Loading

otp EASY úver

OTP EASY úver je klasickou hypotékou, ktorú je možné použiť na investície do bývania a ktorý je zabezpečený tuzemskou nehnuteľnosťou. Na rozdiel od otp HYPO úveru sa poskytuje bez dokladovania príjmu žiadateľa. Banke v tomto prípade bude stačiť čestné prehlásenie o schopnosti pôžičku splácať.

Základné informácie

Minimálna výška hypotéky je 700 € a maximálna výška je daná hodnotou tuzemskej nehnuteľnosti, ktorou budete banke za svoje záväzky ručiť. LTV je pri tomto produkte do 45% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Klient si môže rozložiť splátky podľa jeho momentálnych finančných možností na rozsiahle obdobie od 1 mesiaca do 20 rokov.

Preukazovanie účelu

Finančné prostriedky získané prostredníctvom OTP EASY úveru je možné použiť jedine na kúpu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti alebo na splatenie iných úverov určených na tieto účely. Klient je povinný banke preukázať, najneskôr do 6 mesiacov od podpísania úverovej zmluvy, na čo boli peniaze použité. Ako doklad môže slúžiť napríklad kúpna zmluva, zmluva o budúcej zmluve, zmluva o dielo alebo o výstavbe…

Zabezpečenie

Požaduje sa len jediný spôsob zabezpečnia – zriadením záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť v prospech banky. Daná nehnuteľnosť musí byť určená na celoročné bývanie (rodinný dom alebo byt) a ďalšou podmienkou je aby sa nachádzala v krajskom alebo okresnom meste. Klient si zároveň musí vybaviť trvalý pobyt v zakladanej nehnuteľnosti. Hypotéku je možné čerpať okamžite po podaní návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností.

Splácanie

Žiadateľ má možnosť výberu z dvoch alternatív splácania – buď anuitným spôsobom alebo modifikovaným splátkovým plánom.

Úročenie

 Klient si môže vybrať  úrokovú sadzbu s fixáciou na 1,3,5 alebo 10 rokov.

Obdobie fixácie Úrok
1 rok od 4,79 % p.a.
3 roky od 5,09 % p.a.
5 rokov od 5,39 % p.a.
10 rokov od 6,19 % p.a.

Úrokové sadzby sú pri tomto type úveru naozaj lákavé. Pre porovnanie napríklad Tatrabanka má v ponuke hypotéku bez dokladovania príjmu TB, kde úrok pri päťročnej fixácii vychádza minimálne 7,05 % ročne.

V období končiacej fixácie úrokovej sadzby má každý klient možnosť úver predčasne splatiť bez poplatku. Banka taktiež umožňuje úver čiastočne splatiť raz ročne až do výšky 20 % zostatkovej sumy bez poplatku.

Cenník poplatkov

 • Spracovateľský poplatok za poskytnutie otp easy úveru : 0,75 % z objemu úveru, minimálne 200 €
 • Navýšenie úveru: 1% z navyšovanej čiastky
 • Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu: 3,40 € / za mesiac
 • Zmena predmetu zabezpečenia: 133,00 €, ostatné zmeny v zmluve: 40 €
 • Poplatok za posun termínov čerpania: 1.posun 10 €, druhý a každý nasledovný posun stojí 33 €
 • Vystavenie potvrdenia na klientovu žiadosť: 17 € + DPH
 • Vystavenie súhlasu so zriadením záložného práva v prospech inej banky (v druhom poradí) a vzdanie sa záložného práva: 33 €
 • Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrokovej sadzby: 5 % z predčasne splatenej sumy, minimálny poplatok je 166,00 €. Ak však objem úveru nepresahuje hodnotu 75 000 € a doba splatnosti je kratšia ako 10 rokov, tak je poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 0,5 % (ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok) z predčasne splatenej sumy a 1% ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako 1 rok.
 • Poplatok za nedočerpanie: 3 % z nedočerpanej sumy
 • Splátka v hotovosti: 2 € za splátku
 • Upomienka: 25 €

Podmienky získania a doklady potrebné na vybavenie žiadosti

Hypotéku bez dokladovania príjmu z OTP banky môžu získať iba fyzické osoby vo veku od 18 do 65 rokov so slovenským občianstvom a s trvalým pobytom na Slovensku. Vybavenie žiadosti je jednoduché, stačí ak si pripravíte dva doklady totožnosti a čo sa týka predmetu zabezpečenia tak budete potrebovať znalecký posudok, list vlastníctva a kópiu z katastrálnej mapy (pokiaľ nie je súčasťou znaleckého posudku). Výhodou je, že v OTP banke nemusíte dlho čakať na posúdenie žiadosti – výsledok sa dozviete do 2 dní.


You are here: Home » Hypotéka bez dokladovania príjmu » otp EASY úver

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.