Loading

OTP Expres úver

V ponuke každej banky nesmie chýbať ani bezúčelový úver alebo pôžička na čokoľvek a tak je to aj v prípade OTP banky, ktorá ponúka rýchly spotrebný úver na čokoľvek prostredníctvom produktu s názvom OTP Expres úver. Poskytuje ho vo výške od 400 – 20 000 € s lehotou splatnosti od 1 mesiaca do 7 rokov.

OTP banka ho schvaľuje expresne rýchlo, stačí ak navštívite ktorúkoľvek pobočku banky a túto pôžičku vybavíte aj na počkanie.

Podmienky

Poskytuje občanom SR vo veku od 18-65 rokov s trvalým pobytom na území Slovenska. Zriadenie osobného účtu v OTP banke nie je podmienkou pre poskytnutie (žiadosť si môžu teda podať aj neklienti banky). Rozhodujúcim kritériom pri schvaľovaní úveru je príjem žiadateľa, ktorý je potrebné preukázať prostredníctvom Potvrdenia o výške príjmu zo závislej činnosti. Banka si však môže výšku Vášho príjmu overiť aj v Sociálnej poisťovni, načo však bude potrebovať Váš súhlas. Ak svoj súhlas dáte, tak nie je potrebné predkladať potvrdenie o výške príjmu. OTP banka však poskytuje bezúčelový úver aj podnikateľom – živnostníkom alebo osobám ktoré majú príjem z prenájmu. V takomto prípade je potrebné spolu so žiadosťou predložiť aj daňové priznanie za posledné dva roky a potvrdenie o výške daňovej povinnosti. Okrem dokladovania príjmu je potrebné predložiť dva doklady totožnosti. V prípade, že je výška Vášho príjmu dostačujúca a nemáte zápis v bankovom registri dlžníkov, tak Vám bude pôžička schválená bez akéhokoľvek ďalšieho zabezpečenia.

Úrokové sadzby

Úroková sadzba otp EXPRES úveru sa pohybuje od 8,90% p.a, pričom výška úroku sa stanovuje individuálne pre každého klienta a závisí predovšetkým od jeho bonity a od úverového rizika, ktoré pre banku predstavuje. Banka môže úrok kedykoľvek počas trvania úverovej zmluvy zmeniť alebo upraviť v prípade, že sa zmenia jej náklady súvisiace s poskytovaném úverov, úverové riziko alebo sa zmenia právne predpisy upravujúce poskytovanie  pôžičiek. V prípade, že príde k takejto zmene, každý klient dostane list s novou úrokovou sadzbou najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti.

Ak sa klient dostane do omeškania štandardná úroková sadzba sa navýši o 8 %. Sankčný úrok je splatný okamžite.

Poplatky

 • Poplatok za spracovanie: 2 % z objemu, minimálny poplatok je 33 €
 • Navýšenie je bez poplatku
 • Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu: 2,40 €
 • Zmena úverovej zmluvy: 40 €
 • Poplatok za posun termínov čerpania: 1.posun 10 €, druhý a každý nasledovný posun stojí 33 €
 • Vystavenie potvrdenia alebo súhlasu na základe klientovej žiadosti: 17 € + DPH
 • Vystavenie súhlasu so zradením záložného práva v prospech inej banky (v druhom poradí) a vzdanie sa záložného práva: 33 €
 • Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie úveru pre úvery poskytnuté po 20.6.2010 – 0,5 % (ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok) z predčasne splatenej sumy a 1% ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako 1 rok. Pre úvery ktoré boli poskytnuté do 20.6.2012 platí poplatok 5 % z predčasne splatenej istiny, minimálne 166 €.
 • Poplatok za nedočerpanie pôžičky: 3 % z nedočerpanej sumy
 • Splátka úveru v hotovosti: 2 € za vklad
 • Písomná upomienka: 25 €
 • Poistenie úveru pre prípad nepriaznivých životných situácii, ktoré môžu viesť k platobnej neschopnosti klienta je nepovinné, ale odporúčané: poplatok za základný balík poistenia je 3,95 % z výšky anuitnej splátky a za komplexný balík je poplatok 5,17 % z výšky splátky úveru.


You are here: Home » Bezúčelový úver » OTP Expres úver

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.