Loading

Typy pôžičiek podľa žiadateľa

Ak si potrebujete požičať peniaze, a nechcete prosiť blízkych či známych o „finančnú výpomoc“, v podstate máte dve možnosti – využiť výhodnejšie bankové úvery alebo sa obrátiť na nebankové subjekty, kde už o „výhodnosti“ pôžičky nemôže byť ani reči, na druhej strane však získate potrebnú hotovosť rýchlejšie a pohodlnejšie. Pre akúkoľvek možnosť sa rozhodnete, oba typy finančných inštitúcii majú v ponuke úverových produktov špeciálne pôžičky podľa typy žiadateľa. Podľa statusu alebo typu žiadateľa sa potom odvíjajú aj podmienky poskytnutia úveru. V tomto článku si spravíme krátky prehľad jednotlivých typov úverov podľa žiadateľa:

Úvery pre zamestnaných

Tento typ je najbežnejší a nie je žiadnym tajomstvom, že finančné inštitúcie uprednostňujú ľudí v zamestnaneckom pomere. Aj pri žiadateľoch spomedzi zamestnancov si veritelia kladú isté podmienky. Dôležité je, aby žiadateľ – zamestnanec nebol v skúšobnej ani výpovednej lehote, nakoľko je potrebné spolu so žiadosťou predložiť potvrdenie o výške príjmu minimálne za posledné 3 mesiace, oveľa bežnejšie sa však vyžaduje potvrdenie príjmu za posledných 6 mesiacov. Taktiež sa požaduje výpis z bankového účtu na ktorý chodí záujemcovi o pôžičku výplata za obdobie posledných troch mesiacov. V prípade, že zamestnanec poberá mzdu v hotovosti, je potrebné predložiť výplatné pásky – opäť minimálne za posledné tri mesiace. Niektorí veritelia podmienku dokladovať výšku príjmu odpúšťajú svojim klientom, teda takým žiadateľom, ktorí majú bežný účet vedený v tej istej banke, kde žiadajú o pôžičku. Samozrejme, toto zvýhodnenie sa týka len tých, čo majú účet v danej banke vedený po dobu minimálne 6 mesiacov a viac (záleží od poskytovateľa). Toto „zvýhodnenie“ slúži však len na zníženie administratívnej a časovej náročnosti schvaľovacieho procesu, nakoľko banka si v takýchto prípadoch vždy overuje výšku príjmu na základe údajov získaných zo Sociálnej poisťovne.

Okrem toho sa vyžaduje trvalý pobyt na Slovensku (žiadosť o pôžičku si môžu podať aj cudzinci, ak majú povolenie na trvalý pobyt na území SR a ak sú zamestnaní na Slovensku). Žiadatelia samozrejme nesmú byť evidovaní ako neplatiči v žiadnom z úverových registrov.

Pôžičky pre nezamestnaných

Ak ste bez práce a potrebujete si požičať, mali by ste si dva krát rozmyslieť, či je úver naozaj nutný. V takýchto prípadoch totižto žiaden seriózny poskytovateľ neposkytne finančné prostriedky výhodne. Môžete si byť istý, že úrok bude enormne vysoký, a navyše sa bude požadovať zabezpečenie – nehnuteľnosťou, hnuteľnou vecou s vysokou hodnotou alebo ručiteľom. Tento typ pôžičiek v ponuke bankových domov nenájdete, a tak sa otvára priestor pre skvelú zárobkovú činnosť podvodníkov. Viac informácií o pôžičkách pre nezamestných si môžete prečítať v tomto článku.

Živnostníci a samostatne zárobkovo činné osoby

Tieto nájdete v ponuke bánk ako aj subjektov z mimobankového prostredia. Rozdiel je zrejmý – v nebankovke získate úver rýchlejšie a jednoduchšie, v banke bude zase úrok o niekoľko percent ročne výhodnejší. V prípade, že ako podnikateľ – fyzická osoba budete žiadať o poskytnutie finančných prostriedkov z banky, budete musieť predložiť daňové priznanie a účtovné výkazy za posledný rok (prípadne dva, záleží od poskytovateľa) a taktiež aj potvrdenie o výške daňovej povinnosti. V prípade schválenia žiadosti je potrebné dodať aj doklady preukazujúce oprávnenie na vykonávanie podnikateľskej činnosti na území SR.
S pôžičkou sa však môžete rozlúčiť v prípade, že Váš hospodársky výsledok bol negatívny.Viac informácií

Pôžičky pre dôchodcov

Poberatelia starobného, invalidného alebo vdovského dôchodku vo väčšine prípadov nemajú problém získať úver. Na jeho získanie je potrebné spniť niekoľko podmienok. Veritelia, v prípade, že je žiadateľom dôchodca si kladú 3 základné podmienky. Prvou je minimálny príjem, ktorý majú jednotliví poskytovatelia nastavený rôzne. Napríklad Poštová banka požaduje minimálny dôchodok vo výške 133 EUR, ZUNO požaduje viac ako dvojnásobok, až 300 EUR mesačne. Druhou podmienkou je veková hranica v čase podania žiadosti – finančné inštitúcie sú ochotné požičať do veku 65-70 rokov, čo je zároveň aj maximálna veková hranica pre splatenie úveru a tretia podmienka. Požičať si tak môže aj 68 ročný dôchodca, ale svoj záväzok musí splatiť najneskôr do dvoch rokov. Čím je teda žiadateľ starší, tým je kratšia lehota splatnosti a tým bude aj objem úveru menší. Viac

Ženy na materskej dovolenke

Žiadateľky s malým dieťaťom, ktoré poberajú materskú alebo rodičovský príspevok majú šancu získať potrebnú hotovosť väčšinou len v nebankových subjektoch. Na druhej strane, niektoré banky s tým tiež nemajú problém (napríklad Poštová banka), ale pod podmienkou, že mamička na materskej dovolenke si nájde spoludlžíka s pravidelným a preukázateľným príjmom. Zoznam poskytovateľov, ktorí sú ochotní požičať ženám na MD nájdete tu

Študenti

Získať potrebné finančné prostriedky pre študenta umožňujú niektoré z bánk pôsobiacich na Slovensku prostredníctvom úverov špeciálne určených pre študentov, konkrétne tento typ produktu ponúkajú štyri banky – Všeobecná úverová banka, Volksbank, Unicredit Bank a OTP banka. Podmienkou je ručenie dospelou osobou s dostatočnou bonitou. Výhodou je skutočnosť, že niektorí poskytovatelia ponúkajú možnosť odložiť si splátku istiny až do ukončenia štúdia, klient tak počas študijných čias platí len splátku úroku. Poskytovatelia študentských pôžičiek


You are here: Home » Blog » Typy pôžičiek podľa žiadateľa

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.