Loading

Tatra banka zaplatí prvú splátku bezúčelového úveru za Vás

Tatra banka pripravila pre záujemcov o Bezúčelový úver Classic vianočnú ponuku. V rámci tejto akcie odpúšťa prvú splátku úveru a prvý poplatok za vedenie úverového účtu, ktorý je štandardne 3 €. Na získanie bezúčelového úveru so zaplatenou prvou splátkou musíte požiadať o úver do Vianoc a zmluvu je potrebné uzatvoriť najneskôr do 28. Decembra 2012.

Prostredníctvom Bezúčelového úveru Classic si môžete požičať sumu od 700 € maximálne do 25 000 €. Splátky je možné rozložiť minimálne na 2 roky. Maximálna lehota splatnosti je pri tomto úverovom produkte stanovená na 6 rokov. Výhodou je, že pôžičku z Tatra banky získate aj bez spoludlžníka a bez ručiteľa. Peniaze získané z úveru nemusíte banke dokladovať, takže ich môžete použiť na čokoľvek. Úroková sadzba sa začína na 9,90 % ročne, čo je porovnateľné s ostatnými spotrebnými úvermi z konkurečných bánk. Výška úrokovej sadzby bude závisieť predovšetkým od bonity žiadateľa, od objemu poskytnutého úveru a od lehoty splatnosti. Keď Vám Tatra banka úver schváli, mesačné splátky sa už nebudú meniť, nakoľko je úroková sadzba fixná.

Ako je to s poplatkami?

Banka si za poskytnutie Bezúčelového úveru Classic účtuje spracovateľský poplatok vo výške 2 % z objemu poskytnutej sumy, minimálny poplatok je 30 €, maximálne zaplatíte 300 €. Vedenie úverového účtu Vás bude mesačné stáť 3 €. Tento poplatok je nutné platiť až do úplného splatenia úveru. Za zmenu zmluvy si banka pýta poplatok vo výške 40 €

Predčasné splatenie

Podľa obchodných podmienok banky, dlžník môže kedykoľvek banku požiadať o predčasné splatenie nesplatenej časti úveru. Prvá záludnosť s odpustením mesačnej splátky sa začína práve v situácii, kedy dlžník prejaví záujem o predčasné splatenie. Ak chcete úver splatiť predčasne, pred dohodnutým termínom, musíte banke okrem poplatku za predčasné splatenie zaplatiť aj prvú odpustenú splátku. Tatra banka Vám po prijatí žiadosti o predčasné splatenie pošle do 30 dní list s podmienkami predčasného splatenia. Poplatok za predčasné splatenie je 0,5 % zo zostatkovej sumy ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok a 1 % v prípade, že do konca termínu splatnosti zostáva viac ako 12 mesiacov.

Podmienky

O bezúčelový úver Classic si môžu podať žiadosť dospelé osoby, pričom vek v čase podania žiadosti nesmie presiahnuť hranicu 64 rokov. Podmienkou pre poskytnutie pôžičky z TB je pravidelný preukázateľný príjem:

  • zo zamestnania (preukazuje sa prostredníctvom potvrdenia o výške príjmu potvrdené zamestnávateľom za obdobie troch mesiacov),
  • z podnikania (podnikateľ predkladá oprávnanie na vykonávanie podnikateľskej činnosti za obdobie 2 rokov + potvrdenie o príjme z podnikateľskej činnosti za posledný rok potvrdené príslušnými úradmi)
  • alebo z dôchodku (banka akceptuje starobný, invalidný alebo výsluhový dôchodok a opatrovateľský príspevok, dôchodca preukazuje solventnosť prostredníctvom potvrdenia o poberaní dôchodku)


You are here: Home » Správy » Tatra banka zaplatí prvú splátku bezúčelového úveru za Vás

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.