Loading

Stavebné sporenie

O stavebné sporenie je na Slovensku stále dosť veľký záujem. Predstavuje možnosť ako zhodnotiť svoje peniaze (dosť konzervatívnym spôsobom), a navyše sporiteľ môže získať aj celkom výhodný úver za splnenia istých podmienok. Za prvý štvrťrok sa podarilo Prvej stavebnej sporiteľni uzatvoriť takmer 66 000 nových zmlúv o stavebnom sporení, čo oproti minulému roku predstavuje nárast o takmer 60 %.

 

Ako funguje?

Samotné stavebné sporenie môžeme rozdeliť do dvoch fáz. Tou prvou je fáza sporenia a druhou je možnosť získania stavebného úveru so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Ako postupovať pri vybavovaní stavebného sporenia? Prvým krokom je výber poskytovateľa. Záujemca má na Slovensku možnosť výberu z 3 stavebných sporiteľní:

 

  1. Prvá stavebná sporiteľňa
  2. ČSOB stavebná sporiteľňa
  3. Wüstenrot stavebná sporiteľňa

Pri podpise zmluvy s vybranou sporiteľňou si klient sám stanovuje takzvanú cieľovú sumu, ktorú potrebuje na financovanie bývania. Sporiteľ môže počas trvania zmluvy zmeniť ako cieľovú sumu tak aj typ sporenia. Cieľová suma sa skladá z nasledovných častí:

a) vklady sporiteľa + štátna prémia + úroky z vkladov a zo štátnej prémie

b) stavebný úver

Po podpise zmluvy vkladá sporiteľ na účet stavebného sporenia finančné prostriedky, teda uskutočňuje vklady podľa zvoleného typu sporenia. Vklady nemusí sporiteľ posielať pravidelne, na mesačnej báze, ale môže ich poslať aj jednorazovo, napríklad na konci roka.

Výška stavebnej prémie pre rok 2012

V prípade že sporiteľ splní podmienky, získava štátnu prémiu, ktorej výška je odstupňovaná podľa toho, ako vysokú sumu sa podarilo klientovi za rok našetriť. Výška štátnej prémie je na rok 2012 stanovená ako 10 % z vkladu, ale maximálne sporiteľ môže získať 66,39 €. Optimálny ročný vklad na získanie maximálnej prémie je teda 663,90 €. Poviete si, že 66,39 € za rok je príliš málo na to, aby sa Vám oplatilo sporiť. To je síce pravda, ale ak máte rodinu, nárok na získanie štátnej prémie má každý člen rodiny, aj deti. Pri päťčlennej rodine a optimálnom ročnom vklade by bola štátna prémia 331,95 € za rok. Okrem štátnej prémie sa vklad sporiteľa zhodnocuje aj úrokom, ktorého výška závisí od typu produktu a sporiacich taríf. Vo väčšine prípadov sa úrok pohybuje okolo 1-2 % ročne a je pripisovaný ročne ku koncu kalendárneho roka. Okrem samotného vkladu sa však úročí aj štátna prémia.

2. Fáza – stavebný úver

Nárok na získanie stavebného úveru klient získa pridelením cieľovej sumy. Cieľová suma sa prideľuje ak sú splnené nasledovné podmienky:

  • sporiteľ dosiahol požadovanú výšku hodnotiaceho čísla, pričom výšku hodnotiaceho čísla ovplyvňuje výška a pravidelnosť vkladov. Čím viac sporíte a čím pravidelnejšie posielate vklady, tým rýchlejšie získate požadovanú výšku hodnotiaceho čísla a tým pádom aj nárok na úver

  • dosiahnutím minimálnej nasporenej sumy podľa typu sporenia. Minimálna nasporená suma spravidla býva 50 %, niekedy aj 40 % zo zvolenej cieľovej sumy

  • uplynutím minimálnej doby sporenia – každá sporiteľňa si v závislosti od typu sporenia určuje minimálnu dobu sporenia, ktorá je väčšinou stanovená od 18 do 69 mesiacov

V prípade, že klient splnil všetky vyššie uvedené podmienky, získava nárok na stavebný úver. Úrokové sadzby sú pri stavebnom úvere podobné ako pri hypotékach, jeho výhodou však je, že úroková sadzba sa nemení počas celej doby trvania úverového vzťahu. Maximálna výška stavebného úveru je stanovená ako rozdiel medzi cieľovou sumou a našetrenou sumou.

Ak sa Vám z vyššie uvedených podmienok podarilo splnenie len jednej z nich tak môžete požiadať o takzvaný medziúver.

Medziúver

Medziúver, alebo ak chcete preklenovací úver je riešenie pre sporiteľa, ktorý nesplnil jednu z predpísaných podmienok. Tento sa poskytuje za menej výhodných podmienok ako stavebný úver (s vyššou úrokovou sadzbou). Podmienkou jeho poskytnutia a čerpania je, že klient musí naďalej sporiť, až dokým nesplní všetky podmienky pre pridelenie klasického stavebného úveru. To znamená že klient, ktorý sa rozhodol pre medziúver, musí každý mesiac splácať úroky z medziúveru a zároveň sporiť. Preklenovací úver sa využíva najmä vtedy, ak má klient možnosť výhodnej kúpy nehnuteľnosti ale ešte nestihol splniť podmienky pre získanie riadneho stavebného úveru.

Oplatí sa?

Medziúver v skutočnosti vôbec nie je výhodný. Prečo? Najlepšie bude ak si nevýhodnosť medziúveru ukážeme na príklade. Uzatvorili ste stavebné sporenie s cieľovou sumou 60 000 €. Sporíte už nejaký čas a za toto obdobie ste si nasporili 20 000 €. Vaša sporiteľňa vyžaduje pre poskytnutie úveru nasporenie minimálne 50 % z cieľovej sumy, teda 30 000 €. Vám však chýba ešte zvyšných 10 000 € do splnenia tejto podmienky, ale Váš byt nutne potrebuje rekonštrukciu. Kompletná rekonštrukcia bytu, vrátane výmeny okien, podláh spotrebičov a nábytku Vás má stáť niečo cez 59 000 €, takže by sa Vám celkom 60 000 € hodilo. Rozhodnete sa preto požiadať o medziúver. Myslíte si že Vám stači medziúver vo výške 40 000 € (20 000 eur už máte predsa nasporených)? Omyl, stavebná sporiteľňa Vám poskytne preklenovací úver v plnej výške 60 000 €, ale založí Vám nový účet, z ktorého Vám požadovanú sumu vyplatí. Vy budete teda musieť splácať úroky z celej sumy (60000 €) a nielen z tej ktorú skutočne potrebujete (40 000 €). Počas trvania medziúveru platíte len úroky, a nie istinu, teda dlh sa vôbec neznižuje. Istinu začnete splácať až keď získate nárok na riadny st. úver. Okrem toho treba počítať s tým, že budete musieť naďalej prispievať na účet stavebného sporenia.


You are here: Home » Blog » Stavebné sporenie

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.