Loading

Flexipôžička pre študentov

Pre študentov denného ale aj diaľkového štúdia vysokej školy, ktorí potrebujú získať finančné prostriedky s nízkou úrokovou sadzbou je určená Flexipôžička pre študentov z VÚB banky. Peniaze z tejto pôžičky je možné použiť na čokoľvek – na cestovanie, na zaplatenie jazykového pobytu v zahraničí, na nákup skrípt dokonca si z nej môžete financovať aj externé štúdium. Na čo použijete peniaze, je len na Vás, banke nemusíte predkladať žiadne faktúry ani bločky.

Charakteristika

Poskytuje v rozsahu od 500 € – 10 000 € s dobou splatnosti od 1-6 rokov. VUB banka nezaostáva za konkurenciou a tiež ponúka možnosť odložiť si splátky istiny až do skončenia štúdia. Túto možnosť využíva až 20 % mladých klientov banky, t. j. každý piaty študent.

Ak aj vy patríte medzi vynikajúcich študentov, dosahujete nadpriemerné študijné výsledky a ešte k tomu sa aj zapájate do mimoškolských aktivít alebo sa venujete dobrovoľníckej činnosti, máte možnosť získať Flexipôžičku pre študentov teraz ešte výhodnejšie. Aktívni študenti su odmenení znížením úrokovej sadzby o 1% počas celej doby splatnosti úveru. VÚB banka zvýhodnila vynikajúcich študentov nižšou úrokovou sadzbou najmä z toho dôvodu, že zodpovední študenti, ktorí si svedomito plnia svoje školské povinnosti predstavujú pre banku nižšie úverové riziko. Je totižto veľká pravdepodobnosť, že rovnako zodpovedne sa budú správať aj pri splácaní pôžičky. Úroková sadzba pre aktívnych študentov je 6,9% p.a., kým pre „priemerných“ je to 7,9%.

Koľko môžete ušetriť, ak ste aktívnym študentom?

Úspory nám bude najlepšie ilustrovať nasledovná tabuľka:

Pôžička vo výške 2000 € s dobou splatnosti 60 mesiacov

Bezúčelová pôžička

Flexipôžička pre študentov

Flexipôžička pre výborných študentov

Úrok

12,90 % p.a.

7,90 % p.a.

6,90 % p.a.

Výška mesačnej splátky

45,50 €

40,46 €

39,51 €

Poplatok za poskytnutie

40,00 €

Bez poplatku

Bez poplatku

Poplatok za vedenie úverového účtu

2,50 € /mesiac

zadarmo

zadarmo

Klient celkom zaplatí

2 914,00 €

2 427,60 €

2 350,60 €

Úspora

406,40 €

483,40 €

Podmienkou pre získanie zvýhodnenej úrokovej sadzby 6,90% p.a. je splnenie jednej z nasledovných podmienok:

 • študijný priemer za posledný semester nesmie presiahnuť 1,50
 • zapojenie sa do Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ)
 • spolupráca ne vedeckom grante alebo projekte
 • absolvovanie študijného pobytu v zahraničí
 • podieľanie sa na dobrovoľníckej činnosti po dobu minimálne 6 mesiacov (banka akceptuje akúkoľvek dobrovoľnícku činnosť – môže ísť o starostlivosť o postihnuté deti, chorých a starých ľudí, prípadne záchrana kultúrnych pamiatok)

Študent musí banke predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie zo študijného oddelenia alebo potvrdenie od charitatívnej organizácie, že sa venuje dobrovoľníckej činnosti.

Poplatky

 • Spracovateľský poplatok: 0 €
 • Poplatok za vedenie úverového účtu: 0 €
 • Zmena zmluvných podmienok zo strany klienta: 40 €
 • V prípade omeškanie je sankčný úrok 5% p.a.
 • Prvá upomienka: 10 €, každá nasledovná upomienka: 40 €
 • Poplatok za úhradu splátky v hotovosti na jednej z pobočiek banky: 2,50 €
 • Poplatky za predčasné splatenie alebo za mimoriadnu splátku: 0,5 % z predčasne splatenej sumy (ak do konca obdobia splatnosti zostáva menej ako jeden rok) a 1% ak je zostatková lehota splatnosti viac ako jeden rok

Podmienky

Žiadosť o flexipôžičku pre študentov si môžu podať študenti denného alebo diaľkového štúdia vysokej školy vo veku od 18-26 rokov. Podmienkou je ručenie fyzickou osobou s dostatočným príjmom – najčastejšie je ručiteľom jeden z rodičov. Ďalej je potrebné predložiť 2 doklady totožnosti a potvrdenie o návšteve vysokej školy.

VUB banka poskytuje študentom veľmi výhodné podmienky získania pôžičky. S úrokom 7,90 % p.a. (a pre aktívnych študentov 6,90% p.a.) je jedným z najlacnejších poskytovateľov tohto typu úveru. Pre porovnanie, úroky v konkurenčných bankách sa pohybujú nasledovne:

Študentský úver OTP – od 4,90 % p.a.

Úver vysokoškolákom Volskbank – 7,95 %

Spotrebný úver pre vysokoškolákov UniCredit Bank – 8,50 %

Spotrebný úver na Čokoľvek pre vysokoškolákov Slovenská sporiteľňa – 8,50 %


You are here: Home » Študentské pôžičky » Flexipôžička pre študentov

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.