Loading

otp AMERICKÁ hypotéka

OTP americká hypotéka je bezúčelovým úverom za ktorý sa ručí nehnuteľnosťou. Vďaka ručeniu získate výhodnú úrokovú sadzbu a peniaze z americkej hypotéky môžete použiť na čokoľvek, aj na konsolidáciu pôžičiek z iných bánk.

Základné informácie

Pôžičku získate už od 700 € a OTP banka poskytne úver až do výšky 80 % trhovej hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Splatnosť si vyberá každý klient samostatne (doba splatnosti sa pohybuje od 1 mesiaca-20 rokov) podľa toho, či preferuje vysokú mesačnú splátku (aby bol dlh čím skôr splatený) alebo naopak čo najnižšiu (aby sa príliš nezaťažil rodinný rozpočet).

Banka požaduje zabezpečenie úveru zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť. Úver je možné čerpať okamžite, akonáhle podáte návrh na vklad záložného práva do katastra. Ak v priebehu trvania úverového vzťahu príde k poškodeniu alebo zničeniu nehnuteľnosti, dlžník je povinný banku o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a najneskôr do 30 dní poskytnúť nové zabezpečenie úveru.

Klient môže úver alebo jeho časť kedykoľvek predčasne splatiť na základe písomnej žiadosti, ktorá musí byť bankou schválená. Dlžník musí v prípade súhlasu banky s predčasným splatením úveru alebo jeho časti zaplatiť poplatok za predčasné splatenie podľa platného cenníka (cenník bankových poplatkov je uvedený nižšie). K termínu obnovy fixácie úrokovej sadzby je predčasné splatenie bez poplatku. Klient môže k termínu normálnej anuinej splátky poslať aj mimoriadnu splátku (opäť so súhlasom OTP banky), ktorá sa zrealizuje na základe dodatku k zmluve. Mimoriadna splátka je určená na zníženie istiny, čím sa môže znížiť počet mesačných splátok, alebo môže prísť k zníženiu anuitnej splátky pri zachovaní rovnakej splatnosti úveru.

Úročenie

OTP banka poskytuje pri americkej hypotéke možnosť výberu úrokovej sadzby s fixáciou na 1,3,5 alebo 10 rokov.

Obdobie fixácie Úroková sadzba
1 rok od 4,69 % p.a.
3 roky od 4,89 % p.a.
5 rokov od 5,29 % p.a.
10 rokov od 6,19 % p.a.

Úrok z omeškania je stanovený na 8% p.a. a účtuje sa za každý aj začatý deň omeškania.

 

Cenník poplatkov

 • Poplatok za poskytnutie otp americkej hypotéky: 0,75 % z objemu úveru, minimálne 200 €
 • Navýšenie úveru je bez poplatku
 • Mesačný poplatok za správu a vedenie úverového účtu: 3,40 €
 • Zmena predmetu zabezpečenia: 133,00 €, v prípade ostatných zmien v úverovej zmluve sa platí poplatok vo výške 40 €
 • Posunutie termínov čerpania: prvý posun 10 €, poplatok za každý ďalší posun je 33 €
 • Vydanie potvrdenia alebo súhlasu na základe žiadosti klienta: 17 € + DPH
 • Poplatok za súhlas OTP banky so zradením záložného práva v prospech inej banky (v druhom poradí) a vzdanie sa záložného práva: 33 €
 • Poplatok za mimoriadnu splátku alebo predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrokovej sadzby: 5 % z predčasne splatenej istiny, minimálny poplatok je 166,00 €. Ak však objem úveru nepresahuje hodnotu 75 000 € a doba splatnosti je kratšia ako 10 rokov, tak je poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 0,5 % (ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok) z predčasne splatenej sumy a 1% ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako 1 rok.
 • Nedočerpanie úveru: 3 % z nedočerpanej sumy
 • Splácanie úveru v hotovosti vkladom na pobočke banky: 2 € za splátku
 • Upomienka: 25 €

Pre koho je určená

Americká hypotéka z OTP banky sa poskytuje fyzickým osobám so slovenským občianstvom a s trvalým pobytom na Slovensku. Na vybavenie žiadosti budete potrebovať nasledovné doklady:

 • dva doklady totožnosti
 • potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti (v prípade zamestnancov). Ak však banke umožníte overiť si Váš príjem v Sociálnej poisťovni, potvrdenie o výške príjmu nebudete potrebovať. V prípade, že máte príjem z podnikania alebo z prenájmu je potrebné spolu so žiadosťou predložiť daňové priznanie za posledné dve zdaňovacie obdobia a doklad o výške daňovej povinnosti.
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti, ktorou budete ručiť, znalecký posudok a kópiu katastrálnej mapy pokiaľ nie je súčasťou znaleckého posudku

Porovnanie s ostatnými americkými hypotékami

Úroková sadzba OTP americkej hypotéky pri fixácii na 5 rokov sa pohybuje od 5,29 % p.a. Aj keď existujú aj drahší poskytovatelia, OTP banka nepatrí medzi najlacnejších. Z nižšie uvedeného porovnania vychádza OTP banka ako priemer:

 1. Oberbank Spotrebný bezúčelový úver zabezpečený nehnuteľnosťou -úrok od 4,75 – 5,75 % ročne
 2. Bezúčelová hypotéka z ČSOB banky – 4,80 % ročne
 3. UnicreditBank Free Hypoúver – úroková sadzba sa pohybuje od 4,80 – 5,30 % ročne
 4. VÚB banka Bezúčelová Flexihypotéka – 5,19 – 7,49 %
 5. Tatrabanka Americká hypotéka – 5,35 – 8,35 %
 6. Poštová banka Praktická hypotéka – 5,52 – 5,66 %
 7. mBank Neúčelový úver – 6,49 – 6,99 %
 8. Úver na bývanie zo Slovenskej sporiteľne – 7,39 %


You are here: Home » Americká hypotéka » otp AMERICKÁ hypotéka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.