Loading

mKREDITKA

mKREDITKA je kreditná karta z dielne mBank, ktorá je určená výlučne pre existujúcich klientov banky. mBank ju ponúka prostredníctvom internet bankingu formou správy o predschálenom limite. Výška predschváleného limitu bude záležať od dĺžky aktívneho používania účtu, od priemerných zostatkov a obratov na účte. mKreditka sa poskytuje v dvoch verziách – mKreditka VISA Classic a VISA Gold. Pre obe karty platí nasledovné:

 • Bezúročné obdobie až 54 dní (čo je jedno z najdlhších bezúročných období, ktoré ponúkajú slovenské banky). Ak stihnete dlh na mKreditke vyrovnať do konca tohto bezúročného obdobia, za vykonané platby nebudete platiť žiaden úrok. Ak však dlh do konca tohto obdobia nevyrovnáte, budete platiť štandardný úrok. Na výbery v hotovosti sa nevzťahuje bezúročné obdobie. Výber v hotovosti bude úročený štandarným úrokom za obdobie odo dňa výberu až do úplného splatenia vybranej čiastky.
 • Limit pre výbery v hotovosti za mesiac: do 50% schváleného úverového limitu
 • Minimálna výška splátky – 3% z vyčerpanej sumy
 • Dátum splatnosti je 24 dní po ukončení zúčtovacieho obdobia. Koniec zúčtovacieho obdobia si môže klient samostatne vybrať z 10 preddefinovaných dátumov splatnosti.

Kreditná karta VISA Classic

Jedná sa o medzinárodnú platobnú kartu s úverovým limitom od 350 – 6500 €. Klient si môže vybrať z 3 taríf:

Tarifa úverový limit od – do mesačný poplatok ročný poplatok úroková sadzba ročná
Tarifa 1 350 € – 6 500 € 1,50 € (platí sa len vtedy, ak je celkový objem zúčtovaných transakcií v danom mesiaci je nižší ako;
50 €)
0,00 € 21,99%
Tarifa 2 350 € – 6 500 € 0,00 € 12,95 € 17,99%
Tarifa 3 350 € – 6 500 € 0,00 € 22,90 € 14,99%

Ako vidno z vyššie uvedenej tabuľky, tarifu 1 sa oplatí aktivovať v prípade, že kartu budete využívať výlučne počas bezúročného obdobia. Pri tarife 1 je najvyššia úroková sadzba, ale na druhej strane Vás kreditná karta nebude nič stáť, ak objem transakcií zrealizovaných kreditnou kartou bude aspoň 50 €. Tarifa 2 sa oplatí v prípade, že si plánujete občas požičať no a tarifa 3 je určená pre aktívnych uživateľov karty, ktorí ju používajú pravidelne.

Kreditná karta VISA Gold

Je prestížna medzinárodná kreditná karta určená pre náročných užívateľov, ktorá sa poskytuje so štedrým úverovým limitom od 5000 € do 16 000 € . Aj v tomto prípade banka umožňuje klientovi vybrať si z 3 taríf podľa toho, ako často plánuje kartu využívať:

 

Tarifa úverový limit od – do mesačný poplatok ročný poplatok úroková sadzba ročná
Tarifa 1 5 000 € – 16 500 € 1,50 € (platí sa len vtedy, ak je celkový objem zúčtovaných transakcií v danom mesiaci je nižší ako;
100 €)
0,00 € 21,99%
Tarifa 2 5 000 € – 16 500 € 0,00 € 12,95 € 17,99%
Tarifa 3 5 000 € – 16 500 € 0,00 € 22,90 € 14,99%

 

Poplatky

 • Mesačný poplatok za využívanie karty VISA Classic a VISA Gold: pre tarif 2 a 3 je bez poplatku, pre tarif 1 je poplatok 1,50 € ak je objem transakcií za mesiac nižší ako 50 € (platí pre VISA Classic) a 100 € pre kreditku VISA Gold
 • Ročný poplatok za každý ďalší rok používania karty: tarifa 1: 0€, tarifa 2: 12,95 €, tarifa 3: 22,90 €
 • Ročný poplatok za vydanie a používanie dodatkovej karty: 6,64 €
 • Bezphotovostné platby doma a v zahraničí: bez poplatku
 • Výber v hotovosti z bankomatov na Slovensku a v zahraničí: 1% zo sumy, minimálny poplatok je 3 €
 • Cash advance – výber hotovosti v ktorejkoľvek banke na Slovensku alebo v zahraničí: 1% z vybranej sumy, minimálne 3,32 €
 • Prevod sumy z mKREDITKY na ktorýkoľvek účet vedený v slovenskej banke prostredníctvom internet bankingu: 1,5 % zo sumy, minimálne 1 €
 • Oneskorenie so splátkou: 2% z dlžnej sumy, minimálny poplatok je 1,66 €  maximálny 16,60 €

Podmienky

mKreditka sa poskytuje fyzickým osobám vo veku od 18-70 rokov (klientom mBank) – občanom SR alebo EÚ s trvalým pobytom na Slovensku s pravidelným príjmom v minimálnej výške 350 € v čistom. Je potrebné predložiť občiansky preukaz, v prípade občanov EÚ povolenie na trvalý pobyt na území SR.

Ak ste aktívnym klientom mBank (pravidelne využívate bežný účet vedený v tejto banke), získate mKREDITKU aj bez dokladovania príjmu. Stačí ak sa prihlásite do internet bankingu, kde sa na základe histórie Vami vykonaných kreditných operácií dozviete výšku predschváleného limitu (maximálne do 2000 €). Potom stačí už len vyplniť žiadosť a podpísať ju na pobočke mBank – žiadne ďalšie doklady a potvrdenia v tomto prípade nebudete potrebovať.

Banka požaduje súhlas manžela/manželky s vydaním kreditnej karty v prípade úverového rámca vyššie ako 3300 € + kópiu  občianskeho preukazu.

You are here: Home » Kreditná karta » mKREDITKA

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.