Loading

otp REFINANC úver

otp REFINANC úver je špeciálny typ úveru ktorý je určený výlučne na refinancovanie iných úverov ktoré boli poskytnuté na účel investície do nehnuteľnosti alebo do bývania. Ak teda máte niekoľko pôžičiek s vysokou úrokovou sadzbou a s nevýhodnými podmienkami, máte možnosť ich nahradiť jedným, výhodnejším otp REFINANC úverom.

Čo získate refinancovaním?

 • môžete získať výhodnejšiu úrokovú sadzbu. Jednoducho si porovnajte súčasnú úrokovú sadzbu s novou z OTP banky pri zachovaní rovnakej splatnosti úveru. Ak je úrok z OTP banky výhodnejší, ako ste mali doteraz, tak by ste mali začať uvažovať o splatení starého úveru
 • môžete si znížiť mesačnú splátku – zníženie mesačnej splátky dosiahnete tým, že buď získate lepší úrok ako ste mali doteraz, alebo si predĺžite splatnosť
 • môžete získať peniaze navyše – otp banka poskytuje možnosť bezúčelového navýšenia úveru. Peniaze navyše budú poukázané na klientov osobný účet a môžu byť použité na čokoľvek bez nutnosti dokladovať účel ich použitia

Parametre produktu

Pôžička na splatenie iných úverov z OTP banky sa poskytuje vo výške od 700 €. Jej maximálna výška nie je obmedzená, ale bude sa odvíjať od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Úver je možné získať až do výšky 90 % z trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Doba splatnosti sa pohybuje od 1 mesiaca do 30 rokov, čo umožňuje klientovi splácať pôžičku v takej výške, akú si momentálne môže dovoliť. OTP banka umožňuje refinancovanie účelových aj neúčelových pôžičiek. Ich nahradením jednou, ušetríte na mesačných poplatkoch za vedenie úverových účtov a získate ešte výhodnejší úrok, pokiaľ si otvoríte účet v OTB banke a necháte si naň zasielať výplatu.

Podmienkou pre poskytnutie je zriadenie záložného práva na tuzemskú nehnuteľnosť v prospech banky.

Splácanie

Klient má možnosť výberu z nasledovných alternatív splácania:

a) anuitným splácaním

b) modifikovaným splátkovým plánom

Úroky

Úročenie je aj v prípade tohto produktu fixné a klient má na výber z nasledovných alternatív fixácie:

Obdobie fixácie Úroková sadzba
3 roky od 4,39 % p.a.
5 rokov od 4,79 % p.a.
10 rokov od 5,69 % p.a.

Počas zvoleného obdobia fixácie zostane úrok a aj mesačná splátka rovnaká. Po uplynutí tohto obdobia banka prehodnotí výšku úroku a stanoví novú sadzbu, čo oznámi klientovi písomne, najneskôr 2 mesiace pred prvým dňom platnosti nových podmienok. V tomto čase môžete celý úver predčasne splatiť bez poplatku.

Ak je klient v omeškaní, OTP banka si bude účtovať úrok z omeškania vo výške 8% p.a, ktorý je splatný okamžite. V prípade, že omeškanie trvá dlhšie ako 30 dní, banka poskytne informácie o klientovi externej spoločnosti, ktorá sa zaoberá vymáhaním pohľadávok a okrem toho sú údaje o takomto dlžníkovi zaznamenané v bankovom registri dlžníkov. Zápis v bankovom registri dlžníkov znemožní dlžníkovi získať v budúcnosti bankový úver.

Cenník poplatkov

 • Poplatok za poskytnutie pôžičky na refinancovanie: 0,75 % z objemu úveru, minimálne 200 €
 • Poplatok za navýšenie: 1% z navyšovanej čiastky
 • Správa a vedenie úverového účtu: 3,40 € / za mesiac
 • Poplatok za zmenu predmetu zabezpečenia: 133,00 €
 • Poplatok za ostatné zmeny: 40 €
 • Poplatok za posun termínov čerpania: 1.posun 10 €, druhý a každý nasledovný posun stojí 33 €
 • Vystavenie potvrdenia alebo súhlasu na základe klientovej žiadosti: 17 € + DPH
 • Vystavenie súhlasu so zradením záložného práva v prospech inej banky (v druhom poradí) a vzdanie sa záložného práva: 33 €
 • Predčasné splatenie otp refinanc úveru k dátumu obnovy fixácie úrokovej sadzby: bez poplatku
 • Klient si môže raz za rok znížiť dlh až do výšky 20 % zostatkovej sumy bez poplatku
 • Mimoriadna splátka alebo predčasné splatenie úveru mimo termínu obnovy úrokovej sadzby: 5 % z predčasne splatenej istiny, min. 166 €. V prípade, že výška pôžičky nepresahuje hodnotu 75 000 € a doba splatnosti je kratšia ako 10 rokov, tak je poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 0,5 % (ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok) z predčasne splatenej sumy a 1% ak do konca doby splatnosti zostáva viac ako 1 rok.
 • Poplatok za nedočerpanie pôžičky: 3 % z nedočerpanej sumy
 • Splátka úveru v hotovosti: 2 € za vklad
 • Písomná upomienka zasielaná v prípade oneskorenia sa so splátkou: 25 €

Podmienky

Pôžička na refinancovanie je určená pre fyzické osoby vo veku od 18-65 rokov (v čase podania žiadosti), ktoré sú buď občanmi SR s trvalým pobytom na Slovensku alebo občania EÚ, kedy sa nevyžaduje trvalý pobyt v SR. Na vybavenie sú potrebné nasledovné doklady:

 • každý žiadateľ predkladá dva doklady totožnosti
 • úverové zmluvy a doklady o výške zostatkov refinancovaných úverov
 • ako doklad k predmetu zabezpečenia stačí priniesť pôvodný znalecký posudok
 • potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti. Ak však OTP banke povolíte preverenie Vášho príjmu v Sociálnej poisťovni, povinnosť zdokladovať príjem odpadá.


You are here: Home » Hypotéka » otp REFINANC úver

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.