Loading

Stavebný úver so sporením z Poštovej banky

Poštová banka nedávno uviedla na trh zaujímavý úverový produkt – Stavebný úver so sporením, ktorý ponúka s úrokom od 7,9 % ročne. Tento stavebný úver sa poskytuje vo výške od 3500-20000€ a klient si môže vybrať dobu splatnosti od 3-10 rokov. Peniaze z úveru môžete použiť na rekonštrukciu domu, bytu ale môžete ich použiť aj na čokoľvek iné, vzhľadom na to že sa jedná o bezúčelový úver.

Komu je určený

Banka poskytuje stavebný úver so sporením fyzickým osobám s vekom od 18-65 rokov a s trvalým pobytom na území SR. Úver bude poskytnutý len osobám, ktorých vek nepresiahne počas doby splácania 65 rokov.To znamená, že ak má žiadateľ v čase podania žiadosti vek 60 rokov, maximálne si môže vziať úver s dobou splatnosti 5 rokov.Ďalším predpokladom na jeho získanie je pravidelný príjem:

a) zo zamestnania – ak ste zamestnanec, Váš pracovný pomer musí trvať aspoň 6 za sebou idúcich mesiacov u toho istého zamestnávateľa ktorý je registrovaný v Sociálnej poisťovni. Banka akceptuju aj ľudí, ktorí sú zamestnaní v Českej republike alebo v Maďarsku

b) z podnikateľskej činnosti – samostatne zárobkovo činná osoba musí predložiť daňové priznanie za posledné zdaňovacie obdobie

c) z dôchodku – banka akceptuje poberateľov predčasného starobného dôchodku, starobného dôchodku, výsluhového, invalidného dôchodku alebo poberateľov vyrovnávacieho príspevku. (pod podmienkou že poberateľ dôchodku nepresiahne vekovú hranicu 65 rokov počas doby splácania)

Sporiť a čerpať úver

Základnou myšlienkou tohto produktu je čerpanie úveru a zároveň sporenie na budúcnosť. Banka klientov, ktorí sporia odmeňuje výhodnejšou úrokovou sadzbou.

Poštová banka ponúka 2 alternatívy sporenia:

  1. Klient musí vložiť na sporiaci účet jednorazo 20% z objemu úveru, čím získa výhodnejšiu úrokovú sadzbu o 5%. Úrok sa teda v tomto prípade bude pohybovať od 7,9%-10,9% ročne.
  2. Druhú možnosť predstavuje pravidelné sporenie, kedy klient každý mesiac pošle na svoj sporiaci účet istú sumu (minimálne však 30€) Vďaka pravidelnému sporeniu klient získa výhodnejší úrok o 4%, teda úroková sadzba sa bude v tomto prípade pohybovať od 8,9% ročne.

Úrokové sadzby pri jednorazovom vklade 20% z objemu úveru

Výška úveru Štandardný úrok Zvýhodnený úrok
3 500 € – 5 000 € 12,90% p.a. 7,90% p.a.
5 001 € – 8 500 € 11,90% p.a. 7,90% p.a.
8 501 € – 20 000 € 10,90% p.a. 7,90% p.a.

Úrokové sadzby pri pravidelnom sporení

Výška úveru Štandardný úrok Zvýhodnený úrok
3 500 € – 5 000 € 12,90% p.a. 8,90% p.a.
5 001 € – 8 500 € 11,90% p.a. 8,90% p.a.
8 501 € – 20 000 € 10,90% p.a. 8,90% p.a.

Garantovaná prémia

Okrem výhodnejšej úrokovej sadzby môže klient získať aj prémiu od banky, na to však musí splniť isté podmienky:

  1. Ak klient ročne nasporí menej ako 1 499€ (vrátane), tak výška garantovanej prémie bude predstavovať 8% z klientovho ročného vkladu, maximálne sa počíta zi sumy 670€. V tomto prípade môže klient získať maximálne prémiu vo výške 53,60€.
  2. Ak však klient ročne nasporí 1 500€ a viac, garantovaná prémia sa vypočíta ako 15% z výšky nasporenej sumy, maximálne zo sumy 670€. Maximálna výška prémie v tomto prípade bude 100,50€.

Prémia sa pripisuje na účet klienta raz za 3 roky, čo je nevýhoda, ak napríklad prestanete sporiť v piatom roku – prémiu za prvé tri roky získate, ale za posledné dva už nie.

Poplatky

Banka umožňuje čerpanie úveru na účet vedený aj v inej ako Poštovej banke. Žiadatelia, ktorí nemajú účet v PB si budú musieť za poskytnutie Stavebného úveru so sporením priplatiť, zaplatia až o 50% viac na poplatku za poskytnutie, rovné 4% z objemu úveru. Záujemcovia, ktorí účet v Poštovej banke už majú ušetria a zaplatia poplatok za poskytnutie 2% z výšky úveru.

Za vedenie úverového účtu platia všetci rovnako – 1,66 € za mesiac.

Banka umožňuje pôžičku kedykoľvek úplne alebo čiastočne splatiť. Účtuje si za túto službu poplatok vo výške 0,5% z výšky mimoriadnej splátky alebo nesplatenej istiny (ak do konca doby splatnosti zostáva menej ako jeden rok) alebo 1% zo sumy mimoriadnej splátky alebo nesplatenej istiny ak do konca lehoty splatnosti zostáva viac ako jeden rok. Ak chcete pôžičku predčasne čiastočne alebo úplne splatiť musíte banku o svojom zámere písomne informovať minimálne 30 dní vopred.

Za zmenu zmluvných podmienok zaplatíte 33,19 €.

Sankcie

V prípade, že sa klient dostane omeškania musí zaplatiť sankčný úrok, ktorý je o 8 percentuálnych bodov vyšší ako aktuálna úroková sadzba Európskej centrálnej banky (v zmysle Zákona č. 87/1995 z.Z.). Okrem toho klient platí všetky upomienky ktoré banka posiela v prípade omeškania. V prípade prvej upomienky to je 9,96€ a v prípade druhej to je 24,90€. Ak porušíte zmluvné podmienky, neminie Vás pokuta vo výške 331,94 € alebo banka Vám môže zvýšiť úrok až o 15%.

Záver

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať stavebný úver so sporením z Poštovej banky výhodný, nie je tomu celkom tak. Ostatné stavebné úvery majú lepšiu úrokovú sadzbu – napríklad PSS ponúka úrok od 2,9% p.a. , takže Poštová banka má úrok takmer dvojnásobne vyšší. Okrem toho sú úroky zo sporenia nízke v porovaní s konkurenčnými produktami. Ďalším mínusom je komplikovanosť tejto pôžičky, čo znemožňuje jednoduché porovnanie s konkurenčnými úvermi. Na druhej strane treba povedať, že výhodou je rýchle vybavenie úveru bez zbytočného dokladovania účelu a bez nutnosti založenia nehnuteľnosti.


You are here: Home » Stavebný úver » Stavebný úver so sporením z Poštovej banky

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.