Loading

Rezerva od ZUNO

ZUNO Rezerva je povolené prečerpanie, vďaka ktorému budete mať peniaze stále k dispozícii. Ak Vám napríklad chýba istá suma do výplaty a vy si potrebujete niečo súrne kúpiť alebo potrebujete zaplatiť faktúry, môžete využiť Rezervu a nemusíte žiadať o pôžičku. Tak ako to býva zvykom aj v iných finančných inštitúciách, ani v Zune neplatíte za túto službu, pokiaľ ju nevyužívate. Ak ju však  použijete, musíte zaplatiť úrok, ktorý sa počíta zo sumy, ktorú ste si požičali a z dní kedy ste mali peniaze z Rezervy k dispozícii. Ak teda využijete povolené prečerpanie a dlh splátite o týždeň, tak Vám bude úrok vypočítaný len zo 7 dní. Úroková sadzba je stanovená na 16,9 % ročne. V prípade, že sa dostanete do omeškania, banka si bude účtovať navyše úrok z omeškania, ktorý je 10 % p.a.

Výška Rezervy

ZUNO Rezerva sa poskytuje vo výške od 300 € maximálne do 3 000 €. Každá žiadosť sa však posudzuje individuálne a výška schváleného úverového limitu bude záležať od príjmov žiadateľa. Direct banka ZUNO poskytuje rezervu do výšky dvojnásobku čistého mesačného príjmu žiadateľa. Ak Vám teda na účet chodí výplata vo výške 500 €, banka Vám schváli povolené prečerpanie vo výške 1000 €

Poplatky

Podobne ako pri iných produktoch banky, ani za túto službu neplatíte žiadne poplatky

  • bez poplatku za poskytnutie
  • bez mesačného poplatku
  • bez poplatku za zníženie limitu povoleného prečerpania alebo za zrušenie tejto služby
  • upomienka pri omeškaní so splátkou: 15 €

Klienti, ktorí majú v banke vedený účet plus, môžu využívať povolené prečerpanie bez úroku, pokiaľ jeho výška neprekročí sumu 100 €. Mesačný poplatok ze vedenie účtu plus je 2,80 €.

Ako podať žiadosť

Podmienkou je vedenie účtu v ZUNO, na ktorý dostávate výplatu. Ak ho máte, tak je celý postup veľmi jednoduchý. Prihlásite sa do online bankingu kde podáte žiadosť a nahráte požadované dokumenty. Potom treba byť trpezlivý a počkať na schválenie žiadosti. Zmluva sa považuje za uzatvorenú odoslaním sms kódu, ktorý Vám príde na Vás mobilný telefón.

Záujemcovia, ktorí ešte nemajú otvorený účet v ZUNO si oň musia požiadať prostredníctvom formulára na webovej stránke spoločnosti. Po aktivácii účtu si naň musíte previesť aspoň malú sumu z iného účtu a vybaviť si posielanie výplaty na novo otvorený účet. Už na druhý mesiac (potom, čo Vám na účet zuno prišla aspoň jedna výplata) môžete prostredníctvom online bankingu požiadať o zriadenie Rezervy.

Podmienky

Tento produkt je určený pre dospelé osoby od 18 rokov s pravidelným príjmom, pričom sa požaduje  minimálna výška príjmu 300 € v čistom. O povolené prečerpanie môžu požiadať osoby s trvalým pracovným pomerom, samostatne zárobkovo činné osoby a dôchodcovia – poberatelia starobného alebo výsluhového dôchodku, prípadne doživotnej renty. Banka poskytne službu povoleného prečerpania len záujemcom s dobrou platobnou disciplínou, ktorí nemajú negatívny záznam v Credit Bureau, Soluse a v Sociálnej poisťovni.

Doklady potrebné na vybavenie

  1. Ak ste zamestnaný – nebudete potrebovať žiadne doklady. Banka pozná výšku Vášho príjmu, nakoľko výplatu dostávate na účet vedený v tejto banke
  2. Ak ste dôchodca – pripravte si občiansky preukaz a posledné 3 výpisy z účtu, na ktorý dostávate dôchodok. Ak dôchodok poberáte v hotovosti je potrebné preložiť posledný výmer dôchodku vydaný Sociálnou poisťovňou
  3. Ak podnikáte – budete potrebovať občiansky preukaz a potvrdenie o zaplatení dane


You are here: Home » Kontokorent » Rezerva od ZUNO

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.