Loading

Prima banka

Prima banka sa zaraďuje medzi menšie banky, a svojím zameraním sa orientovala predovšetkým na segment samospráv. V dnešnej dobe však rozširuje svoje služby a čoraz viac sa zameriava na retailovú klientelu. Ponuka úverových produktov banky je skôr základná, ale existuje snaha konkurovať nízkymi úrokmi a flexibilitou.

  1. Pôžička Prima banka

Pôžička na čokoľvek z Prima banky sa poskytuje v rozsahu od 1000 – 15 000 € a záujemca si môže sám vybrať obdobie splatnosti od 1-10 rokov. Peniaze z úveru je možné použiť na čokoľvek bez nutnosti banke dokladovať účel ich použitia. Úrokové sadzby sa v tomto prípade pohybujú od 9,90 % ročne. Finančné prostriedky z úveru je možné použiť aj na vyplatenie iných pôžičiek z konkurenčných bánk alebo nebankových spoločností. Pôžička je určená širokej skupine ľudí – žiadosť si môžu podať fyzické osoby vo veku od 18-65 rokov ktorí majú pravidelný zdroj príjmov. Je vhodná pre zamestnaných ľudí, poberateľov starobného alebo výsluhového dôchodku a taktiež aj pre samostatne zárobkovo činné osoby – živnostníkov. Tento bezúčelový úver môže byť klasifikovaný aj ako mladomanželská pôžička, v prípade že žiadateľmi sú manželia do veku 35 rokov so spoločným príjmom ktorý nepresahuje 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve. V takomto prípade je úroková sadzba nižšia až o 4,5 % počas celej doby splatnosti, to znamená, že úrok by bol pre mladomanželov (od uzatvorenia sobášu nesmú v čase podania žiadosti uplynúť 2 roky) 5,40 % ročne.

  1. Povolené prečepanie k osobnému účtu

Prima banka poskytuje svojim klientom možnosť povoleného prečerpania na osobnom účte, ktorú môžete využiť kedykoľvek to potrebujete. Nečakané finančné výdavky Vás tak nezastihnú nepripravených. Povolené prečerpanie je pôžička do výšky schváleného úverového limitu, ktorú máte kedykoľvek k dispozícii. Úroky platíte len za obdobie, kedy ste túto službu využili a zo skutočne čerpanej sumy. Úroková sadzba je pri PP 16,90 % p.a. Ak máte účet vedený v tejto banke, na mesačnom výpise z účtu by ste mali mať uvedený predschválený limit. Potom stačí už len navštíviť ktorúkoľvek pobočku banky, kde Vám povolené prečerpanie aktivujú na počkanie. Podmienkou na zriadenie tejto služby je účet vedený v Prima banke (aspoň po dobu 3 mesiacov), vek od 18-65 rokov, pravidelný mesačný príjem žiadateľa a pravidelné kreditné obraty.

  1. Hypotéka

Je určená na kúpu tuzemskej nehnuteľnosti, na rekonštrukciu alebo modernizáciu tuzemských stavieb. Pri hypotéke je potrebné zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov prostredníctvom faktúr alebo kúpnej zmluvy najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy. Minimálna výška úveru, o ktorú môžete požiadať je 5 000 € a maximálna hodnota závisí od trhovej hodnoty tuzemskej nehnuteľnosti, ktorou budete banke ručiť za plnenie svojich záväzkov. Okrem zriadenia záložného práva je potrebné danú nehnuteľnosť poistiť do výšky poskytnutého objemu úveru počas celej doby splatnosti a poistné plnenie vinkulovať v prospech banky. Úver je možné získať až do 100 % trhovej hodnoty nehnuteľnosti. Záujemca o tento hypotekárny úver si môže vybrať jednoročnú, trojročnú alebo päťročnú fixáciu. Pri fixácii na 1 rok banka poskytuje jeden z najnižších úrokov na trhu – 3,80 % p.a. Problém je v tom, že väčšina ľudí, ktorí si berú hypotéku, preferujú možnosť dlhšej fixácie, ktorú banka neposkytuje.

  1. Hypotéka na splatenie starých úverov

Jedná sa o špecifický produkt, ktorý je určený na splatenie hypotekárneho úveru z inej banky. Ak sa Vám momentálne končí obdobie fixácie a Vaša banka Vám nespokytla výhodné podmienky, tak máte možnosť vymeniť starú hypotéku za novú z Prima banky. Okrem vyplatenia starého úveru máte možnosť získať aj peniaze navyše, ktoré môžete použiť na čokoľvek.

  1. Hypotéka pre mladých

Banka poskytuje hypotekárny úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou o 3% (pričom 1% poskytne banka a 2% predstavuje štátny príspevok pre mladých) premladých ľudí do veku 35 rokov, pričom maximálny príjem žiadateľa nesmie byť vyšší ako 1,3 násobok priemerného mesačného príjmu v národnom hospodárstve. Tento zvýhodnený úrok platí len do sumy 50 000 € a poskytuje sa na prvých päť rokov splatnosti. Po uplynutí 5 ročného obdobia bude tento hypotekárny úver úročený štandarným úrokom ako v prípade klasickej hypotéky.


You are here: Home » Bankové úvery » Prima banka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.