Loading

OTP refinanc expres

Vzali ste si priveľa pôžičiek alebo máte dlh na kreditnej karte? OTPbanka ponúka možnosť refinancovať akékoľvek pôžičky z bankových a nebankových inštitúcii a vymeniť ich za jeden s nižšou splátkou prostredníctvom otp REFINAC expres úveru. Keďže takúto možnosť ponúka takmer každá banka, rozhodujúci je úrok.

Parametre produktu

Banka poskytuje úver na refinancovanie vo výške od 400 – 20 000 € s lehotou splatnosti od 1 mesiaca do 7 rokov. Klient môže požiadať aj o peniaze navyše, ktorých účel použitia nemusí dokladovať. Bezúčelovú časť úveru banka poukáže priamo na osobný účet klienta. Na rozdiel od OTP refinanc úveru (čo je úplne iný produkt, ktorý je potrebné zabezpečiť tuzemskou nehnuteľnosťou a ktorý je určený na vyplatenie úverov poskytnutých na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním) sa pri tomto nevyžaduje žiadne zabezpečenie a môžete ho použiť na vyplatenie akejkoľvek pôžičky pod podmienkou, že máte dobrú platobnú disciplínu (teda ste v minulosti nemeškali so splátkou)

Aké sú výhody refinancovania?

 • Spojením viacerých úverov do jedného ušetríte predovšetkým na poplatkoch, nakoľko budete platiť len za vedenie jedného úverového účtu
 • Ďalšiu možnosť ušetrenia predstavuje úroková sadzba. Porovnajte si úrok u Vášho súčasného poskytovateľa pôžičky pri zachovaní rovnakej splatnosti s OTP refinanc expres úverom.
 • Získate lepší prehľad o stave Vašich financií a predovšetkým výdavkov. Ak mesačne splácate 5 menších pôžičiek, často ani neviete, koľko Vám mesačne z účtu odíde. Ak všetky úvery zlúčite a nahradíte ich jedným tak budete presne vedieť, aká čiastka Vám odchádza
 • S OTP refinanc expres úverom máte možnosť získať ešte lepšiu úrokovú sadzbu, v prípade, že túto pôžičku budete splácať z účtu vedeného v OTP banke

Úroky

Úroková sadzba sa pri pôžičke na refinancovanie pohybuje od 8,99% ročne. Pre výpočet presnej úrokovej sadzby a výšky mesačnej splátky je potrebné navštíviť pobočku OTP banky.

Cenník poplatkov

 • Poplatok za poskytnutie a spracovanie žiadosti: 2 % z objemu, minimálne 33 €
 • Za navýšenie úveru si banka neúčtuje žiaden poplatok
 • Poplatok za vedenie úverového účtu ktorý je účtovaný mesačne počas celej doby splatnosti: 2,40 €
 • Zmena úverovej zmluvy na podnet klienta: 40 €
 • Poplatok za posun termínov čerpania: 1.posun 10 €, druhý a každý nasledovný posun stojí 33 €
 • Vystavenie potvrdenia alebo súhlasu banky na žiadosť klienta: 17 € + DPH za jedno potvrdenie
 • Vystavenie súhlasu so zradením záložného práva v prospech inej banky (v druhom poradí) a vzdanie sa záložného práva: 33 €
 • Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie úveru pre úvery poskytnuté po 20.6.2010 – 0,5 % (ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok) z predčasne splatenej sumy a 1% ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako 1 rok. Pre úvery ktoré boli poskytnuté do 20.6.2010 platí poplatok 5 % z predčasne splatenej istiny, minimálne 166 €.
 • Poplatok za nedočerpanie pôžičky: 3 % z nedočerpanej sumy
 • Splátka úveru v hotovosti: 2 € za vklad
 • Písomná upomienka: 25 €
 • Poistenie úveru pre prípad nepriaznivých životných situácii, ktoré môžu viesť k platobnej neschopnosti klienta je nepovinné, ale odporúčané: poplatok za základný balík poistenia je 3,95 % z výšky anuitnej splátky a za komplexný balík je poplatok 5,17 % z výšky splátky úveru.

Porovnanie

Ak by ste túto pôžičku na refinancovanie porovnali napríklad s konkurenčným konsolidačným úverom z Poštovej banky Lepšia splátka (kde je úrok od 7,50 – 32,50% p.a.) tak zistíme že Poštová banka má nižšiu spodnú hranicu úrokovej sadzby. Tu však treba povedať, že najnižšiu možnú hranicu úrokovej sadzby získa len málokto a navyše Poštová banka umožňuje požičať si o niečo menšiu sumu od 3500 – 17 000.


You are here: Home » Konsolidácia » OTP refinanc expres

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.