Loading

Hypotéka pre mladých ČSOB

V ponuke hypotekárnych úverov ČSOB banky nechýba ani hypotéka pre mladých, ktorá je účelovým úverom určeným na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Ako v prípade ostatných hypotekárnych úverov pre mladých, aj tu je potrebné splniť isté podmienky:

  1. Vek žiadateľa musí byť v čase podania žiadosti maximálne 35 rokov. Ak sú žiadateľmi manželia, obaja musia spĺňať vekovú hranicu
  2. Príjem žiadateľa je maximálne 1,3 násobok priemerného mesačného príjmu v národnom hospodárstve, ak o úver žiadajú manželia spoločne, tak ich spoločný príjem musí byť maximálne 2,6 nások priemernej mesačnej mzdy

Po splnení vyššie uvedených podmienok si môže žiadateľ podať žiadosť o dotovanú hypotéku pre mladých, ktorá je v porovaní s klasickou hypotékou zvýhodnená o úrok 3%. Výška štátneho príspevku je 2% a 1% je príspevok ČSOB banky.

Štátny príspevok a príspevok banky sa však poskytuje len do výšky 50 000 €. Ak klient potrebuje hypotéku na vyššiu sumu, napríklad 80 000 €, získa zvýhodnený úrok len na 50 000€ a zvyšných 30 000 € sa bude úročiť štandardnou úrokovou sadzbou. Lehota splatnosti je maximálne 40 rokov ale zvýhodnená sadzba platí len na prvých 5 rokov, potom bude úver úročený štandardným úrokom.

Každý žiadateľ, ktorému banka so žiadosťou vyhovie automaticky získa kreditnú kartu na jeden rok zadarmo.

Úroky

Záujemca si má možnosť vybrať jednoročné, trojročné alebo päťročné obdobie fixácie:

Fixácia Úroková sadzba
1 rok 2,20 % p.a.
3 roky 1,35 % p.a.
5 rokov 1,59 % p.a.

V prípade, že sa klient dostane do omeškania, je povinný zaplatiť banke sankčný úrok, ktorý sa stanovuje ako základný úrok Európskej Centrálnej banky ku ktorému sa pripočíta 8 percentuálnych bodov, momentálne teda sankčný úrok vychádza na 8,75% p.a.

Aj keď sú vyššie uvedené úrokové sadzby veľmi lákavé, banka ponúka možnosť ich ďalšieho zníženia pre klientov, ktorí aktívne využívajú svoj osobný účet vedený v ČSOB banke a ktorý si dajú úver a nehnuteľnosť poistiť.

Okrem toho banka momentálne ponúka poskytnutie tejto hypotéky úplne bez poplatku (štandarne je poplatok za poskytnutie a spracovanie úveru 0,75 % z objemu hypotéky, minimálne 150 € a maximálne 1000 €). Medzi ďalšie náklady s ktorými treba počítať patrí aj mesačný poplatok za vedenie úverového účtu, ktorý je podľa cenníka poplatkov 3,50 € / mesiac. Kedykoľvek si môžete zmeniť lehotu splatnosti, teda môžete buď skrátiť alebo predĺžiť splatnosť, no tieto zmeny musia byť súčasťou zmluvy, teda je potrebné najskôr uhradiť poplatok za zmenu zmluvy zo strany klienta, ktorý je 100 €. Rovnaký poplatok sa platí aj pri zmene založenej nehnuteľnosti. Úver má tú výhodu, že je možné podať odklad splátok istiny. Túto možnosť však odporúčame využiť len v naozaj nevyhnutných prípadoch, inak sa Vám úver zbytočne predraží. Hypotéku je možné počas prvých piatich rokov predčasne splatiť bez poplatku.(ak ju však splatíte v prvých štyroch rokov, prídete o štátny príspevok ako aj o príspevok banky, nakoľko úver už nebude považovaný za hypotekárny). V čase končiacej fixácie je možné hypotéku úplne predčasne splatiť bez poplatku. V období mimo termínu končiacej fixácie sa platí poplatok podľa zostatkovej doby splatnosti od 0,5 -1 % z výšky predčasne splatenej sumy.

Každý klient si môže raz za rok znížiť dlh mimoriadnou splátkou až do výšky 20 % zo zostatkovej sumy.

Porovnanie

Z nasledovného prehľadu úrokových sadzieb v konkurenčných bankách vyplýva, že pri fixácii na 5 rokov má ČSOB banka jeden z najnižších úrokov. (1,59 % p.a.)

  1. Optim Hypoúver pre mladých Prima banka – úrok 1,55 % ročne
  2. Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých VUB – úrok 1,79 % – 4,09 %
  3. Hypotéka TB so štátnym príspevkom pre mladých Tatra Banka – 1,95 % – 4,95 %
  4. Hypotekárny úver pre mladých Slovenská sporiteľňa – 2,39 %
  5. Hypoúver pre mladých UnicrediBank – 2,50 – 3,00 %
  6. OTPhypoúver pre mladých OTP banka – 2,59 %
  7. Hypotekárny úver pre mladých Volksbank Slovensko – 3,70 – 6,30 %


You are here: Home » Hypotéka pre mladých » Hypotéka pre mladých ČSOB

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.