Loading

Spotrebný úver na bývanie ČSOB

Spotrebný úver na bývanie z ČSOB môžete využiť na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním, konkrétne na:

 • modernizáciu a rekonštrukciu bytu, rodinného domu, chaty alebo chalupy
 • výstavbu alebo prestavbu rodinného domu alebo bytu
 • kúpu vybavenia domácnosti: napríklad na kúpu vstavaných skríň, nábytkových zostáv, sedacích súprav, pevných vstavaných častí kúpeľne a kuchyne a na kúpu spotrebičov – práčky, umývačky, chladničky, mrazničky alebo sporáku
 • kúpu domu, bytu, stavebného pozemku, garáže, chaty alebo chalupy
 • nadobudnutie družstevného bytu do osobného vlastníctva
 • prevod členského podielu v bytovom družstve
 • vysporiadanie bezpodielového vlastníctva spolumanželov alebo dedičstva

Keďže sa jedná o účelový úver, je potrebné zdokladovať účel použitia finančných prostriedkov. Banke nie je potrebné zdokladovať pôžičku do hodnoty 1000 €. Ak si teda vezmete úver vo výške 5000 €, stačí predložiť daňové doklady len za 4000 €.

Doklady preukazujúce účel použitia finančných prostriedkov je nutné predložiť do 6 mesiacov od dňa čerpania úveru. Za doklady preukazujúce účel sa považujú kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o prevode vlastníctva bytu, ďalej faktúry, bločky z elektronickej registračnej pokladnice o zaplatení tovaru alebo služby v hotovosti alebo výpis listu z vlastníctva ktorý preukazuje vlastnícke právo dlžníka.

V prípade, že dlžník nepredloží banke dokumenty preukazujúce účel pôžičky, do stanovenej lehoty (teda do 6 mesiacov od čerpania), banka preklasifikuje pôžičku na bezúčelovú, čo bude mať za následok automatické zvýšenie úrokovej sadzby na úroveň úroku pre bezúčelové úvery, ktorá bude navyše zvýšená o sankčný úrok 2% p.a.

Základné informácie o produkte

Získate ho vo výške od 4 000 – 25 000 € a splátky si môžete rozložiť na 1-10 rokov. Môžete si samostatne vybrať deň splatnosti splátky podľa toho, aký Vám vyhovuje. Banka taktiež poskytuje možnosť odkladu prvých troch splátok. To znamená že pôžičku môžete čerpať okamžite (aj na počkanie) a splácať môžete až o 3 mesiace.

Úrokové sadzby

 • Keďže sa jedná o účelový úver, získate ho s výhodnejším úrokom od 8,90 % p.a., pričom konkrétna výška úrokovej sadzby záleží predovšetkým od príjmov žiadateľa. Orientačnú výšku mesačnej splátky si môžete vypočítať na tejto stránke
 • Sankčný úrok v prípade oneskorenia sa alebo nezaplatenia mesačnej splátky sa vypočíta nasledovne: 8% + základná úroková sadzba ECB (ktorá je momentálne 1%), teda sankčný úrok je 9%. Tento sa počíta za každý, aj začatý deň omeškania so splátkou

Poplatky

 • poplatok za spracovanie a poskytnutie: je 2% z poskytnutej sumy, minimálne 35 €
 • poplatok za vedenie úverového účtu: 2 € za mesiac (platí sa každý mesiac počas celej doby splatnosti)
 • potvrdenie banky vystavené na základe žiadosti klienta: 10 € (+DPH)
 • zmena úverovej zmluvy na žiadosť klienta: 40 € (tento poplatok hradí klient pri zmene zabezpečenia, pri vypustení spoludlžníka, pri zmene dátumu splátky, odklade splátok , skrátení alebo predĺžení alebo pri zmene účtu na splácanie.)
 • písomná upomienka: 10 €
 • písomná výzva: 35 €
 • predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka: poplatok 0,5% z predčasne splatenej sumy (ak do konca doby splatnosti zostáva menej ako rok) a 1% v prípade že do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok. Pre zmluvy ktoré boli uzatvorené do 11 6.2010 je poplatok 4 %.

A ako je na tom ČSOB banka v porovnaní s inými úvermi na bývanie?

ČSOB banka so spotrebným úverom na bývanie ponúka porovnateľné úrokové sadzby ako ostatné banky, aj keď spodnú hranicu úroku má nižšiu napríklad VÚB banka alebo Poštová banka. Treba však povedať, že spodnú hranicu úroku získa len málokto, a aby ste zistili, ktorá pôžička na bývanie sa Vám najviac oplatí, vyžiadajte si ponuky aspoň z 3 bánk. Na záver prinášame prehľad úrokových sadzieb aj z ostatných finančných inštitúcii.

Flexipôžička na bývanie Všeobecná úverová banka – úrok od 7,90 % p.a.

Pôžička na bývanie z Poštovej banky – úroková sadzba sa pohybuje od 7,5032,50 %

OTP Ideal úver z OTP banky – 8,90 % p.a.

Podmienky a doklady potrebné na vybavenie

Nárok na túto pôžičku majú fyzické osoby od 18 rokov (aj fyzické osoby-podnikatelia). Každý žiadateľ predkladá 2 doklady totožnosti. Zamestnanec bude potrebovať potvrdenie o výške príjmu a posledný výpis z účtu. Ak si však zamestnanec necháva posielať výplatu na účet vedený v ČSOB banke po dobu minimálne 3 mesiacov, nebude potrebovať doklad o potvrdení príjmu od zamestnávateľa ani výpis z účtu. Podnikateľ – fyzická osoba musí predložiť kópiu daňového priznania za posledný rok spolu s prílohami a potvrdenie o bezdlžnosti voči daňovému úradu.

Ak budú všetky dokumenty v poriadku a budete spĺňať základné podmienky, pôžička Vám bude schválená na počkanie a úver môžete čerpať už do 24 hodín


You are here: Home » Pôžička na bývanie » Spotrebný úver na bývanie ČSOB

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.