Loading

Kreditné karty Volksbank Slovensko

Volksbank  ponúka pre svojich klientov ale aj pre neklientov banky 2 typy kreditných kariet MasterCard a Diners Club. Obe sa vyznačujú vysokým úverovým limitom a dlhým bezúročným obdobím, vďaka ktorému môžete využívať peniaze z banky na isté obdobie bezúročne. MasterCard Standard poskytuje skôr základné služby ako výbery hotovosti z bankomatov, na pobočkách bánk a zmenární a bezhotovostné platby u obchodníkov či na internete. Diners Club Classic Silver je určená pre náročnejších zákazníkov a okrem štandardných služieb poskytuje aj plno benefitov navyše – držiteľ karty automaticky získa komplexné cestovné poistenie a vstup do VIP letiskových salónikov a mnoho ďalších výhod.

MasterCard Standard

Je medzinárodná platobná kreditná karta ktorou môžete platiť na Slovensku aj v zahraničí bezhotovostne v obchodoch označených logom MasterCard

 • Maximálny úverový limit je 9 958,18 €
 • Bezúročné obdobie je 40 dní. Bezúročné obdobie sa vzťahuje len na bezhotovostné transakcie (neplatí pre výbery v hotovosti z bankomatov ale pre výbery na pobočke banky) za podmienky že klient splatí dlh v plnej výške do termínu stanoveného bankou.
 • Karta sa vydáva na obdobie 3 rokov s možnosťou obnovy
 • Základný úrok pre kreditnú kartu MasterCard Standard cyklus A a B: 17,20 % ročne
 • Úrok z omeškania: 7,80 % ročne (v prípade že sa dostanete do omeškania tak sa úrok z omeškania pripočíta k základnému úroku, takže celkom je to 25%)
 • Majiteľ karty si sám stanovuje dátum a výšku splátky dlžnej sumy. Podmienkou je však dodržanie minimálnej splátky vo výške 5% z dlžnej dumy. Splátkový kalendár pre kreditnú kartu MasterCard Standard pre rok 2012 nájdete na tejto stránke. Klient si môže vybrať buď cyklus A (kedy je deň uzávierky druhý utorok v mesiaci a deň splatnosti druhý piatok v mesiaci) alebo cyklus B (deň uzávierky tretí utorok v mesiaci a deň splatnosti posledný piatok v mesiaci)

Poplatky

 • Poplatok za vydanie a vedenie hlavnej (aj dodatkovej) karty prvý rok: 0 € (poistenie nie je povinné, za poistenie si však treba priplatiť 10,46 € /rok)
 • Vedenie karty v nasledovných rokoch: 8,30 € (bez poistenia)
 • Dodatková karta v ďalších rokoch: 0 € (bez poistenia)
 • Všetky bezhotovostné transakcie sú bez poplatku
 • Výber hotovosti z bankomatov Volksbank: bez poplatku
 • Výber hotovosti z bankomatov iných bánk na Slovensku alebo v zahraničí: 2% z vyberanej sumy, minimálne 4,98 € za výber
 • Cash advance – výber hotovosti v banke alebo v zmenárni na Slovensku alebo v zahraničí: 2% z vyberanej sumy, minimálne 11,62 € za výber

Diners Club Classic Silver

Je prestížna embosovaná charge karta. Finančné prostriedky vyčerpané z tejto karty sú splatné vždy v plnej výške (v celku) najneskôr do dohodnutého dňa splatnosti. Charge karta sa teda nedá splácať postupne. Vydáva sa na 3 roky s možnosťou obnovy.

 • Úverový limit od 4 000 € do 30 000 €
 • Bezúročné obdobie až 60 dní
 • Hotovostný limit: 2000 € na 7 dní
 • Ročný poplatok za hlavnú kartu: 109 €
 • Ročný poplatok za doplnkovú kartu: 29 €
 • Zmena limitu na karte alebo jej zrušenia je bez poplatku
 • Doručovanie výpisu cez eAccount je bez poplatku
 • Bezhotovostné transakcie sú bez poplatku
 • Poplatok za výber hotovosti z bankomatov na Slovensku a v zahraničí: 2% za výber + 1,99 €

Výhody Diners Club Card Classic

 • komplexné cestovné poistenie pre Vás aj pre Vašich spolucestujúcich, ktorí nie sú držiteľmi tejto karty
 • vstup do viac ako 450 VIP salónikov na letiskách po celom svete. VIP salónik Vám ponúka bezplatné občerstvenie, nápoje alkoholické aj nealkoholické, pripojenie na internet…
 • vstup do viac ako 1100 Regus business salónikov po celom svete, kde si môžete dohodnúť obchodné stretnutia v plne vybavenej kancelárii s prístupom na internet, pevnou linkou a občerstvením (teplé nápoje, nealkoholické nápoje)
 • samostatná voľba PIN kódu
 • pri strate karty a nahlásení straty do 48 hodín klient nenesie žiadne riziko za zneužitie
 • bezplatné zablokovanie karty a expresné vydanie novej do 24 hodín kdekoľvek na svete
 • Hotline Diners Club máte kedykoľvek k dispozícii, 24 hodín denne, 7 dní v týždni
 • Nadštandardný servis pri riešení reklamácii. Diners Club pristupuje ku každej reklamácii ako k oprávnenej a preto Vám okamžite vráti finančné prostriedky až do jej vyriešenia.

Podmienky pre poskytnutie Diners Club Card Classic

Žiadateľ musí mať bežný účet otvorený po dobu minimálne 6 mesiacov a okrem toho musí vinkulovať 75 % mesačného limitu na termínovanom účte. Priemerný zostatok na účte musí byť minimálne 75 % z požadovaného limitu platobnej karty.

Okrem toho sú v ponuke Volskbank aj kreditné karty Diners Club Classic Austrian Airlines, Classic ČSA a Classic Golf.


You are here: Home » Kreditná karta » Kreditné karty Volksbank Slovensko

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.