Loading

Hypotéka pre mladých Prima Banka

V úverovom portfóliu Prima banky sa nachádza aj veľmi žiadaná Hypotéka pre mladých. Tento produkt predstavuje ideálnu možnosť, ako získať hypotéku aspoň počas prvých rokov splácania o niečo lacnejšie. Dotovaná hypotéka so štátnym príspevkom sa poskytuje so zvýhodeným úrokom až o 3 %. Zvýhodnenie však netrvá počas celej doby splatnosti úveru, ale len počas prvých piatich rokov. Po uplynutí tohto obdobia je hypotéka pre mladých úročená štandarným úrokom.

Koľko môžete ušetriť:

Ak by ste si vzali klasický hypotekárny úver z Prima banky v hodnote 50 000 € a s dobou splatnosti 20 rokov, pri úrokovej sadzbe 4,79 % ročne by Vás vyšla mesačná splátka 324 €.

Ak však spĺňate podmienky pre poskytnutie hypotekárneho úveru pre mladých (uvedené nižšie) tak pri rovnakých parametroch by bola mesačná splátka iba 248 € (platí len počas prvých piatich rokov). Počas tohto obdobia by ste len na úrokoch ušetrili 4560 €.

Informácie o produkte

Prima banka poskytuje tento úver v súlade so zákonom len do výšky 50 000 € s lehotou splatnosti od 4-30 rokov. Ak by ste potrebovali získať úver na vyššiu sumu, štátny príspevok a príspevok banky vo výške 3 % získate len do sumy 50 000 €. Úver poskytnutý nad túto sumu bude úročený štandarnou úrokovou sadzbou. Keďže sa jedná o účelovú pôžičku hypotekárneho typu, klient musí banke zdokladovať účel, na čo peniaze z hypotéky použil prostredníctvom bločkov a faktúr. V prípade tohto konkrétneho typu sa musí účel preukázať ešte pred čerpaním úveru. Finančné prostriedky môžu byť použité na kúpu alebo investíciu do tuzemskej nehnuteľnosti, prípadne na splatenie iných úverov poskytnutých na tento účel.

Výhodou je, že klient môže požiadať banku o odklad splátok istiny až na 24 mesiacov alebo o zníženie mesačnej splátky na polovicu na 2 roky.

Úver je možné kedykoľvek, počas prvých piatich rokov splácania, predčasne splatiť bez poplatku. Ak však hypotéku splatíte pred uplynutím 4 rokov splatnosti, tak Vám zanikne nárok na štátny príspevok a príspevok banky, nakoľko tento úver už nebude definovaný ako hypotekárny. (Minimálna doba splatnosti hypotéky podľa zákona je 4 roky)

Úroky

Záujemca si môže vybrať jednoročnú, trojročnú alebo päťročnú fixáciu. Vzhľadom na to, že sa jedná o mimoriadne výhodný úrok, odporúča sa zvoliť si čo najdlhšie obdobie fixácie.

Doba fixácie úrokovej sadzby Úrok
1 rok od 0,80 % p.a.
3 roky od 1,79 % p.a.
5 rokov od 1,55 % p.a.

Po uplynutí tohto obdobia banka úrok prehodnotí a klientovi najneskôr 2 mesiace pred uplynutím fixácie pošle list s novou úrokovou sadzbou a novou výškou mesačnej splátky.

Ak sa dostatnete do omeškania, bude Vám účtovaný sankčný úrok z omeškania vo výške 8% ročne.

Cenník bankových poplatkov

  • Banka odpúšťa poplatok za poskytnutie úveru v prípade, že máte účet vedený v Prima banke. V opačnom prípade je poplatok za poskytnutie 0,80% z objemu poskytnutého úveru, minimálne 200 €.
  • Klient ktorý spláca z účtu v Prima banke pri navýšení hypotéky neplatí žiaden poplatok, klient s účtom v konkurenčnej banke zaplatí poplatok 0,80 % z navýšenej sumy, minimálne 200 €
  • Správa úverového účtu: 2,99 € / mesačne (pre klientov s účtom v Prima Banke) a 5,99 € (splácanie z iného účtu)
  • Vklad v hotovosti na úverový účet: 2,50 € / za vklad
  • Predčasné splatenie hypotéky alebo jej časti: bez poplatku počas prvých piatich rokov splácania a pri predčasnom splatení ku dňu zmeny úroku. V ostatných termínoch je poplatok 4% z predčasne splatenej sumy
  • Zmena zmluvných podmienok na podnet klienta: 100 €
  • Písomná upomienka: 15 €
  • Výzva: 30 €
  • Pokuta za neplnenie zmluvných podmienok: 200 €
  • Potvrdenie alebo súhlas banky vystavený na základe klientovej žiadosti: 20 € / za jedno potvrdenie + DPH

Podmienky

Nárok na získanie tejto dotovanej hypotéky majú žiadatelia vo veku od 18-35 rokov v čase podania žiadosti, ktorých príjem je maximálne vo výške 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Podmienkou na jej získanie je aj zriadenie záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť v prospech banky a taktiež poistenie nehnuteľnosti.


You are here: Home » Hypotéka pre mladých » Hypotéka pre mladých Prima Banka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.