Loading

Povolené prečerpanie Unicredit Bank

Unicredit banka poskytuje na financovanie neočakávaných výdavkov úverový limit, ktorý zriaďuje buď na bežnom účte alebo na študentskom účte. Povolené prečerpanie na účte v Unicredit bank Vám umožní mať k dispozícii istú finančnú rezervu kedykoľvek to budete potrebovať. Sami rozhodujete o tom, či túto službu budete aktívne využívať, alebo či ju budete mať len tak v zálohe pre prípad, že na Vašom účte bude nula a vy budete potrebovať súrne zaplatiť dôležité faktúry (napríklad nájomné, účet za elektriku…)

Povolené prečerpanie na bežnom účte

Výška úverového limitu sa určuje individuálne a posudzuje sa pritom predovšetkým príjem žiadateľa, jeho prichádzajúce a odchádzajúce platby. Banka poskytne úverový limit až do výšky dvojnásobku mesačného príjmu žiadateľa, maximálne však 6 000 €. Povolený úverový limit môžete využívať počas celého roka a taktiež máte možnosť predĺženia splatnosti. Klient môže v priebehu doby trvania PP banku písomne požiadať o zvýšenie alebo zníženie úverového limitu alebo môže kedykoľvek túto službu zrušiť.

Splácanie

Splácanie je automatické, stačí, ak zabezpečíte prichádzajúce platby na účet, na ktorom máte zriadené PP. Prichádzajúce platby automaticky znižujú dlh, v prípade, že došlo k využitiu služby.

Podmienky pre poskytnutie

Banka poskytuje kontokorentný úver na základe žiadosti alebo v niektorých prípadoch aj automaticky. Služba PP sa poskytuje fyzickým osobám vo veku od 18-65 rokov (pri splatnosti úveru) s trvalým alebo prechodným pobytom na Slovensku. Podmienkou je, že žiadeteľov mesačný príjem musí byť aspoň 350 € (v prípade, že žiadateľ je v trvalom pracovnom pomere) a 500 € ak je žiadateľom fyzická osoba – podnikateľ.

Úroky

Typ účtu Úrok
Povolené prečerpanie na účte 18,50 % p.a.
PP na účte zabezpečené s finančnými aktívami 15 % p.a.
PP na balíku Champion 16,50 % p.a.

Poplatky

  • Jednorázový poplatok za zriadenie PP vo výške 1,50 % z objemu úverového limitu, minimálne 9,96 % p.a.
  • Vedenie povoleného prečerpania: 0,10% z limitu mesačne
  • Prvá písomná upomienka pri nepovolenom prečerpaní: 10 €
  • Druhá a ďalšie písomné upomienky pri nepovolenom prečerpaní: 20 €

Povolené prečerpanie na študentskom účte

Unicredit banka Slovakia a.s. ako jedna z mála bánk na Slovensku ponúka aj možnosť povoleného prečerpania pre študentov. Túto službu banka zriaďuje na bežnom účte Young, balík 26.

Maximálna výška úverového limitu je v tomto prípade 1000 €. Poskytuje sa študentom strednej alebo vysokej školy, prípadne vyššej odbornej školy vo veku od 18-26 rokov (pri splatnosti úveru). Pri PP študentského účtu je povinné ručenie ručiteľom ktorým môže byť napríklad jeden z rodičov.

Úroková sadzba je v tomto prípade o niečo výhodnejšia a je stanovená na 15 % p.a. V prípade, že klient neuhradí mesačnú splátku včas, bude musieť zaplatiť sankčný úrok vo výške 9%.

Záver

Unicredit banka ponúka možnosť ísť do mínusu za porovnateľnú úrokovú sadzbu, ako majú konkurenčné banky. Nevýhodou však je, že záujemca musí zaplatiť poplatok za zriadenie tejto služby a navyše aj mesačný poplatok. Ostatné banky ponúkajú kontokorentný úver bez poplatku za poskytnutie a aj bez mesačných poplatkov. Na záver si ešte uvedieme prehľad úrokových sadzieb povoleného prečerpania v ostatných bankách:

  1. ČSOB povolené prečerpanie – 16,90 % p.a.
  2. Slovenská sporiteľňa povolené prečerpanie – 17,90 %
  3. VUB banka Flexidebet – 17,90 % p.a.
  4. Tatra Banka Povolené prečerpanie – 18,90 % p.a.
  5. Poštová banka povolené prečerpanie – 16,90 – 20,90 %


You are here: Home » Kontokorent » Povolené prečerpanie Unicredit Bank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.