Loading

Spotrebný úver pre vysokoškolákov z Unicredit Bank

Náklady na vysokoškolské štúdium každým rokom rastú a nie každý má potrebnú hotovosť, aby si ich mohol financovať z vlastných zdrojov. Podľa prieskumu spoločnosti Mediacom Insight minie priemerný vysokoškolák mesačne až 300 €. Tieto peniaze sú vo väčšine prípadov použité na výdavky súvisiace s bývaním (internát, nájomné) a na stravu. Tretina z tejto sumy je použitá na zábavu a na cestovanie. Niektorí študenti sa snažia svojich rodičov odbremeniť a popri štúdiu brigádujú, aby si zarobili na mesačné výdavky. Nie každý študent však má túto možnosť – brigády popri časovo náročnom študijnom programe nie sú vždy zvládnuteľné. Možnosť požičať si finančné prostriedky ponúka študentom aj Unicredit Bank prostredníctvom produktu Spotrebný úver pre vysokoškolákov.

Základná charakteristika

Táto pôžička je určená pre študentov denného štúdia na Vysokej škole, ktorá je akreditovaná na Slovensku. Poskytuje sa študentom od 18 rokov, horná hranica veku nie je stanovená.

Unicreditbank prefinancuje náklady na štúdium na vysokej škole vo výške od 650 – 10 000 €, pričom účel použitia finančných prostriedkov nie je nutné preukazovať, to znamená, že ich môžete použiť na čokoľvek. Úver je možné splácať od 1-5 rokov. Podobne ako pri iných úveroch pre študentov, aj v tomto prípade je možné podať si žiadosť o odklad splátok istiny (maximálne si možno splátky istiny odložiť o 5 rokov) a počas štúdia tak splácať len úroky. Keďže väčšina vysokoškolákov nemá pravidelný príjem postačujúci na splácanie mesačných splátok, o možnosť odkladu splátok istiny je veľký záujem. Ak by ste si vzali napríklad pôžičku vo výške 2000 € v prvom ročníku vysokej školy a hneď by ste aj požiadali o odklad splátok o 5 rokov, tak počas celého štúdia budete platiť len splátky úroku, čo by pri úvere 2000 € znamenalo len 14 € mesačne. Pokiaľ na to klient má voľné finančné prostriedky, môže si raz za rok znížiť dlh uskutočnením mimoriadnej splátky až do 10 % zostatku istiny úveru bez poplatku.

Doklady potrebné na vybavenie

Každý záujemca môže požiadať o túto pôžičku na ktorejkoľvek pobočke Unicredit banky. Spolu so žiadosťou je potrebné predložiť doklad totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), index a potvrdenie o návšteve školy.

Zabezpečenie

Banka požaduje zabezpečenie prostredníctvom ručiteľa (rodiča), ktorý má príjem v dostatočnej výške. Ak klient žiada o pôžičku v sume väčšej ako je 2000 €, bude potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenie o výške príjmu jedného z rodičov. Ak je však objem úveru menší ako 2000 €, tak je síce ručenie potrebné, ale nevyžaduje sa potvrdenie o výške jeho príjmu.

Úrok

Unicredit banka garantuje výšku úrokovej sadzby 8,5 % p.a. počas celej doby splatnosti pre všetkých študentov, bez ohľadu na výšku príjmu rodičov. Ak sa však dostanete do omeškania, okrem štandardnej úrokovej sadzby budete musieť zaplatiť aj sankčný úrok vo výške 9% ročne.

Poplatky

 • Poplatok za poskytnutie pôžičky pre študentov: 2% z objemu úveru, minimálny poplatok je 30 €
 • Poplatok za vedenie úverového účtu: 2,20 € / mesiac (platí sa každý mesiac až do úplného vyplatenia úveru)
 • Prvá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 5 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 17 €
 • Druhá písomná upomienka v prípade omeškania ktorá sa odosiela po 20 pracovných dňoch omeškania so splátkou: 50 €
 • Tretia a ďalšie upomienky zasielané individuálne: 50 €
 • Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka ak do konca termínu splatnosti zostáva menej ako jeden rok: 0,5 % z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010)
 • Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka ak do konca termínu splatnosti zostáva viac ako jeden rok: 1 % z predčasne splatenej sumy (platí pre úvery poskytnuté od 11.6.2010)
 • Poplatok za vypovedanie zmluvy zo strany klienta pri nečerpaní: 4,00% zo sumy úveru
 • Poplatok za zmenu znluvných podmienok zo strany klienta: 35 €
 • Splátka pôžičky v hotovosti: 2 €
 • Porušenie zmluvných podmienok: 1% z objemu úveru

Modelový príklad výpočtu mesačnej splátky

Objem úveru 2 000,00 €
Doba splatnosti 5 rokov
Počet splátok 60
Úroková sadzba 8,5% p.a.
Výška mesačnej splátky 41,03 €
Poplatok za poskytnutie 40,00 €
Vedenie úverového účtu 2 € / mesiac
Ročná percentuálna miera nákladov 12,04%
Suma ktorú bude musieť študent vrátiť 2 621,80 €
Preplatenie úveru 6 201,80 €


You are here: Home » Študentské pôžičky » Spotrebný úver pre vysokoškolákov z Unicredit Bank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.