Loading

Hypotekárny úver pre mladých z OTP banky

Táto dotovaná hypotéka sa poskytuje od 3500 €, pričom úverový strop je 49 790,88 €. Hypotekárny úver pre mladých OTP banka poskytne až do 90 % hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Doba splatnosti úveru sa pohybuje od 4-30 rokov. Tento úver sa poskytuje len na nasledovné účely:

a) kúpu nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na území SR, prípadne jej časti

b) výstavbu alebo zmenu dokončenej stavby

c) na úržbu danej nehnuteľnosti

d) na splatenie istiny iných úverov, ktoré boli použité na vyššie uvedené účely

Klient je povinný OTP banke v stanovenej lehote preukázať, na čo boli peniaze z hypotekárneho úveru použité:

 • ak nehnuteľnosť kupujete – prekladáte originál alebo overenú kópiu kúpnej zmluvy alebo v prípade, že ste danú nehnuteľnosť ešte nekúpili, tak budete potrebovať zmluvu o budúcej zmluve a list vlastníctva nehnuteľnosti ktorú idete kupovať (ktorý v čase podania žiadosti nesmie byť starší ako 30 dní)
 • ak peniaze z hypotekárneho úveru použijete na výstavbu nehnuteľnosti – potrebné dodať list vlastníctva k stavebnému pozemku, stavebné povolenie, projekt stavby (schválený), zmluva o dielo, prípadne zmluva o výstavbe, rozpočet nákladov a faktúry za stavebné práce alebo za stavebný materiál.
 • ak je účelom zmena dokončenej stavby – list vlastníctva, stavebné povolenie v prípade že sa jedná o rozsiahlejšiu zmenu, stavebný projekt, zmluva o dielo, rozpočet nákladov a faktúry za odvedené stavebné práce prípadne za nakúpený stavebný materiál
 • ak úver použijete na refinancovanie iného úveru poskytnutého na účel investovania do bývania – pripravte si originál úverovej zmluvy a potvrdenie o aktuálnom zostatku

Zabezpečenie

Vyžaduje sa zabezpečenie zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť, pričom klient môže poskytnúť ako predmet zabezpečenia aj rozostavanú nehnuteľnosť ak je možné zapísať ju do katastra nehnuteľností. Hypotéku nie je možné zabezpečiť takou nehnuteľnosťou, na ktorej už vzniklo alebo trvá iné záložné právo alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti s výnimkou ŠFRB alebo stavebnej sporiteľne. Okrem toho sa vyžaduje aj podpísanie poistnej zmluvy na danú nehnuteľnosť proti jej zničeniu alebo poškodeniu a vinkuláciu poistného plnenia vo výške hodnoty poskytnutého úveru v prospech banky a počas celej doby trvania úverovej zmluvy.

Podmienky

Na hypotekárny úver so štátnym príspevkom má nárok občan SR vo veku od 18-35 rokov (v čase podania žiadosti) s trvalým pobytom na Slovensku a ktorého mesačný príjem nepresahuje 1,3 násobok priemerného hrubého platu v národnom hospodárstve. Po splnení týchto podmienok a po zriadení záležného práva na nehnuteľnosť žiadateľ získava nárok na poskytnutie štátneho príspevku a príspevku banky, ktorý znižuje úrokovú sadzbu o 3 %.

Úroky

Obdobie fixácie Úroková sadzba štandarná Úrok po zvýhodnení
1 rok od 4,99 % p.a. od 1,99 % p.a.
3 roky od 5,29 % p.a. od 2,29 % p.a.
5 rokov od 5,59 % p.a. od 2,59 % p.a.
10 rokov od 6,69 % p.a. od 6,69 % p.a.

Zvýhodená úroková sadzba so štátnym príspevkom a príspevkom od OTP banky platí len počas prvých piatich rokov splácania. Po skončení tohto obdobia bude hypotéka úročená štandardným úrokom.

Cenník poplatkov

 • Poplatok za poskytnutie: 0,75 % z objemu úveru, minimálne 200 €
 • Poplatok za navýšenie: 1 % z navyšovanej sumy
 • Správa a vedenie úverového účtu: 3,40 € / za mesiac
 • Zmena predmetu zabezpečenia: 133 €, ostatné zmeny: 40 €
 • Posunutie termínov čerpania: v prípade prvého posunu je poplatok 10 €, poplatok za každý nasledovný posun je 33 €
 • Vystavenie potvrdenia alebo súhlasu na základe klientovej žiadosti: 17 € + DPH
 • Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky (v druhom poradí) a vzdanie sa záložného práva: 33 €
 • Predčasné splatenie je počas prvých piatich rokov je bez poplatku (ale ak dlžník splatí úver predčasne počas prvých štyroch rokov stráca nárok na zvýhodnenie úrokovej sadzby o 3%, nakoľko už úver nemôže byť klasifikovaný ako hypotekárny)
 • Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrokovej sadzby: 5 % z predčasne splatenej istiny, minimálny poplatok je 166 €. Ak však objem úveru nepresahuje hodnotu 75 000 € a doba splatnosti je kratšia ako 10 rokov, tak je poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 0,5 % (ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok) z predčasne splatenej sumy a 1% ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako 1 rok.
 • Poplatok za nedočerpanie: 3 % z nedočerpanej sumy
 • Splátka úveru v hotovosti: 2 € za vklad
 • Upomienka: 25 €

Porovnanie s konkurenciou

OTP hypoúver pre mladých sa poskytuje pri 5-ročnej fixácii s úrokom od 2,59 % p.a., čo je síce lákavý úrok ale v porovnaní s ostatnými krajinami je menej výhodný:

 1. Optim Hypoúver pre mladých Prima banka – úrok 1,55 % ročne
 2. Hypotéka pre mladých z ČSOB banky – úrok od 1,59% ročne
 1. Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých VUB – úrok 1,79 % – 4,09 %
 2. Hypotéka TB so štátnym príspevkom pre mladých – úroková sadzba od 1,95 – 4,95 %
 3. Hypotéka pre mladých SLSP – úrok 2,39 %
 4. Hypoúver pre mladých z Unicredit Banky – 2,50 – 3,00 %
 5. Hypotekárny úver pre mladých Volksbank Slovensko – od 3,70 – 6,30 % p.a.


You are here: Home » Hypotéka pre mladých » Hypotekárny úver pre mladých z OTP banky

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.