Loading

Predčasné splatenie úveru

Možnosť splatiť úver predčasne celkom alebo aspoň jeho časť vyplýva zo zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách. Tento zákon upravuje práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním spotrebiteľského úveru. Oproti minulej právnej úprave tento zákon prijal niekoľko opatrení na ochranu spotrebiteľa, ktoré Slovensko muselo prijať na základe nariadenia z Bruselu, ktorý má za úlohu zjednoniť poskytovanie spotrebných úverov v členských krajinách Európskej únie. V ktorejkoľvek krajine EÚ by ste mali pôžičku získať za rovnakých podmienok.

Predčasné splatenie pôžičky alebo mimoriadna splátka

Podľa vyššie uvedeného zákona má spotrebiteľ nárok na predčasné splatenie úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou. Zákon stanovuje maximálnu výšku poplatku, ktorú si zaň môžu veritelia účtovať:

  1. Ak spotrebiteľovi zostáva do vyplatenia poslednej splátky menej ako jeden rok, tak zaplatí najviacej 0,5 % zo zostatkovej sumy
  2. Ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok, tak je maximálna výška poplatku 1% zo zostatkovej sumy

Zároveň platí, že klient (spotrebiteľ) nesmie zaplatiť veriteľovi poplatok vo vyššej sume, ako by zaplatil na úrokoch ak by platil mesačné splátky podľa pôvodného splátkového kalendára do dohodnutého dátumu splatnosti.

Predtým, než tento zákon vstúpil do platnosti (11. jún 2010 ) si mohli veritelia účtovať za predčasné splatenie až 4%, čo takmer všetky spoločnosti poskytujúce pôžičky aj využívali.

Táto právna úprava sa vzťahuje len na spotrebiteľské úvery a netýka sa:

  • hypoték
  • úverov zabezpečených záložným právom k nehnuteľnosti
  • pôžičiek, ktorých výška je menej ako 100 € a viac ako 75 000 €
  • úverov bez úroku a bez ďalších poplatkov
  • povoleného prečerpania v prípade ze sa musí splatiť do jedného mesiaca
  • krátkodobých pôžičiek ktoré sa uzavreli s lehotou splatnosti kratšou ako 3 mesiace

Zákon sa vzťahuje na všetkých poskytovateľov spotrebiteľských úverov – teda bánk, nebankových subjektov, splátkových spoločností a spoločností poskytujúcich leasing.

Ako postupovať

V prvom rade si overte, či si Váš veriteľ poplatok za predčasné splatenie alebo za mimoriadnu splátku účtuje – na Slovensku nájdete niekoľko spoločností, kde máte možnosť splatiť pôžičku pred dohodnutou lehotou splatnosti bez poplatku – z nebankových subjektov to je napríklad Cetelem, spoločnosť Home Credit či Cofidis. Z bánk odpúšťa poplatok za splatenie dlhu pred dohodnutou splatnosťou ZUNO pri Pôžičke Plus.

O svojom zámere splatiť pôžičku predčasne musíte svojho veriteľa písomne informovať prostredníctvom žiadosti o predčasné splatenie úveru. Potom musíte zostatkovú sumu alebo jej časť zaplatiť v dohodnutom termíne. V prípade, že peniaze pošlete pred týmto termínom, Váš veriteľ bude poslanú sumu považovať za preplatok a s najväčšou pravdepodobnosťou si bude účtovať poplatok za preplatok a ďalej aj poplatok za vrátenie tohto preplatku. Nielenže týmto neuváženým krokom nesplatíte Váš dlh, ale ho preplatíte. Preto je vhodné ak sa na konrétny postup pôjdete opýtať na pobočku banky alebo nebankovej spoločnosti.


You are here: Home » Blog » Predčasné splatenie úveru

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.