Loading

Hypotéka TatraBanka

Hypotéka z Tatra banky je účelovým úverom zabezpečeným záložným právom k nehnuteľnosti. Poskytuje sa v minimálnej výške 10 000 €, maximálna výška hypotéky nie je pevne stanovená a jej hodnota závisí od bonity žiadateľa a od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Keďže sa jedná o striktne účelový úver, finančné prostriedky z hypotéky je možné použiť jedine na:

a) kúpu tuzemskej nehnuteľnosti,

b) na výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,

c) na údržbu tuzemských nehnuteľností

d) na splatenie existujúcich úverov ktoré boli poskytnuté na účel podľa bodu a-c

e) hypotéku TB je možné použiť aj ako kombináciu vyššie uvedených možností.

Doba splatnosti je od 4-30 rokov, pričom banka umožňuje aj zrýchlené splácanie hypotéky, kedy môže klient okrem bežnej splátky poslať aj peniaze navyše, takzvanú Extra splátku, jej maximálna výška je 3-násobok bežnej mesačnej splátky hypotéky. Túto službu však banka nezriaďuje automaticky, ale je potrebné o ňu vopred požiadať. Možnosť zrýchleného splácania musí byť dohodnutá buď v Zmluve alebo Dodatkom k zmluve. Pre nových klientov sa táto služba zriaďuje bezplatne a existujúci klienti si môžu požiadať o zrýchlené splácanie požiadaním o zmenu úveru, za čo zaplatia banke jednrazový poplatok 110 €. Extra splátku, pokiaľ je dohodnutá v zmluve môže klient uskutočniť raz za mesiac ku dňu splatnosti a jej výška nesmie byť vyššia ko trojnásobok bežnej splátky na účet uvedený v zmluve. Peniaze navyše môžete poslať samozrejme len v takom mesiaci, kedy sa Vám to hodí (kedy máte voľné finančné prostriedky), pokiaľ peniaze navyše nemáte, stačí banke poslať bežnú splátku. Klient tak získa možnosť splatiť hypotéku o niekoľko rokov skôr, čím môže ušetriť tisíce eur na úrokoch. (z extra splátok banke neplatíte žiadne úroky

Úrokové sadzby

Tatra banka poskytuje nasledovné možnosti fixácie úrokovej sadzby:

Obdobie fixácie

Úroková sadzba p.a.

1 rok

4,65 – 7,65 %

2 roky

4,35 – 7,35 %

3 roky

4,45 – 7,45 %

5 rokov

4,95 – 7,95 %

10 rokov

5,65 – 8,65 %

15 rokov

od 6,05%

O zmenu úrokovej sadzby môžete požiadať len v čase ukončenia doby fixácie. Banka Vás bude informovať cca 2 mesiace pred jej ukončením a vy sa budete môcť rozhodnúť, či zotrváte v pôvodnej fixácii (bez poplatku), či predĺžite obdobie fíxácie (bez poplatku) alebo obdobie fixácie skrátite (táto zmena Vás bude stáť 110€)

Poplatky

 • Za poskytnutie hypotéky si Tatra banka účtuje poplatok vo výške 0,80% z objemu úveru, minimálne však 250€ a maximálne 950€ plus treba počítať že polatok za ohodnotenie bytu alebo stavebného pozemku bez je 100€ a poplatok za ohodnotenie rodinného domu  je 170 € (v prípade že si necháte vypracovať znalecký posudok Tatrabankou). Môžete však využiť aj služby Vami vybraného špecialistu, v tomto prípade však posudok nesmie byť starší ako 12 mesiacov. Banka však akceptuje znalecký posudok ktorý vypracoval externý špecialista a ktorí ste získlali vlastnou cestou len v prípade dokladovania príjmu.

Tip: Momentálne prebieha akcia, kedy prvých 2012 klientov získa hypotéku bez akéhokoľvek vstupného poplatku.

