Loading

otp IDEAL úver

OTP banka poskytuje úver na bývanie vo výške od 3 000 € – 20 000 € s lehotou splatnosti od 1-7 rokov. otp IDEAL úver je určený na investície do rekonštrukcie a modernizácie bývania, teda bytov a rodinných domov. Pri tomto produkte nie je potrebné dokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Čerpanie úveru sa uskutoční hneď po podpísaní úverovej zmluvy, kedy banka prevedie dohodnutú sumu na bežný účet klienta. Na rozdiel od OTP hypotéky, kedy sa za záväzky ručí tuzemskou nehnuteľnosťou, otp IDEAL úver získate bez zabezpečenia a bez založenia nehnuteľnosti.

Čerpanie

Klient si môže vybrať, či chce úver čerpať jednorázovo alebo postupne. Pri postupnom čerpaní je maximálny počet jednotlivých čerpaní 6 a maximálna doba čerpania je jeden a pol roka. Zmenu termínov čerpania alebo ich objemu ktoré sú stanovené v zmluve si musí klient dohodnúť s bankou.

Splácanie

Dlžník je povinný splácať pôžičku mesačnými splátkami, ktorých výška a termín sú uvedené v úverovej zmluve. Prvá splátka je taktiež stanovená v zmluve takým spôsobom, že klient začne splácať pôžičku nasledovný mesiac po mesiaci, kedy sa ukončilo čerpanie schváleného úverového limitu. Do termínu, kedy dôjde k vyčerpaniu tohto spotrebného úveru bude platiť klient OTP banke len úroky z vyčerpanej čiastky.

Pôžičku alebo jej časť je možné predčasne splatiť, na čo je potrebný súhlas banky s predčasným splatením. Klient musí požiadať banku o predčasné splatenie písomne. Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka nie je zadarmo, klient je povinný banke zaplatiť poplatok za zmenu úverovej zmluvy ktorý je podľa platného cenníka 40 € a samozrejme aj poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku, ktorý sa stanovuje podľa toho, kedy bol otp IDEAL úver poskytnutý. V prípade, že bol poskytnutý do 20.6.2010 tak je poplatok 5% z predčasne splatenej sumy, minimálne 166 € a ak bol poskytnutý po 20.6.2010 tak je výška bankového poplatku 0,5-1% zo zostatkovej sumy. 0,5 % je povinný klient zaplatiť ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok a poplatok 1% zo zostatkovej sumy je potrebné uhradiť ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako jeden rok.

Úrok

Úroková sadzba sa pohybuje od 8,90 % ročne a jej konkrétna výška závisí hlavne od príjmov žiadateľa a od jeho schopnosti splácať. S touto úrokovou sadzbou sa OTP banka nezaraďuje medzi najlacnejších poskytovateľov pôžičiek na bývanie. Až o 1% nižsiu spodnú hranicu úroku poskytuje napríklad vub banka. Pre porovnanie uvádzame stručný prehľad úverov na bývanie:

 1. VUB banka Flexipôžička na bývanie – úroková sadzba od 7,90 % p.a.
 2. Pôžička na bývanie Poštová banka – úrok od 7,50 – 32,50 % p.a.
 3. ČSOB spotrebiteľský úver na bývanie – úrok od 8,90 % p.a.

Poplatky

 • Poplatok za spracovanie a poskytnutie: 2 % z objemu úveru, minimálny poplatok je 33 €
 • Poplatok za vedenie úverového účtu: 2,40 € / mesiac (platí sa počas celej doby splatnosti)
 • Zmena úverovej zmluvy na žiadosť klienta: 40 €
 • Poplatok za posunutie termínov čerpania: 10 € za prvý posun a 33 € za druhý a každý nasledovný posun
 • Vydanie potvrdenia alebo súhlasu banky vystavené na žiadosť klienta: 17 € + DPH
 • Poplatok za nedočerpanie úveru: 3% z nedočerpanej sumy
 • Písomná upomienka ktorá sa odosiela v prípade oneskorenia sa so splátkou: 25 €
 • Sankčný úrok v prípade omeškania je 8% p.a.
 • Splátka v hotovosti: 2 €

Poistenie

Banka poskytuje možnosť dojednať si zvýhodnené poistenie. Aj keď poistenie nie je povinné, odporúča sa. Vybavíte ho priamo na pobočke banky a na počkanie. Splátky poistného nemusíte posielať ako samostanú platbu poisťovni, ale sú zahrnuté v splátke úveru. Na výber sú 2 balíky poistenia:

 • Základý balík – poistenie úveru pre prípad smrti z akýchkoľvek príčín a invalidity v dôsledku úrazu. Cena za základný balík poistenia je 3,95 % z výšky anuitnej splátky.
 • Komplexný balík – tento balíček zahŕňa poistenie pre prípad smrti, invalidity, pracovnej neshopnosti a straty zamestnania. Cena je 5,17 % z výšky anuitnej splátky.


You are here: Home » Pôžička na bývanie » otp IDEAL úver

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.