Loading

mHYPOTÉKA

mHYPOTÉKA z mBank spája 3 úvery v jednom: úver určený na kúpu tuzemskej nehnuteľnosti, refinancovanie hypotekárneho úveru z inej banky a v neposlednom rade ju možno použiť aj ako bezúčelový úver. mHypotéku teda nie je možné charakterizovať ako hypotekárny úver podľa § 68 zákona č. 483/2001 Z.z. o bankách., ale presnejšie zaradenie je neúčelový spotrebný alebo konsolidačný úver zabezpečený nehnuteľnosťou. LTV je 80 % v prípade účelovej a maximálne 65 % v prípade bezúčelovej pôžičky.

Parametre produktu

Poskytuje sa vo výške od 7000 € a maximálna hodnota záleží od hodnoty nehnuteľnosti na ktorú bude zriadené záložné právo, od príjmov klienta (od jeho bonity) a od schopnosti klienta mHYPOTÉKU splácať. Lehota splatnosti je pri tomto produkte od 2-40 rokov. Výhodou je, že tento produkt je nadštandardne flexibilný a prispôsobuje sa klientovi aj počas splatnosti. Každý dlžník, ktorý jednotlivé splátky hradí načas (ktorý sa počas trvania úverového vzťahu nedostal do omeškania), si môže podať žiadosť o odklad splátky istiny. Počas odkladu tak klient spláca len úroky. Odklad splátok je možné využiť len dva krát počas celej doby splatnosti na obdobie od 1-9 mesiacov pri každej žiadosti. Ak sa teda dostatnete do nepriaznivej finančnej situácie z dôvodu choroby trvajúcej dlhšie ako jeden mesiac alebo z dôvodu straty zamestnania, môžete využiť odklad splátok podaním žiadosti prostredníctvom online formulára alebo na ktorejkoľvek pobočke banky.

Splácanie

Klient má možnosť výberu z dvoch alternatív splácania – rovnakými alebo klesajúcimi splátkami. V oboch prípadoch je splácanie mesačné. Stav a prehľad splátok je možné zistiť prostredníctvom internet bankingu a dátum splátky je možné kedykoľvek zmeniť.

Úroky

Klient si môže vybrať buď variabilnú úrokovú sadzbu  alebo fixovanú na 1,2, 3, 4 alebo 5 rokov, prípadne variabilnú sadzbu.

Pri bezúčelovej mHypotéke sú úroky nasledovné:

variabilná sadzba: 4,93 – 5,63%

Doba fixácie Úrok
1 rok 6,29 – 6,89 % p.a.
2 roky 5,82 – 6,42 % p.a.
3 roky 5,93 – 6,53 % p.a.
4 roky 6,16 – 6,76 % p.a.
5 rokov 6,49 – 6,99 % p.a.

 

Pri účelovej mHypotéke:

variabilná sadzba: 4,09 – 4,27%

 

Doba fixácie Úrok
1 rok 4,84 – 5,02 % p.a.
2 roky 4,74 – 4,90 % p.a.
3 roky 4,79 – 4,94 % p.a.
4 roky 4,83 – 4,99 % p.a.
5 rokov 4,89 – 5,08 % p.a.

 

Ak sa dostanete do omeškania, mBank si bude okrem štandarnej úrokovej sadzby účtovať aj úrok z omeškania vo výške 8% p.a.

Poplatky

 • Spracovateľský poplatok: 0 €
 • Navýšenie úveru: 1,5% z navýšenej sumy
 • Prolongácia (žiadosť o predĺženie splatnosti): 0,5 % z prolongovanej sumy
 • Poplatok za predčasné splatenie v čase končiacej fixácie úrokovej sadzby: bez poplatku
 • Poplatok za predčasné splatenie v inom termíne ako v čase končiacej fixácie úroku pre úvery poskytnuté po 1.7.2010: 0,5 % z predčasne splatenej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok a 1% ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako jeden rok
 • Zmena zmluvy: za zmenu osobných údajov 16,60 €, za zmenu predmetu zabezpečenia 99,58 €, zmena iných údajov 49,79 €
 • Zmena typu úrokovej sadzby: 150 €
 • Súhlas banky s predčasným splatením: 33,19 €
 • Poplatok za obhliadku nehnutelnosti špecialistom prideleným bankou: 33,19 €
 • Poplatok za upomienky: upomienka odoslaná prostredníctvom sms 1€, listová 23,24 €, telefonická 3,32 €

Podmienky poskytnutia

Je určená pre fyzické osoby vo veku od 18-65 rokov s pravidelným príjmom a so slovenským občianstvom alebo s trvalým pobytom na Slovensku.

Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť dva doklady totožnosti, teda občiansky preukaz a cestovný pas (prípadne rodný list, vodičák alebo preukaz poistenca). Výšku príjmu je potrebné preukázať v prípade zamestnancov potvrdením o výške príjmu a v prípade podnikateľov potvrdením o výške daňovej povinnosti ktoré musí potvrdiť daňový úrad. Čo sa týka predmetu zabezpečenia, budete potrebovať výpis z listu vlastníctva a znalecký posudok. V prípade bezúčelového úveru nie je potrebné preukazovať účel použitia finančných prostriedkov. Ak Vám však bol poskytnutý účelový úver, banke budete musieť v stanovenom termíne predložiť výpis z listu vlastníctva a jeden z nasledovných dokladov:

 • kúpnu zmluvu
 • zmluvu o diele
 • náklady na stavbu rozpísané po položkách
 • stavebné povolenie
 • faktúru za nakúpený materiál alebo za objednané služby

Ak je účelom refinancovanie inej hypotéky tak okrem vyššie uvedených dokladov budete potrebovať list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom záložného práva, ktorý nesmie byť starší ako 2 mesiace. Ak je list vlastníctva súčasťou znaleckého posudku, tak ho nebudete potrebovať. Ďalej sa vyžaduje potvrdenie o výške nesplateného úveru a súhlas Vašej banky s prevodom záložného práva na mBank po úplnom splatení dlhu a kópiu úverovej zmluvy úveru ktorý chcete refinancovať. mBank poskytne refinančný úver len klientom s bezchybnou platobnou disciplínou, preto ako dôkaz sa požaduje potvrdenie o platobnej disciplíne z Vašej predchádzajúcej banky.


You are here: Home » Bezúčelový úver » mHYPOTÉKA

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.