 • Správa úveru za mesiac: 3,50 €
 • Zmena úverovej zmluvy zo strany klienta: 110 €. Tento poplatok sa platí aj pri podaní žiadosti o predčasné splatenie úveru – výnimku tvorí len žiadosť o predčasné splatenie úveru po ukončení fixácie úroku, ktoré je zdarma.
 • Poplatok za zmenu predmetu zabezpečenia alebo nehnuteľnosti: 110€
 • Predčasné splatenie hypotéky po ukončení lehoty fixácie je zdarma. Poplatok za predčasné splatenie počas termínu fixácie úrokovej sadzby je 5% z predčasne splatenej istiny.
 • Poplatok za navýšenie úveru je 0,80% z navyšovanej sumy, minimálne zaplatíte 250 €, maximálne 950 €. Výnimku tvorí úver bez dokladovania príjmu, kedy je tento poplatok vyšší, až 1,40% z výšky poskytnutého úveru, minimálne 250 €

Sankcie

 • Sankčný úrok v prípade omeškania 9% p.a.+ štandardná úroková sadzba
 • Písomná upomienka v prípade omeškania alebo v prípade neplnenia iných záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy: 15€
 • Písomná výzva v prípade omeškania alebo neplnenia záväzkov: 30 €
 • Upomienka odoslaná prostredníctvom sms správy: 1€
 • Zmluvná pokuta je stanovená na 3% z výšky poskytnutého úveru
 • V prípade nezdokladovania účelu si banka účtuje +2% k štandarnej úrokovej sadzbe

Podmienky pre získanie

Hypotéka z Tatra banky je určená fyzickým osobám s vekom od 18 rokov, ktoré disponujú pravidelným príjmom. Všetci žiadatelia musia spolu so žiadosťou o hypotekárny úver predložiť aj nasledovné doklady:

1.Príjem žiadateľa a totožnosť

 • Potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa (za posledných 12 mesiacov). Doklad musí byť na tlačive z Tatrabanky a musí byť potvrdený zamestnávateľom.
 • Prehľad pravidelných výdavkov žiadateľa – musia predložiť klienti aj neklienti banky prostredníctvom výpisu z bankového účtu
 • Občiansky preukaz

 

2.Založená nehnuteľnosť

 • Výpis z listu vlastníctva (nesmie byť starší ako 3 mesiace v prípade, že nenastali žiadne zmeny). Ak boli robené zmeny v liste vlastníctva, je potrebné preložiť aktuálny LV.
 • Projektová dokumentácia
 • Doklad o veku stavby napríklad kolaudačné rozhodnutie
 • Posledný titul nadobudnutia k nehnuteľnosti kde musí byť vyznačené povolenie na vklad do katastra

 

3. Dokladovanie účelu

klient musí predložiť kúpnu zmluvu respektíve zmluvu o budúcej kúpnej zmluve ktorou nadobudne nehnuteľnosť

Poistenie

Poslednou podmienkou pre čerpanie úveru je positenie založenej nehnuteľnosti proti poškodeniu alebo zničeniu. Je len na Vás akú poisťovňu si vyberiete, TB však spolupracuje s poisťovňou Uniqua, ktoré vybavíte jednoducho a rýchle na ktorejkoľvek pobočke banky.

Pokiaľ ešte nemáte vyhliadnutú nehnuteľnosť, ktorú by ste chceli kúpiť, môžete požiadať o vydanie Hypotekérneho prísľubu, čo je v podstate dokument ktorým banka dáva klientovi prísľub, že hypotéku mu v dohodnutej výške schváli. Tento hypotekárny prísľub môžete ukázať napríklad predávajúcemu alebo realitnej kancelárii a je platný 3 mesiace.

Refinancovanie hypotéky

V prípade, že hypotéku už máte zriadenú v inej banke ale chceli by ste si ju vymeniť za hypotéku z Tatrabanky, môžete tak kedykoľvek urobiť. Refinancovať môžete v TB bez dokladovania príjmu, bez predloženia nového znaleckého posudku (banka akceptuje až 5 rokov starý posudok). Ak si navyše zvolíte obdobie fixácie na 3 alebo viac rokov, získate hypotéku TB bez poplatku za poskytnutie. Môžete požiadať aj o sumu vyššiu ako je výška pôvodnej hypotéky, pri refinancovaní postačuje ak je výška starého úveru aspoň 50 percent z hodnoty novej hypotéky.


You are here: Home » Hypotéka » Hypotéka TatraBanka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.