu.

Cenník poplatkov

  • Poplatok za poskytnutie: 0,80% z objemu úveru, minimálne zaplatíte 200 €, maximálna výška poplatku je 1000 €
  • Vedenie a správa úverového účtu: 3,30 € (platí sa každý mesiac počas celej doby splatnosti)
  • Ocenenie bytu alebo stavebného pozemku bankou: 100 €
  • Ocenenie rodinného domu bankou: 150 €
  • Poplatok za zmenu zmluvy zo strany klienta: 110 € (v prípade, že klient navrhne zmenu pri ktorej nie je potrebné schvaľovanie zo strany banky) a 150 € (v prípade, že je potrebné schvaľovanie)
  • Za predčasné splatenie v čase končiacej doby fixácie si banka neúčtuje žiaden poplatok. Klient si však musí podať žiadosť o predčasné splatenie osobne, na pobočke banky najneskôr 15 dní pred plánovaným dátumom predčasného splatenia (ktorý je uvedený v žiadosti), pričom najneskôr je potrebné platbu uhradiť do prvého dňa platnosti novej úrokovej sadzby. Poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku mimo obdobia končiacej fixácie je 4 % z predčasne splatenej čiastky alebo z výšky mimoriadnej splátky, minimálny poplatok je 166,00 €. Klient má možnosť raz za rok predčasne splatiť časť úveru až do výšky 20% z úveru bez poplatku.
  • Prvá upomienka pri oneskorení so splátkou: 10 €
  • Druhá upomienka: 40 €
  • Sankčný úrok v prípade omeškania: 3% p.a.

 

Podmienky

Nárok na získanie tohto hypotekárneho úveru majú osoby so slovenským občianstvom ale aj cudzinci s trvalým pobytom na Slovensku alebo v zahraničí s vekom od 18 rokov.

Doklady ktoré budete potrebovať na vybavenie žiadosti

Každý záujemca musí predložiť doklad totožnosti a preukázať adresu trvalého bydliska. Výšku príjmu nie je potrebné dokladovať, nakoľko si ho banka overí sama v Sociálnej poisťovni.

Dôležitým dokumentom je aj znalecký posudok, ktorý je potrebné predložiť pri podaní žiadosti. Ak zatiaľ posudok nemáte, banka si ocení nehnuteľnosť vlastným špecialistom za malý poplatok (od 100-150 €). V neposlednom rade je potrebné zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Dokladom k preukázaniu účelu je napríklad kúpna zmluva, stavebné povolenie, projekt…Viac informácii o potrebných dokladoch sa dozviete na ktorejkoľvek pobočke banky. Od klienta sa vyžaduje aj poistenie nehnuteľnosti pre prípad jej poškodenia alebo zničenia.

Čo všetko si banka pri posudzovaní flexihypotéky overuje?

VUB banka sa bude predovšetkým zaujímať o čistý príjem klienta, od ktorého sú odpočítané už všetky ostatné výdavky, prípadne splátky ostatných úverov a pôžičiek. Do úvahy sa tiež berie, či je klient ženatý/vydatá, aký je počet členov domácnosti, či má klient vyživovaciu povinnosť voči deťom. Banka poskytne hypotéku len v takej výške, aby príliš nezaťažila klientov rozpočet (dlhy by nemali byť viac ako 40% z čistého príjmu žiadateľa). Všeobecná úverová banka (člen skupiny Intesa Sanpaolo) ďalej skúma, ako dlho je záujemca o hypotéku zamestnaný (nesmie byť zamestnaný kratšie ako 4 mesiace) a overuje si jeho/jej príjem v Sociálnej poisťovni. Platobná disciplína každého klienta sa overuje v registri dlžníkov.

Je flexihypotéka výhodná?

Najdôležitejším faktorom pre každého, kto zvažuje hypotéku je výška úrokovej sadzby a tým pádom aj výška mesačnej splátky. VUB banka má spodnú hranicu úrokovej sadzby najnižšiu na trhu, to však neznamená že bude aj pre konkrétneho klienta najvýhodnejšia. Každá banka má totižto vlastný hodnotiaci model, ktorý posudzuje každého klienta individuálne.

Veľkým plusom pre VUB banku je pružnosť v schvaľovaní tohto hypotekárneho úveru a priaznivé podmienky. Vďaka množstvu výhod, ktoré sa s týmto produktom spájajú je 5násobné ocenenie zlatou mincou plne zaslúžené a oprávnené.


You are here: Home » Hypotéka » Flexihypotéka z VÚB

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.