Loading

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých Tatra Banka

Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých z Tatra banky umožňuje mladým ľudom po splnení istých podmienok získať  hypotekárny úver so zvýhodnením až o 3 %. Minimálna výška úveru je 10 000 € a maximum so zvýhodnenou úrokovou sadzbou je 49 790,88 €, pričom je možné požiadať aj o väčšiu čiastku, ale na tú sa už vzťahuje štandardná úroková sadzba ako pri klasickej hypotéke. Limit pre poskytnutie hypotéky určuje aj hodnota nehnuteľnosti. V prípade, že nehnuteľnosť nespĺňa bankou požadované kritériá, môže klient poskytnúť ďalšiu nehnuteľnosť ako predmet záložného práva. Doba splatnosti sa pohybuje od 4-30 rokov.

Čerpanie  je možné nasledovnými spôsobmi:

a) jednorazovo – kedy banka pripíše celú sumu na účet dlžníka, pričom dlžník vždy spláca mesačné splátky.

b) postupne – banka pripisuje úver na účet dlžníka po častiach. V tomto prípade je splácanie rozdelené na lehotu čerpania (kedy klient spláca len splátku úrokov) a lehotu splácania (kedy klient spláca splátky).

Úrokové sadzby

Pri tomto type úveru dostane žiadateľ zvýhodnenie až o 3%, pričom 2% predstavuje štátny príspevok a o 1 % zníži sadzbu banka.

Klient si môže vybrať fixáciu na 1,2,3 alebo 5 rokov. Počas obdobia fixácie sa nebude úroková sadzba meniť.

Obdobie fixácie

Úroková sadzba p.a.

1 rok

od 1,65%

2 roky

od 1,35%

3 roky

od 1,05%

5 rokov

od 1,95%

Po uplynutí fixácie má banka nárok na zmenu úrokovej sadzby na základe zmien na peňažnom a kapitálovom trhu. Tatra banka zmenu úrokovej sadzby, novú dobu fixácie a novú výšku mesačnej splátky oznámi klientovi najneskôr jeden mesiac pred ukončením obdobia fixácie. Dlžník má počas tohto obdobia možnosť úver predčasne splatiť bez poplatku. Klient taktiež môže v tomto období na ktorejkoľvek pobočke banky písomne požiadať o zmenu doby fixácie a o zmenu výšky úrokovej sadzby.

Poplatky

 • Vstupný poplatok za poskytnutie hypotéky je 0,80% z objemu úveru, min. 250 €, max. 950 €
 • Znalecký posudok vypracovaný špecialistom z TB: 100 € (za byt alebo pozemok) a 170 € (za rodinný dom). Znalecký posudok si môžete nechať vypracovať aj Vami zvoleným špecialistom.
 • Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu: 3,50 €
 • Zmena úverovej zmluvy zo strany klienta: 110 € (platí sa v prípade zmeny založenej nehnuteľnosti, v prípade žiadosti o zrýchlené splácanie, navýšenia hypotéky, pri zmene fixácie úrokovej sadzby, pri zmene lehoty splatnosti alebo v prípade odladu splátok, ďalej v prípade žiadosti o mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie mimo obdobia ukončenia fixácie)
 • Za predčasné splatenie mimo obdobia fixácie sa platí 5% z predčasne splatenej istiny
 • V prípade, že potrebujete úver navýšiť, zaplatíte poplatok 1,40%

Sankcie

 • Sankčný úrok za omeškanie je 9% p.a. ročne

 • Prvá písomná upomienka v prípade omeškania 15 €, písomná výzva je 30 €, upomienka odoslaná sms správou je 1€

 • Zmluvná pokuta je stanovená na 3% z objemu poskytnutej sumy

 • V prípade nezdokladovania účelu použitia finančných prostriedkov zaplatí banke klient + 2% a štandardnú úrokovú sadzbu.

 

Podmienky

Pre poskytnutie hypotéky so štátnym príspevkom pre mladých je potrebné splniť nasledovné podmienky:

 1. Vek žiadateľa od 18-35 rokov – ak sú žiadateľmi manželia alebo partneri, obaja musia spĺňať vekovú hranicu
 2. Priemerný mesačný príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. Pre rok 2012 je teda maximálny príjem stanovený na 1102,40 €. V prípade, že o túto hypotéku žiadajú manželia spoločne, ich priemerný spoločný hrubý príjem musí byť maximálne 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve, teda maximálne 2204,80 €

Doklady ktoré budete potrebovať

Tento úver sa poskytuje len fyzickým osobám. V prípade, že je žiadateľom:

a) zamestnanec – musí banke predložiť potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu za posledných 12 mesiacov. Toto potvrdenie musí byť na tlačive predpísanom bankou.

b) fyzická osoba podnikateľ – predkladá daňové priznanie minimálne za posledný rok, výkaz o príjmoch a výdavkoch za posledný rok, výkaz o mejetku a záväzkoch za posledný rok, prípadne iné preukázeteľné zdroje príjmov

Zabezpečenie

Hypotéka je zabezpečená zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť.Podmienkou pre jej získanie je poistenie založenej nehnuteľnosti, výnimku v tomto prípade predstavuje len pozemok, ktorý nie je nutné poistiť. Tatra banka môže vyžadovať okrem základného zabezpečenia nehnuteľnosťou aj životné poistenie pre prípad smrti dlžníka a vinkuláciu poistného plnenie v prospech Tatra banky. To, či banka bude požadovať aj životné positenie, závisí od rôznych faktorov, najmä od výšky hypotéky a účelu použitia finančných prostriedkov.

Výhody

Ako pri ostatných úveroch z Tatrabanky, aj pri tejto hypotéke majú klienti možnosť využiť zrýchlené splácanie, pokiaľ majú túto možnosť vopred dohodnutú v zmluve. Vďaka systému zrýchleného splácania má dlžník možnosť rýchlejšie vyplatiť dlh bez poplatkov. Klient môže raz za mesiac, v termíne splatnosti poslať banke peniaze navyše až do výšky 3 násobku normálnej mesačnej splátky. Z peňazí, ktoré dlžník pošle TB navyše neplatí žiadne úroky.


You are here: Home » Hypotéka » Hypotéka so štátnym príspevkom pre mladých Tatra Banka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.