Loading

Flexipôžička na čokoľvek

Flexipôžička na čokoľvek je bezúčelovým spotrebným úverom poskytovaným VUB bankou. Na jej vybavenie Vám stačí len minimum dokladov a úver môžete čerpať už v priebehu niekoľkých pracovných dní.

Parametre

Poskytuje sa v rozsahu 490 € – 25 000 € s dobou splatnosti od 1-10 rokov. Výhodou je, že ju získate aj bez zabezpečenia. S flexipôžičkou na čokoľvek máte istotu, že splátky budú rovnaké počas celej doby splácania, vďaka čomu budete mať lepší prehľad o Vašich výdavkoch a budete si môcť lepšie plánovať rozpočet domácnosti na nasledovné obdobie. Splácanie je mesačné. Dlžník je povinný každý mesiac uhradiť dohodnutú mesačnú splátku na účet Všeobecnej úverovej banky. Aby sa predišlo omeškaniu z dôvodu pozabudnutia, odporúča sa zriadiť si inkaso zo svojho účtu. Tým pádom nemusíte sledovať termíny splatnosti, ale splátka sa zinkasuje automaticky. Dôležité je, aby banka dostala Vašu splátku najneskôr v deň termínu splatnosti, ktorý je určený v zmluve. Ak je napríklad Váš termín splatnosti 15. dňa príslušného kalendárneho mesiaca a tento deň padne na sobotu (alebo iný deň pracovného voľna), tak sa dátum splatnosti presúva na najbližší pracovný deň, teda v tomto prípade pondelok, 17.

Výhodou flexipôžičky na čokoľvek je jej prispôsobivosť – kedykoľvek môžete požiadať o predĺženie alebo naopak skrátenie lehoty splatnosti, či dokonca si môžete požiadať o odklad splátok na určité obdobie. Klient však musí požiadať o akúkoľvek zmenu v zmluve písomne. V prípade odkladu anuitných splátok na určité obdobie je potrebné počas odkladu splácať aspoň úroky. Ak sa jedná o poistený úver, dlžník musí platiť okrem úrokov aj mesačné poistné.

Pri podaní žiadosti o flexipôžičku si môže klient vybrať jeden mesiac v roku, v ktorom nemusí platiť anuitnú splátku. Splátkové prázdniny počas vybraného mesiaca budú platiť počas celého obdobia splatnosti. V tomto mesiaci sa odpúšťa aj poplatok za vedenie úverového účtu. Istina, úrok a poistné z vynechanej splátky budú potom započítané do ostatných splátok. Vynechanie mesačnej splátky klienti využívajú hlavne v decembri, kedy sa takmer každému zvyšujú ostatné výdavky. Možnosť vynechať splátku raz za rok splátku neplatí pre prípady, keď je v zmluve dohodnuté progresívne splácanie.

V súlade so zákonom je zmluvu možné vypovedať do 14 dní od jej podpísania bez poplatku. V takomto prípade je potrebné vrátiť len poskytnutú sumu (v prípade, že došlo k čerpaniu úveru a úrok za dni počas ktorého ste mali peniaze k dispozícii).

Úrok a poplatky

  • Úroková sadzba je fixná a pohybuje sa od 8,90% p.a. – 18,90 % p.a.
  • Ak sa klient dostane do omeškania, je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 5% p.a.
  • Spracovateľský poplatok za poskytnutie flexipôžičky je: 2% z objemu úveru, minimálne 33 €. Klient ktorý má vo VUB banke vedený účet na ktorý si nechá aspoň po dobu 4 mesiacov posielať výplatu a ktorý požiada o poskytnutie flexipôžičky prostredníctvom internetbankingu, získa zľavu z poplatku za poskytnutie 50%.
  • Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu: 2,99 €
  • Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta: 40 €
  • V prípade, že dôjde k omeškaniu so splátkou dlžník je povinný zaplatiť okrem úroku z omeškania a štandardnej úrokovej sadzby aj poplatok za odoslanie písomnej upomienky: 10 € (prvá upomienka) a 40 € (každá ďalšia upomienka)
  • Poplatok za úhradu splátky v hotovosti na jednej z pobočiek banky: 2,50 €
  • Flexipôžičku je možné kedykoľvek čiastočne alebo úplne predčasne splatiť. Poplatok je 0,5 % z predčasne splatenej sumy (ak do konca obdobia splatnosti zostáva menej ako jeden rok) a 1% ak je zostatková lehota splatnosti viac ako jeden rok

Podmienky na zriadenie flexipôžičky

Úver sa poskytuje plnoletým osobám s pravidelným príjmom. Pre rýchle vybavenie je potrebné prísť na pobočku banky osobne a priniesť si 2 doklady totožnosti. Neklienti banky by si mali pripraviť doklad preukazujúci adresu trvalého bydliska (napríklad faktúru za elektriku alebo za telefón na ktorej je uvedené Vaše meno a adresa). Ak ste zamestnaný na Slovensku, tak nie je potrebné dokladovať výšku Vášho príjmu, nakoľko banka si ho overí sama v Sociálnej poisťovni. Doklad o výške príjmu je potrebné predložiť len v prípade, že máte slobodné povolanie, alebo iný typ príjmu, informácie o potrebných dokladoch získate na ktorejkoľvek pobočky banky.

Na získanie pôžičky do 3300 € nie je potrebný ručiteľ. Pri pôžičke nad 3300 € sa vyžaduje podpísanie blankozmenky a nad 13 300 € je potrebná blankozmenka a aj ručiteľ.


You are here: Home » Bezúčelový úver » Flexipôžička na čokoľvek

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.