Loading

Študentský pôžičkový fond

Študujete na vysokej škole a potrebujete finančnú injekciu? Ak nechcete finančne zaťažovať svojich rodičov, vyskúšajte pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu. Jej hlavnou výhodou je nízke úročenie, iba 3 % p.a. Pre porovnanie úrok na študentský úver z komerčnej banky dosahuje výšku 7-10 % ročne, to znamená, že pôžička zo Študentského pôžičkového fondu Vás vyjde až trojnásobne menej. Študentský pôžičkový fond má však oveľa viac výhod – študenti vysokej školy začnú úver splácať až po riadnom ukončení štúdia a počas štúdia sa úver neúročí, teda úrok je 0 % p.a. Taktiež je tu možnosť využiť zákonný odklad splátok, čo umožňuje napríklad mamičkám na materskej dovolenke požiadať o odklad, počas ktorého sa zostatková istina neúročí. To je obrovská výhoda oproti komerčným študentským úverom, pri ktorých síce niektoré banky umožňujú odklad splátok, ale študent musí počas odkladu platiť úroky z celej sumy, pričom istina sa neznižuje a cena úveru sa tým pádom navyšuje.

Pôžičku zo študentského pôžičkového fondu môžete splácať maximálne 10 rokov od riadneho ukončenia štúdia, pričom existuje aj možnosť predčasného splatenia.

Koľko peňazí môžete z fondu získať?

Pôžička sa poskytuje pre každý akademický rok v nasledovných výškach:

 

V jednom akedemickom roku teda môžete požiadať o pôžičku buď v objeme: 332 €, 664 €, 996€, alebo 1328 €. Každý študent, ktorý spĺňa podmienky, môže o úver požiadať maximálne 6 krát (počas šiestich akademických rokov). Požadovanú sumu fond nevypláca jednorázovo, ale na dva krát. Prvú časť získa študent do dvoch týždňov od uzatvorenia zmluvy a druhú časť úveru fond pošle na účet študenta vo februári príslušného roka. Prostriedky z fondu sa poskytujú na obdobie od 1. Septembra do 30. Júna nasledovného kalendárneho roka.

Kto si môže podať žiadosť

Prostriedky fondu sú určené pre denných a externých študentov vysokej školy alebo študentov na vysokej škole v zahraničí, pokiaľ ide o prvé štúdium žiadateľa na príslušnom stupni vysokoškolského štúdia. (ak máte už titul napríklad Mgr. a študujete na druhes VŠ, tak nemáte nárok na získanie pôžičky zo ŠPF) Podmienkou pre jej poskytnutie je trvalý pobyt na území SR alebo žiadateľ musí mať postavenie zahraničného Slováka. Prostriedky fondu nie sú určené pre študentov doktorandského štúdia.

Ručenie

Keďže Študentský pôžičkový fond nie je žiadna charita, na zabezpečenie pohľadávok je potrebné ručenie ručiteľom. Ručiteľom môže byť ktorákoľvek dospelá osoba do veku 55 rokov s pravidelným mesačným príjmom a trvalým pobytom na území SR.

Podmienky

Pôžička zo Študentského pôžičkového fondu bude priznaná žiadateľom, ktorí spĺňajú jeden z nasledovných predpokladov:

  1. Vynikajúci študijný priemer do 1,5 za predchádzajúci akademický rok + v indexe zapísané všetky predpísané skúšky. Ak je žiadateľom študent ktorý práve nastúpil do prvého ročníka VŠ, priemer sa vypočíta z maturitného vysvedčenia
  2. Žiadateľ je študent so zmenenou pracovnou schopnosťou
  3. Študent je ťažko zdravotne postihnutý
  4. Žiadateľom je študent – poberateľ sociálneho štipendia
  5. Ak priemerný mesačný príjem na jedného člena domácnosti žiadateľa je nižší ako minimálna mzda


You are here: Home » Študentské pôžičky » Študentský pôžičkový fond

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.