Loading

Lepšia splátka chce prilákať nových klientov ešte nižšími, „trpasličími splátkami“

Potrebujete sa zbaviť nevýhodných úverov, ušetriť na splátkach, na bankových poplatkoch za prevody a získať lepší prehľad o svojich záväzkoch? Riešenie ponúkajú konsolidačné úvery, vďaka ktorým zlúčite niekoľko rôznych pôžičiek do jednej. Človek potom platí len jednu mesačnú splátku. Je jedno, u koľkých rôznych spoločností ste predtým splácali svoje záväzky, výsledkom konsolidácie je len jedna mesačná splátka. Okrem toho, že si znížite mesačnú splátku (alebo dostanete peniaze navyše), môžete aj celkovo ušetriť – na nižších úrokoch. Výhodou je tiež, že nemusíte myslieť na viacero termínov splátok, lebo potom už budete mať na zreteli iba jeden dátum.

Zlúčenie pôžičiek do jednej ponúka takmer každá banka, ale čoraz viac aj nebankovky. Je teda z čoho vyberať. Jednou z viacerých dostupných alternatív na tuzemskom trhu je aj Lepšia splátka z Poštovej banky.

Aká je Lepšia splátka?

pabk_logoTá poskytuje tento konsolidačný úver vo výške od 400 € až do 30 000 € s možnosťou rozloženia splátok na obdobie jedného až deviatich rokov. Lepšia splátka je určená na splatenie existujúcich úverových produktov v bankách, ale aj v nebankových spoločnostiam, vďaka čomu sa môžete zbaviť okrem bežných spotrebných úverov aj drahých kreditiek, debetov na osobnom účte či rôznych nákupov na splátky.

Aktuálne môžete Lepšiu splátku získať bez poplatku za poskytnutie pri čerpaní na účet vedený v Poštovej banke. Výhodou je, že predčasné splatenie alebo mimoriadne splátky sú bezplatné. Úroková sadzba sa stanovuje individuálne pre každú žiadosť, začína sa od 7,90 % ročne.

Mínus 2,22 percenta

V rámci časovo obmedzenej akcie, pripravila Poštovka zaujímavú reklamnú kampaň: zníži splátky úveru o sumu, ktorá zodpovedá zľave 2,22 % p.a. z úrokovej sadzby novo poskytnutej pôžičky. Do súťaže sa môže zapojiť každý (okrem zamestnancov PB), kto podá žiadosť do 29. marca 2015 (k riadnej žiadosti je potrebné priložiť žiadosť o priznanie benefitu „Mínus 2,22 percenta“)

Iba pre poctivých klientov, ktorí vedia splácať riadne a včas

Podmienkou pre získanie tejto zľavy je riadne splácanie (bez omeškania) z osobného účtu vedeného v Poštovej banke u bez omeškania. Druhou podmienkou je zaplatenie riadne a včas aspoň 24 po sebe nasledujúcich mesačných splátok. V prípade porušenia podmienok klient nielenže stráca nárok na zľavu z mesačnej splátky, ale dokonca musí rozdiel za všetky dovtedy poskytnuté nižšie splátky doplatiť. Za porušenie podmienky riadneho splácania sa považuje aj odklad splátok alebo omeškanie splátok kumulatívne viac ako 90 dní.

Podmienky

Konsolidačný úver z Poštovej banky môže získať každý, kto spláca aspoň jeden úver z banky (spotrebák, kreditnú kartu, povolené prečerpanie) alebo pôžičku z nebankovej spoločnosti. Podmienkou je tiež plnoletosť, trvalý pobyt na území SR a stály príjem – či už zo zamestnania (pracovný pomer musí trvať dlhšie ako 3 mesiace), zo samostatnej zárobkovej činnosti (min. 2 roky podnikania a podané daňové priznanie za predchádzajúce zdaňovacie obdobie), alebo z dôchodku (akceptuje sa starobný, výsluhový ale aj invalidný dôchodok od 30 rokov)

Parametre

Názov produktu

Lepšia splátka

Názov poskytovateľa

Poštová banka, a.s.

Objem úveru

400 € – 30000 €

Doba splatnosti

1-9 rokov

Typ úveru

konsolidačný úver

Podmienky pre poskytnutie

vek žiadateľa min. 18 rokov, trvalý pobyt na území SR, aspoň jeden nevyplatený úver v inej finančnej inštitúcii, príjem zo zamestnania (zamestnanec musí byť v pracovnom pomere dlhšom ako 3 mesiace), z podnikateľskej činnosti (minimálna podnikateľská história jeden rok + podané daňové priznanie za posledný rok) alebo z dôchodku (akceptuje sa starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok)

Úroková sadzba

od 7,90 % p.a.

Poplatok za poskytnutie

pri čerpaní na účet v Poštovej banke: 2% zo sumy úveru

pri čerpaní na iný účet: 4 % zo sumy schváleného úveru

Poplatok za vedenie úverového účtu

0,00 €

Mimoriadna splátka a predčasné splatenie

0,00 €

Zmena zmluvných podmienok na žiadosť klienta

40,00 €

Vystavenie potvrdenia o zostatku úveru

20,00 €

1. upomienka po omeškaní splátky

10,00 €

2. upomienka po omeškaní splátky

25,00 €

Výzva na splatenie dlhu

3,50 €

Vyhotovenie mimoriadneho výpisu z úverového účtu

0,66 €


You are here: Home » Konsolidácia » Lepšia splátka chce prilákať nových klientov ešte nižšími, „trpasličími splátkami“

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.