Loading

UniCredit Leasing

Unicredit leasing je členom finančnej skupiny Unicredit a dlhodobo patrí medzi top 3 leasingové spoločnosti na Slovensku. Momentálne je jednotkou na trhu, vďaka veľmi úspečnému predchádzajúcemu roku, kedy uzatvorila nové obchody v celkovom objeme až 295,456 miliónov eur (bez DPH). V roku 2011 sa spoločnosti podarilo uzatvoriť až 7 944 nových zmlúv. Oproti roku 2010 sa teda podiel Unicredit Leasingu na slovenskom trhu zvýšil z pôvodných 10,8 % na súčasných 16,4 %.

Spoločnosť pôsobí na Slovensku už od roku 1996, odkedy postupne otvárala stále nové obchodné miesta. Celkovo má otvorených až 13 obchodných miest strategicky rozmiestnených po celej krajine, pre lepšiu prístupnosť ich produktov zákazníkom.

Spoločnosť poskytuje služby súkromným osobám, ale aj malým a stredným podnikateľom a veľkým firmám.

Portfólio služieb UniCredit Leasing:

  1. Financovanie osobných a úžitkových automobilov

Financovanie osobných a úžitkových automobilov firma poskytuje prostredníctvom finančného leasingu, úveru CarCredit alebo operatívneho leasingu.

a) Operatívny leasing je vhodná forma financovania hlavne pre firmy, ktoré nechcú mať s údržbou vozidiel žiadne starosti. Pri tomto type leasingu je doba nájmu kratšia ako doba životnostni prenajatého automobilu. Po ukončení zmluvy si nájomca auto neodkupuje, ale vracia ho leasingovej spoločnosti. Výhodou je, že klient sa nemusí starať o nič – UniCredit leasing zabezpečí full servis vozového parku od kompletného poistenia, servisných prehliadok, dialničných známok až po prípadné riešenie poistných udalostí. Pre klienta to znamená jednak úsporu času a nákladov, ktoré môže radšej venovať rozvoju svojho podnikania. Ďalšou výhodou je, že jednotlivé mesačné splátky sú podľa IAS mimosúvahovou položkou. Tento spôsob financovania nie je vhodný pre jednotlicov – súkromné osoby.

b) Finančný leasing – je najjednoduchšou formou ako sa dostať k novému autu. Zmluva sa uzatvára na 3, 4 alebo 5 rokov s akontáciou od 10 %. Klient si môže vybrať výšku mesačnej (alebo štvrťročnej splátky) podľa jeho aktuálnych finančných možností. Unicredit leasing garantuje, že sa výška splátky nebude počas celej doby platnosti zmluvy meniť. Je vhodným spôsobom financovania ako pre firmy tak aj pre súkromné osoby

c) úver CarCredit – sa poskytuje do 70 % z obstarávacej ceny vozidla, takže záujemca musí mať na kúpu auta našetrených aspoň 30 % z kúpnej ceny. Poskytuje sa s lehotou splatnosti od šiestich mesiacov. Ak chcete mať minimálne mesačné splátky, tak si zvoľte čo najdlhšie obdobie splatnosti, teda päť rokov. Úver je možné splácať mesačne alebo kvartálne.

  1. Financovanie dopravnej techniky troma spôsobmi – finančným alebo operatívnym leasingom a nákupom na splátky
  2. Financovanie strojov a zariadení – finančným leasingom, operatívnym leasingom, predajom na splátky alebo úverovým financovaním, ktoré je obzvlášť vhodné pre podnikateľov z oblasti poľnohospodárstva, kde je možné využiť čerpanie fondov zo sektorového operačného programu.

Kontaktné informácie

Adresa centrály UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
Plynárenská 7/A, 814 16, Bratislava
Telefonické kontakty 02/59 27 11 11
02/59 27 12 22
02/59 27 12 00
Fax 02/59 27 17 91
Email info@unicreditleasing.sk
Web http://www.unicreditleasing.sk
Pobočky Košice, Nitra, Banská Bystrica
Obchodné zastúpenia Prešov, Trnava, Trenčín, Komárno, Poprad, Rožňava, Dunajská Streda, Prievidza, Žilina


You are here: Home » Leasing » UniCredit Leasing

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.