Loading

Hypotéka bez dokladovania príjmu Tatra banka

Pre ľudí, ktorí nedokážu svoj príjem zdokladovať a potrebujú si zabezpečiť bývanie je určený zaujímavý produkt – hypotéka bez dokladovania príjmu z Tatra banky. Poskytuje sa do výšky 50% z hodnoty založenej nehnuteľnosti, maximálne však do výšky 170 000 €. Maximálna doba splatnosti je 30 rokov. Vo väčšine prípadov je tento produkt určený pre ľudí, ktorí síce príjem majú, ale nedokážu ho zdokladovať. Môže sa jednať napríklad o samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých príjem bol síce nadštandradný, ale daňové priznanie majú vypracované tak, aby platili čo najnižšie dane (samozrejme v rámci zákonom povolených možností). Banka síce takýmto osobám hypotéku poskytne, ale účtuje si za to oveľa vyššie úroky ako v prípade, že by svoj príjem klient preukázal. Tento produkt TB sa zaraďuje medzi účelové úvery, takže finančné prostriedky získané z hypotéky možno použiť jedine na:

a) kúpu tuzemskej nehnuteľnosti

b) na výstavbu, prípadne zmenu dokončených stavieb,

c) na údržbu tuzemských nehnuteľností

d) na splatenie existujúcich úverov ktoré boli poskytnuté na účel podľa bodu a-c

e) hypotéku TB bez potvrdenia o výške príjmu je možné použiť aj ako kombináciu vyššie uvedených možností.

Zrýchlené splácanie

Tatra banka a.s. doposiaľ ako jediná banka na Slovensku umožňuje zrýchlené splácanie hypotéky, vďaka čomu klient môže úver splatiť o niekoľko rokov skôr a ušetriť tak tisíce eur. Možnosť zrýchleného splácania však nie je zriadená automaticky, ale musí sa vopred dohodnúť v zmluve. Pre nových klientov je zriadenie tejto služby bezplatné. Pre existujúcich klientov, ktorí túto hypotéku už čerpajú, ale chceli by tiež využiť možnosť zrýchleného splácania využiť, musia požiadať o zmenu zmluvy, za čo zaplatia jednorazový poplatok vo výške 110€. Po zriadení tejto služby majú klienti možnosť každý mesiac v termíne riadne splátky poslať banke aj peniaze navyše, extra splátka však nesmie presahovať trojnásobok výšky mesačnej splátky. Klient môže banke poslať extra splátku len v tom mesiaci, v ktorom mu to vyhovuje (v ktorom má voľné finančné prostriedky) a úroky z extra splátky neplatí žiadne.

Úroky

Klient si môže vybrať z nasledovných možností fixácie

Obdobie fixácie

Úroková sadzba p.a.

1 rok

od 6,75%

2 roky

od 6,75%

3 roky

od 6,65%

5 rokov

od 7,05%

10 rokov

od 7,75%

15 rokov

od 8,55%

Počas fixácie sa nebude výška úroku meniť. Podať žiadosť o zmenu fixácie si môžete až pri jej ukončení. Dva mesiace pred jej ukončením bude Tatra banka klienta o tejto skutočnosti informovať a klient si môže vybrať, či zostane v pôvodnej fixácii (bez poplatku), či predĺži obdobie fíxácie (bez poplatku) alebo obdobie fixácie skráti (táto zmena je podľa platného cenníka bankových poplatkov 110€).

Poplatky

Pri posudzovaní výhodnosti hypotéky sú veľmi dôležitým aspektom bankové poplatky. Pri hypotékach bez dokladovania príjmu sú poplatky vo väčšine prípadov rovnaké ako pri klasických hypotekárnych úveroch.

 • Poplatok za poskytnutie úveru je 0,80% z výšky hypotéky, minimum 250€ a maximálna suma, ktorú za poskytnutie úveru zaplatíte je 950€

 • V tomto prípade (keď banke nedokladujete výšku Vášho príjmu) je potrebné nechať vypracovať znalecký posudok bankou. Poplatok za vypracovanie posudku je 100 € (za ohodnotenie stavebného pozemku alebo bytu) a 170 € (za posudok rodinného domu).

 • Správa úverového účtu za mesiac: 3,50 €

 • Za zmenu úverovej zmluvy klient zaplatí jednorazový poplatok 110 €. (môže sa jednať o zriadenie zrýchleného splácania, navýšenie úveru, zmenu fixácie úrokovej sadzby, predĺženie alebo skrátenie lehoty splatnosti, odklad splátok, zmenu založenej nehnuteľnosti, požiadanie o mimoriadnu splátku, výnimku tvorí len predčasné splatenie úveru v čase ukončenia fixácie, ktoré je bez poplatku)

 • Predčasné splatenie mimo termínu fixácie je 5% z predčasne splatenej istiny

 • Poplatok za navýšenie úveru je 1,40% z výšky poskytnutého úveru, minimálne však zaplatíte 250 €, maximálne 950 €

Sankcie

 • V prípade, že sa klient TB dostane do omeškania s mesačnou splátkou, je povinný okrem štandardnej úrokovej sadzby zaplatiť aj sankčný úrok ktorý je momentálne 9% p.a. ročne

 • Písomná upomienka v prípade omeškania 15€

 • Písomná výzva v prípade omeškania alebo neplnenia záväzkov: 30 €

 • SMS upomienka v prípade omeškania 1€

 • Zmluvná pokuta sú 3% z výšky poskytnutého úveru

 • Ak klient nezdokladuje TB účel použitia finančných prostriedkov z úveru zaplatí banke navyše 2% okrem štandardnej úrokovej sadzby

Podmienky

Žiadosť o hypotéku bez dokladovania príjmu z Tatra Banky si môže podať každý občan Slovenskej republiky ale aj cudzinec s trvalým pobytom na území SR a s vekom od 18 rokov. Žiadosť je možné podať na ktorejkoľvek pobočke Tatra banky.


You are here: Home » Hypotéka » Hypotéka bez dokladovania príjmu Tatra banka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.