Loading

Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom z OTP banky

OTP banka má vo svojom úverovom portfóliu aj spotrebný úver ktorý záujmeca získa bez dokladovania príjmu (aj pre neklientov banky). Podmienkou na jeho vybavenie je zabezpečenie úveru finančným majetkom.

Základné parametre

Tento úver môžete získať v minimálnej výške 700 € a jeho maximálna výška nie je obmedzená ale záleží od hodnoty zabezpečenia. Banka v tomto prípade poskytne pôžičku až do výšky 90 % z hodnoty zabezpečenia. Splatnosť  je od 1 mesiaca do 20 rokov. Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom zaraďujeme medzi bezúčelové pôžičky, teda takto získané peniaze môžete použiť na čokoľvek bez potreby dokladovania účelu OTP banke.

Zabezpečenie

Pri tomto produkte sa vyžaduje zabezpečenie jedným z nasledovných spôsobov:

 • termínované vklady v eurách alebo v cudzej mene
 • depozitným certifikátom
 • hypotekárnymi záložnými listami

Banka poukáže finančné prostriedky okamžite akonáhle bude zriadená vinkulácia termínovaného vkladu (platí pre úvery do 16 600 €) alebo v prípade úverov od 16 601 € po zriadení záložného príva k pohľadávke na výplatu vkladu. Navyše počas celej doby trvania úverovej zmluvy získate zvýhodnené úročenie termínovaného vkladu alebo iného finančného majetku.

Úroková sadzba

Úroková sadzba sa stanovuje pre každého klienta individuálne na základe formy a hodnoty zabezpečenia. Pre informácie o výške úrokovej sadzby konkrétne pre Vás je potrebné navštíviť pobočku otp banky a úverovému špecialistovi poskytnúť informácie o hodnote zabezpečenia.

Cenník poplatkov

 • Poplatok za spracovanie a poskytnutie: 1 % z objemu úveru
 • Poplatok za vedenie úverového účtu: 2,40 € / mesiac (platí sa počas celej doby splatnosti)
 • Zmena úverovej zmluvy na žiadosť klienta: 40 €
 • Poplatok za posunutie termínov čerpania: 10 € za prvý posun a 33 € za druhý a každý nasledovný posun
 • Vydanie potvrdenia alebo súhlasu banky vystavené na žiadosť klienta: 17 € + DPH
 • Predčasné splatenie úveru alebo jeho časti mimoriadnou splátkou: 0,5 % zo zostatkovej sumy ak do konca splatnosti zostáva menej ako rok a a 1% ak do konca splatnosti zostáva viac ako jeden rok (platí pre úvery poskytnuté po 20.6.2012). Pre úvery ktoré boli poskytnuté pred týmto dátumom platí rovnaký poplatok 5% z predčasne splatenej sumy, minimálne 166 €
 • Poplatok za nedočerpanie úveru: 3% z nedočerpanej sumy
 • Písomná upomienka ktorá sa odosiela v prípade oneskorenia sa so splátkou: 25 €
 • Sankčný úrok v prípade omeškania je 8% p.a.
 • Splátka úveru v hotovosti na pobočke banky: 2 €

Podmienky pre poskytnutie a potrebné doklady

Banka poskytuje tento úver občanom SR ktorí majú v čase podania žiadosti od 18-65 rokov a ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Každý záujemca spolu so žiadosťou predkladá dva doklady totožnosti (občiansky preukaz a rodný list alebo cestovný pas) a ďalej doklady ktoré preukazujú existenciu zabezpečenia, teda napríklad: hypotekárne záložné listy, zmluvu o termínovanom vklade alebo účte alebo depozitný certifikát. OTP banka nepožaduje pri tomto produkte potvrdenie o výške príjmu a ani si ho sama neoveruje. Podmienkou pre jeho poskytnutie je však čistý výpis z bankového registra dlžníkov. V prípade, že spĺňate vyššie uvedené podmienky, tak môžete počítať s expresne rýchlym spracovaním úveru, najneskôr do 24 hodín bez príplatku.


You are here: Home » Bezúčelový úver » Spotrebný úver zabezpečený finančným majetkom z OTP banky

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.