Loading

Spotrebný úver na auto z ČSOB

ČSOB Spotrebný úver na auto je vhodný na financovanie nového alebo ojazdeného auta, prípadne motocykla. Výhodou je, že nemusíte mať našetrené žiadne vlastné prostriedky, čsob banka Vám preplatí celú sumu. Majiteľom auta sa stanete okamžite po jeho kúpe.

Základné informácie

Pôžičku na auto z ČSOB banky získate od 600 – 25 000 € aj bez ručiteľa alebo spolužiadateľa. Splátky si môžete rozložiť na obdobie do 7 rokov (pri kúpe nového auta) a 5 rokov (pri kúpe ojazdeného vozidla). Podmienkou je však poistenie vozidla. Klient je povinný do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy banke poslať doklad o zriadení vinkulácie havarijného poistenia vozidla v prospech ČSOB banky. V prípade, že si dlžník túto povinnosť v dohodnutej lehote nesplní, automaticky sa mu zvýši úroková sadzba o 2%. Výnimkou sú len pôžičky do 6600 €, kedy nie je potrebné vinkulovať havarijné poistenie v prospech banky.

Vzhľadom na to, že sa jedná o účelový úver, dlžník musí banke preukázať účel použitia finančných prostriedkov do 6 mesiacov od čerpania úveru. Ak klient nezdokladuje účel, banka mu zdvihne úrok o ďalšie 2%. Kúpu vozidla je možné preukázať buď kúpnou zmluvou alebo faktúrou. Akceptujú sa len doklady, ktoré sĺpňajú isté náležitosti: napríklad všetky doklady musia byť písané v slovenskom jazyku (zahraničné faktúry budú akceptované len po dohode s bankou) a musia spĺňať náležitosti daňového dokladu (neakceptuje sa napríklad zmluva o budúcej zmluve alebo zálohová faktúra), minimálna výška dokladu musí byť 100 €. Ak dlžník predloží doklady, na ktorých nie je uvedené meno klienta, banka bude takéto doklady akceptovať len do výšky 50%.

1000 € z objemu poskytnutej pôžičky nie je nutné banke dokladovať. Ak si teda vezmete pôžičku napríklad na 6000 €, banke stačí predložiť faktúry len na 5000 €.

Každý klient si môže vybrať deň splatnosti, aký mu vyhovuje. V ČSOB banke je možnosť odloženia splátok na prvé 3 mesiace, to znamená že po čerpaní úveru môžete začať  splácať až o 3 mesiace neskôr.

Úrok

  • úroková sadzba sa pohybuje od 8,90 % ročne
  • sankčný úrok v prípade omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyšši ako je základná sadzba ECB (momentálne úroková sadzba Európskej centrálnej banky = 1%), t.j. sankčný úrok je 9%

Poplatky

  • spracovateľský poplatok: 2% z objemu, minimálne 35 €
  • poplatok za vedenie úverového účtu: 2 € za mesiac
  • potvrdenie banky vystavené na základe žiadosti klienta: 10 € (+DPH)
  • zmena úverovej zmluvy: 40 € (platí sa pri zmene zabezpečenia úveru, pri predĺžení alebo skrátení lehoty splatnosti, pri odklade splátok, v prípade zmeny dátumu splátky, pri vypustení spoludlžníka)
  • poplatok za písomnú upomienku: 10 €, za písomnú výzvu: 35 €
  • klient môže kedykoľvek úver predčasne úplne alebo čiastočne splatiť. Poplatok za predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátka splátku je 0,5% z predčasne splatenej sumy (ak do konca doby splatnosti zostáva menej ako rok) a 1% v prípade že do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok. Pre zmluvy ktoré boli uzatvorené do 11 6.2010 platí rovnaká sadzba 4 %.

Podmienky poskytnutia

Táto pôžička je určená pre fyzické osoby (aj podnikateľov) s vekom od 18 rokov a trvalým pobytom na Slovensku, ktoré nemajú záznam v bankovom registri. Ak spĺňate tieto podmienky a máte pravidelný príjem, môžete si podať žiadosť v ktorejkoľvek pobočke Československej obchodnej banky. Zamestnanec musí predložiť potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa a výpis z účtu za posledný mesiac. Výnimkou, kedy nie je potrebné predložiť potvrdenie o výške príjmu sú len prípady, kedy si zamestnanec necháva posielať výplatu na účet vedený v ČSOB aspoň po dobu 3 mesiacov.

Podnikateľ (fyzická osoba) má taktiež nárok na získanie tohto úveru, v prípade, že predloží kópiu daňového priznania aj s prílohami za posledné zdaňovacie obdobie. Podnikateľovi bude táto pôžička schválená len v prípade, ak nebude mať žiadne dlžoby voči daňovému úradu. (je potrebné predložiť potvrdenie o podaní daňového priznania a daňových nedoplatkoch).

Každý záujemca musí okrem vyššie uvedených dokumentov predložiť aj 2 doklady totožnosti.

Porovnanie s konkurenciou

S úrokom od 8,90 % ročne sa úver na auto z ČSOB banky nedá zaradiť medzi najlacnejšie v kategórii pôžičiek na auto, nakoľko sa nájdu minimálne 2 banky, ktoré ponúkajú nižšiu spodnú sadzbu:

VUB banka Flexipôžička na auto – úrok od 7,90 % ročne

OTP auto úver z OTP banky – úroková sadzba od 7,10 % ročne


You are here: Home » Úver na auto » Spotrebný úver na auto z ČSOB

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.