Loading

Povolené prečerpanie na účte z Prima banky

Prima banka podobne ako konkurenčné finančné inštitúcie ponúka možnosť zriadenia povoleného prečerpania na osobnom účte.

Parametre produktu

Možnosť ísť do mínusu vybavíte aj okamžite, na pobočke banky, v prípade že máte predschválený limit. Predschválený limit je ponuka z banky, ktorú stanovuje individuálne pre každého klienta. Hlavnú rolu pri určovaní výšky povoleného prečerpania hrá predovšetkým bonita klienta. Banka skúma pravidelnosť a výšku jednotlivých transakcií na bežnom účte.

Výšku predschváleného limitu sa dozviete z mesačného výpisu Vášho účtu, alebo prihlásením do internet bankingu, prípadne na ktorejkoľvek pobočke Prima banky.

Každý klient, ktorému je táto služba zriadená je povinný splácať čerpanú sumu vrátane úrokov priebežne pravidelnými kreditnými obratmi na účte alebo v plnej sume, ak ho o to banka požiada. Ďalšiu alternatívu splácania predstavuje aj platba šekom alebo zmenkou, túto možnosť však väčšina ľudí nevyužíva, nakoľko je oveľa pohodlnejšie splácať dlh automaticky – prijatím platby na osobný účet.

Podmienky poskytnutia

Povolené prečerpanie je určené pre fyzické osoby vo veku od 18-65 rokov, ktorí majú v Prima banke vedený osobný účet po dobu minimálne 3 mesiacov. Podmienkou je pravidelný mesačný príjem a pravidelné kreditné obraty. Záujemca o PP nesmie byť vedený v bankovom registri dlžníkov a nesmie mať žiadne nesplatené záväzky voči Prima banke.

Úroky

Úroková sadzba na službu povoleného prečerpania je 16,90 % ročne. Banka si bude účtovať túto sadzbu len za dni, kedy skutočne došlo k využitiu tejto služby a za dni, kedy bol úver čerpaný. K inkasu úrokov dochádza v posledný deň kalendárneho mesiaca, pričom úroky sa stávajú súčasťou sumy čerpaných prostriedkov. Úrok je variabilný a Prima banka ho môže kedykoľvek zmeniť. Jeho výška závisí od refinančných nákladov, vývoja úrokovej sadzby na medzibankovom trhu a od úverovej politiky banky. Aktuálne úrokové sadzby sú zverejnené na všetkých pobočkách a na internetovej stránke Prima banky. Každý klient je informovaný o tejto zmene minimálne 15 dní pred nadobudnutím platnosti novej úrokovej sadzby prostredníctvom výpisu z účtu. Pokiaľ s novým úrokom nesúhlasite, musíte banku o tom písomne informovať. Nesúhlas s novými podmienkami automaticky znamená zrušenie zmluvy.

V prípade, že sa dostanete do omeškania, banka si bude účtovať okrem štandardnej úrokovej sadzby aj úrok z omeškania, ktorý je 8% p.a.

Klient nesmie prekročiť limit povoleného prečerpania bez súhlasu banky, pokiaľ sa tak stane, nepovolené prečerpanie je popri úrokovej sadzbe úročené aj úrokom z omeškania.

Poplatky

  • Poplatok za zriadenie, zmenu alebo prehodnotenie povoleného prečerpania: 1,5% z objemu povoleného prečerpania, minimálny poplatok je 7 €, v rámci balíka služieb Výhoda, Výhoda 50 a Výhoda 100 je zriadenie tejto služby zadarmo
  • Poplatok za vedenie úverového účtu: 0 € / za mesiac
  • Potvrdenie alebo súhlas bankou vystavovaný na základe žiadosti klienta: 20 € + DPH
  • Písomná upomienka: 15 €
  • Výzva: 30 €


You are here: Home » Kontokorent » Povolené prečerpanie na účte z Prima banky

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.