Loading

Poplatky za vedenie úverového účtu zostávajú naďalej v platnosti

Je podľa Vás správne, že si finančné inštitúcie účtujú poplatok za službu, ktorú ich klienti nepotrebujú a neprináša im žiaden úžitok? Konkrétne sa jedná o poplatok za vedenie úverového účtu, ktorý musí spotrebiteľ platiť každý mesiac, až do úplného splatenia úveru. Na prvý pohľad sa jedná o malé sumy od 3 € až po 3,99 €, ale keď si spočítame, koľko by sme zaplatili počas 5 ročného splácania, suma už nie je až tak celkom zanedbateľná – dostávame sa k číslu, ktoré dosahuje hodnotu stoviek eur. Aj keď banky majú na túto záležitosť očividne iný pohľad – podľa nich je vedenie úverového účtu pre klienta výhodné. Podľa ich vyjadrenia si môže klient vďaka tomu sledovať,akú časť dlhu už splatil a koľko mesačných splátok mu ešte zostáva. Finančné inštitúcie majú zase prehľad o tom, či klient spláca úver načas.

Úplne opačného názoru je nemecký najvyšší súd, ktorý nedávno rozhodol, že účtovanie poplatku za vedenie úverového účtu je v rozpore s európskou legislatívou. Tohto roku v lete sa prvé pozitívne výsledky začali objavovať aj v stredoeurópskych končinách. Právnik Peter Němec sa rozhodol vymáhať od Komerčnej banky vrátenia poplatku za správu úverového účtu a svoj prípad aj medializoval. Banka jeho žiadosť zamietla a tak sa Němec rozhodol podať žalobu na Obvodný súd pre Prahu 1. Ten nakoniec žalobnému návrhu vyhovel a vydal platobný rozkaz, na základe čoho musela Komerčná banka poplatky vrátiť. Platobný rozkaz je však v podstate len automatizované rozhodnutie, ktoré sa musí vykonať, ale nerozhoduje ani nevyjadruje sa k tomu, na čej strane je právo. Súd sa teda nevyjadril k tomu, či bol poplatok účtovaný v súlade s právom alebo nie. K žiadnemu prelomovému bodu však nedošlo, iba Komerčná banka musela poplatky nespokojnému klientovi vrátiť.

Každopádne tento medializovaný prípad rozprúdil diskusiu ohľadom správnosti vyberania poplatkov za vedenie úverového účtu aj na Slovensku. Pod vplyvom udalostí z Nemecka a z Českej republiky sa rozhodli opoziční poslanci (Miroslav Beblavý a Lucia Žitňaská z SDKÚ-DS) podať návrh na zmenu zákona, ktorá mala zrušiť poplatky za vedenie úverových účtov. V novele občianskeho zákonníka navrhovali poslanci M. Beblavý a L. Žitňanská pridať ako neprijateľné nielen poplatky za vedenie a správu úverového účtu, ale aj poplatok za zriadenie či zrušenie účtu, ktorý je podľa opozičných poslancov podmienkou pre vytvorenie úverového vzťahu. Podľa zákona totižto spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať neprijateľné podmienky, ktoré by spôsobovali značnú nerovnováhu v právach o povinnostiach zmluvných strán a ktoré by boli v neprospech spotrebiteľa.

 

Novelu Občianskeho zákonníka parlament neschválil (SMER tento návrh nepodporil) a tak poplatky za vedenie a správu úverového účtu zostávajú naďalej v platnosti. Finanční experti sa však zhodujú na tom, že ak by aj novela zákona prešla, finančné inštitúcie by si aj tak našli cestičku, ako si svojích pár eur mesačne na každom úvere vybrať. Skvelým príkladom je aj česká Hypoteční banka, ktorá od začiatku októbra zmenila sadzobník takým spôsobom, že definovala, čo je obsahom poplatku „vedenie a správa úveru“, ktorý je v podstate podľa tejto banky poplatkom za to, že banka odpíše klientovi na list a že v pracovnej dobe klientovi zdvihne telefón.

Ak neveríte tu je nezmenené znenie vysvetlenia čo je podľa „Hypoteční banky“ obsahom poplatku za vedenie a správu účtu:

„Paušální poplatek je stanoven za služby klientům, které souvisí s vedením a správou úvěru a nejsou samostatně zpoplatněny dle tohoto Sazebníku (např. veškerá samostatně nezpoplatněná písemná komunikace ze strany banky na podnět klienta, telefonická komunikace ze strany banky na podnět klienta související s vedením a správou úvěru a stálá služba infolinky klientských služeb v její provozní době, která je k dispozici klientům). Poplatek se inkasuje za každý i započatý měsíc od uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru do doby úplného splacení jistiny. Je splatný vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.“

You are here: Home » Správy » Poplatky za vedenie úverového účtu zostávajú naďalej v platnosti

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.