Loading

OTP banka

OTP banka Slovensko a.s. poskytuje komplexné služby v oblasti poskytovanie úverov, pôžičiek a hypoték. Je tiež známa aj ako banka rodinného typu, nakoľko jej produkty sú prispôsobené viacerým generáciám – od mladých ľudí až po dôchodcov.

Hypotéky

 1. otp HYPO úver

Pod týmto názvom sa skrýva klasický hypotekárny úver, ktorý je určený na investíciu do bývania, pričom banke je potrebné účel použitia finančných prostriedkov zdokladovať. Získate ho vo výške od 700 €, horná hranica hypotéky závisí od hodnoty založenej nehnuteľnosti. LTV je v prípade otp HYPO úveru až 90 %. Úver je možné čerpať okamžite, akonáhle klient podá návrh na vklad do katastra nehnuteľností. Maximálna lehota splatnosti je 30 rokov. Klient si môže vybrať úročenie s fixáciou na 1,3,5 alebo 10 ročné obdobie. Úroková sadzba sa pri fixácii na 5 rokov pohybuje od 4,79 % p.a. V čase končiacej fixácie je možné úver predčasne vyplatiť bez poplatku. Banka okrem toho umožňuje klientom zrealizovať mimoriadnu splátku úveru raz ročne do výšky 20 % z nesplatenej istiny bez poplatku.

 1. otp REFINANC úver

Ako už zo samotného názvu vyplýva, jedná sa o úver, určený na refinancovanie iných pôžičiek, ktoré boli poskytnuté na investície do bývania. Prostredníctvom otp refinanc úveru môžete vyplatiť napríklad hypotéku z inej banky v prípade, že Vám podmienky prestali vyhovovať alebo v prípade, že Vám OTP banka poskytne lepší úrok. V tomto prípade sa požaduje zabezpečnie prostredníctvom zriadenia záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť. Základné parametre sú rovnaké ako pri otp HYPO úvere, teda minimálna výška je 700 €, max. výška do 90% z trhovej hodnoty založenej nehnuteľnosti a doba splatnosti od 1 mesiaca do 30 rokov. Banka poskytuje možnosť výberu z 3,5 alebo 10 ročnej fixácie úrokovej sadzby, pričom pri päťročnej fixácii sa úrok pohybuje od 4,79 % p.a.

 1. otp EASY úver

Je klasickou hypotékou, ktorá sa poskytuje bez dokladovania príjmu žiadateľa. Na jej poskytnutie stačí podpísať čestné prehlásenie o výške Vášho príjmu. Poskytuje sa od 700 € a maximálna výška je do 45 % hodnoty založenej nehnuteľnosti. Splatnosť sa pohybuje od 1 mesiaca do 20 rokov. Účel použitia finančných prostriedkov je potrebné zdokladovať najneskôr do 6 mesiacov od podpísania zmluvy. Úročenie je fixné a klient si môže vybrať 1,3,5 alebo 10 ročné obdobie fixácie. Keďže hypotéka bez dokladovania príjmu predstavuje pre banku väčšie úverové riziko, aj úrokové sadzby sú o niečo vyššie ako v prípade otp HYPO úveru s dokladovaním príjmu. Na obdobie 5 ročnej fixácie je úrok stanovený od 5,39 % p.a.

 1. otp AMERICKÁ hypotéka

Je bezúčelovým úverom, za poskytnutie ktorého sa požaduje ručenie tuzemskou nehnuteľnosťou. Úverový limit je od 700 € do 80% trhovej hodnoty založenej nehnuteľnosti s lehotou splatnosti od 1 mesiaca do 20 rokov. Fixáciu si každý klient volí samostatne na základe vlastného uváženia s možnosťou výberu na 1,3,5,alebo 10 rokov. Keďže sa jedná o úver zabezpečený nehnuteľnosťou banka poskytuje oveľa výhodnejší úrok ako keby ste si vzali bezúčelovú pôžičku bez zabezpečenia. Pri 5-ročnej fixácii môžete získať úrok už od 5,29 % p.a.

 1. otp Hypotekárny úver pre mladých

Je určený pre mladých ľudí do veku 35 rokov s príjmom maximálne do 1,3 násobku priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. V prípade, že spĺňate tieto podmienky tak môžete získať zvýhodnenú hypotéku s úrokom nižším až o 3% počas prvých piatich rokov splatnosti. Poskytuje sa od 3500 € maximálne do 49 790 ,88 € (do 90% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti) s dobou splatnosti od 4-30 rokov. Klient si môže vybrať dobu fixácie na 1 rok, 3 roky, 5 alebo 10 rokov. Úrok fixovaný na 5 rokov banka poskytuje od 2,59 % p.a.

