Loading

Oberbank spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Ak plánujete v najbližšej dobe väčšiu investíciu a potrebovali by ste získať finančné prostriedky s výhodnou úrokovou sadzbou, do užšieho výberu úverov by ste mali zaradiť aj bezúčelový spotrebný úver z Oberbank. Keďže je v tomto prípade potrebné zabezpečiť plnenie finančných záväzkov voči banke nehnuteľnosťou, tento typ úverového produktu sa zaraďuje medzi klasické americké hypotéky.

Základná charakteristika

Oberbank AG poskytuje tento úver fyzickým osobám starším ako 18 rokov vo výške od 1500 € vyššie. Maximálna hranica úveru nie je definovaná, banka však schváli americkú hypotéku maximálne do výšky 75 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Zabezpečenie je možné buď nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území Slovenskej republiky, ale aj Rakúska. V prípade, že dôjde k znehodnoteniu alebo výraznému poklesu ceny predmetu zabezpečenia, Oberbank môže požadovať rozšírenie záruky formou dodatočného zabezpečenia inou nehnuteľnosťou. Ak si klient túto povinnosť v stanovenej lehote nesplní, banka môže zmluvu vypovedať.

Zmluva sa uzatvára s dobou splatnosti od troch rokov maximálne do dvadsiatich rokov, pričom klient si vyberá dobu splatnosti samostatne, podľa toho, či chce pôžičku rýchle splatiť (čo najkratšia splatnosť) alebo podľa toho, či preferuje čo najnižšie splátky (dlhšia doba splatnosti). Zabezpečenie úveru nehnuteľnosťou dopomôže k nížšej úrokovej sadzbe a vyššiemu objemu úveru, vďaka čomu môže klient financovať aj finančne náročnejšie investície.

Úroková sadzba

Ako pri ostatných pôžičkách z Oberbank, aj tento produkt je úročený pohyblivou (variabilnou) úrokovou sadzbou, ktorá sa mení kvartálne a odvíja sa od aktuálnej trhovej úrokovej sadzby. Podľa aktuálneho vývoja na trhu sa bude aj klientov úrok meniť – teda zvyšovať alebo znižovať, čo bude mať za následok aj zmenu mesačnej splátky. Podľa poslednej zmeny je úroková sadzba Bezúčelového spotrebného úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou z Oberbank na úrovni 3,65% p.a

Poplatky

  • Poplatok za poskytnutie a spracovanie úveru, ak klient ručí nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území Slovenskej republiky: 0,7% z objemu poskytnutého úveru, minimálny poplatok je 330 €
  • Poplatok za spracovanie a poskytnutie americkej hypotéky v prípade ručenia nehnuteľnosťou nachádzajúcou sa na území Rakúska: 0,7% z poskytnutej sumy plus 100 €, minimálna sadzba je 430,00 €
  • Vedenie a správa úverového účtu: 3 € za mesiac
  • Možnosť úver predčasne úplne alebo čiastočne splatiť mimoriadnou splátkou aj v čase fixácie úrokovej sadzbyza poplatok 4 % z predčasne splatenej sumy
  • Zmena úverovej zmluvy na základe žiadosti klienta: 150 € (tento poplatok zahŕňa zmeny splátkového kalendára, zmenu predmetu zabezpečenia, odklad splácania istiny…)

Ak bude predmetom zabezpečenia nehnuteľnosť nachádzajúca sa v Rakúsku, je potrebné počítať aj s ďalšimi nákladmi:

  • Vystavenie dohody o zriadení záložného práva a výpis z katastra 125 €
  • Overenie podpisov klienta u notára a preklad do nemčiny, overenie podpisov banky v Rakúsku – individuálne, podľa sadzobníka notára
  • Poplatok za návrh vkladu záložného práva do katastra nehnuteľností v Rakúsku: 1,2 % zo zavkladovanej sumy


You are here: Home » Americká hypotéka » Oberbank spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.