Spotrebné úvery

 1. otp EXPRES úver

Je pôžičkou na čokoľvek ktorú vybavíte aj na počkanie na ktorejkoľvek pobočke banky bez príplatku za expresné spracovanie. Poskytuje sa od 400 – 20 000 € s dobou splatnosti od 1 mesiaca do 7 rokov bez zabezpečenia a bez ručiteľa. Výška úroku sa pohybuje od 8,90% p.a, a závisí od príjmu klienta a od úverového rizika, ktoré pre banku predstavuje. Výhodou je, že ak banke poskytnete povolenie na overenie Vášho príjmu v Sociálnej poisťovni, tak nemusíte predkladať potvrdenie o výške príjmu.

 1. OTP refinanc expres

Poskytuje sa na refinancovanie akýchkoľvek pôžičiek od 400 – 20 000 € s dobou splatnosti do 7 rokov a s úrokom od od 8,99% ročne. Okrem toho si môžete úver navýšiť a peniaze z navýšenia môžete použiť na čokoľvek bez potreby banke dokladovať na čo boli použité. Bezúčelová časť pôžičky Vám bude zaslaná priamo na Váš bežný účet.

 1. Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom

Tento bezúčelový úver získate aj bez dokladovania príjmu. Banka ho poskytuje ako klientom tak aj neklientom banky, podmienkou je však zabezpečenie úveru finančným majetkom (termínovaným vkladom, hypotekárnymi záložnými listami alebo depozitným certifikátom). Pôžičku môžete získať vo výške od 700 € – do 90 % z hodnoty zabezpečenia so splatnosťou od 1 mesiaca do 20 rokov. Banka stanovuje výšku úroku individuálne pre každého klienta na základe hodnoty a formy zabezpečenia finančným majetkom.

 1. otp IDEAL úver

Je určený na investície do rekonštrukcie alebo modernizácie bývania a získate ho bez ručiteľa a bez ručenia nehnuteľnosťou v rozsahu od 3 000 € – 20 000 € so splatnosťou od 1-7 rokov. S úrokom od 8,90 % p.a. sa nezaraďuje medzi najlacnejšie pôžičky na bývanie.

 1. otp RUČITEĽSKÝ spotrebný úver

Túto pôžičku na čokoľvek môžete získať s výhodnejším úrokom (od 7,90 % ročne) v prípade, že za Vaše záväzky voči banke bude ručiť ručiteľ. Úverový limit je v prípade tohto produktu od 700 – 15 000 € a splatnosť si môže klient vybrať samostatne od 1 mesiaca do 5 rokov.

 1. otp AUTO úver

Na kúpu nového auta už nemusíte dlho šetriť. S otp auto úverom môžete získať potrebnú hotovosť na financovanie vozidla v rozsahu od 3 500 -33 500 €. Pri pôžičke do 25 000 € sa požaduje akontácia vo výške 20 %, nad 25 000 € je akontácia aspoň 30 %. Doba splatnosti je maximálne 7 rokov a minimálne 12 mesiacov. Banka stanovila úrokovú sadzbu pre všetkých rovnakú 7,10 % ročne, bez ohľadu na výšku príjmu klienta a na výšku pôžičky. Ako zabezpečenie sa požaduje zriadenie záložného práva na kupované vozidlo v Notárskom centrálnom registri.

 1. otp ŠTUDENTSKÝ úver

Je účelovým úverom určeným na pokrytie nákladov súvisiacich s financovaním denného vysokoškolského štúdia alebo študijného zahraničného pobytu. Je určený pre študentov denného vysokoškolského štúdia od druhého ročníka. Poskytuje sa od od 700 € maximálne do 6700 € so splatnosťou 1-10 rokov a s mimoriadne výhodným úrokom od 4,90 % ročne. Ako je to pri študentských pôžičkách zvykom aj pri tejto si môže študent podať žiadosť o odloženie splátok istiny až do skončenia štúdia. Vyžaduje sa pristúpenie solidárneho spoludlžníka do úverového vzťahu, ktorý musí mať pravidelný príjem a musí byť starší ako 35 rokov.

Kreditná karta Matercard Unembossed

predstavuje výhodný spôsob ako mať peniaze stále k dispozícii. Karta sa poskytuje s úverovým limitom od 300 € – 3400 € a s bezúročným obdobím 45 dní. Bezúročné obdobie sa vzťahuje len na bezhotovostné transakcie.

Povolené prečerpanie

PP banka zriaďuje k účtom Konto. Výška povoleného prečerpania je stanovovaná individuálne podľa príjmu žiadateľa alebo podľa výšky jeho kreditných obratov. Maximálna výška úverového limitu je 3500 €. Pre majiteľov ktoréhokoľvek z balíkov sa táto služba poskytuje bez poplatku.


You are here: Home » Bankové úvery » OTP banka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.