Loading

Úrok z omeškania

Vzali ste si úver z banky alebo z nebankovej spoločnosti a dostali ste sa do omeškania? Či už bolo omeškanie zámerné alebo z pozabudnutia alebo z akýchkoľvek iných dôvodov, neminú Vás sankcie, medzi ktoré patrí úrok z omeškania (nazývaný aj sankčný úrok), poplatok za omeškanie a poplatok za odoslanie upomienky a zmluvná pokuta.

Väčšina finančných inštitúcii, ešte predtým než vyrúbi úrok z omeškania posiela upomienky či už písomné alebo prostredníctvom sms správy, niekedy sa dlžník upozorňuje na omeškanie aj telefonicky. Každá odoslaná upomienka niečo stojí, zvyčajne môžete rátať so sumou 20 – 30 €. Veritelia odosielajú upomienky už po siedmych dňoch omeškania, ale niekedy aj skôr.

Výška úrokov z omeškania

Tento údaj si môžete overiť v sadzobníku poplatkov alebo vo všeobecných obchodných podmienkach Vášho veriteľa. Často nájdete v sadzobníku poplatkov k výške úroku len krátku poznámku ako napríklad: V prípade omeškania s úhradou mesačnej splátky je klient povinný uhradiť spoločnosti sankčný úrok vo výške stanovenej nariadením vlády č. 87/1995 Z.z. Čo však hovorí nariadenie vlády o výške úroku? Výška úrokovej sadzby je o osem percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná v prvý deň omeškania. A ako sa dozviete aktuálnu výšku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky? Nájdete ju na web stránke Národnej banky Slovenska, na tomto odkaze http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/udajove-kategorie-sdds/urokove-sadzby/urokove-sadzby-ecb/

Za základnú sadzbu ECB sa považuje údaj hlavné refinančné operácie. Od 11.7.2012 došlo k zmene tejto sadzby, k jej zníženiu o 0,25 % z pôvodného 1% na súčasných 0,75 %.

Výšku úrokov z omeškania si teda vypočítame nasledovne: základná sadzba ECB + 8 %, teda od 11.7.2012 to bude 0,75 % + 8 % = 8,75 %.

Samozrejme sankčný úrok vo výške 8,75 % sa účtuje navyše k štandarnej úrokovej sadzbe.

Poplatok za omeškanie

Okrem sankčného úroku si môžu veritelia v prípade omeškania úrčovať aj poplatok za omeškanie, ktorý sa vypočíta ako 1 promile dlžnej sumy za každý deň omeškania, minimálne 0,83 € za každý začatý mesiac omeškania.

Zmluvná pokuta

Vyššie uvedené nariadenie vlády SR č. 87/1995 Z.z. stanovuje aj maximálnu výšku zmluvnej pokuty v prípade poskytnutia peňažných prostriedkov spotrebiteľovi takto:

sankcie za omeškanie nesmú presiahnuť priemerné pred vznikom omeškania naposledy zverejnené RPMN (ročnú percentuálnu mieru nákladov) o viac ako 10 percentuálnych bodov ročne a zároveň nesmú byť sankcie vyššie ako trojnásobok úrokov z omeškania.

Nesplácanie záväzkov tak, ako bolo dohodnuté v zmluve sa skutočne nevypláca. Ak sa dostanete do finančných problémov, ktoré Vám neumožňujú splácanie v dohodnutom čase, čo najskôr informujte svojho veriteľa o vzniknutom probléme a spoločne sa snažte nájsť riešenie. Aj keď to možno znie neuveriteľne, veritelia majú vždy záujem na zmierlivom riešení a nechcú hneď začať s exekúciou. Pre finančné inštitúcie poskytujúce pôžičky je vždy výhodnejšie, ak dlh splatíte celý, aj keď o niečo neskôr, preto väčšina spoločností pristúpi na zmenu splátkového kalendára alebo na dočasné odloženie splátok. Najhoršie, čo môžete spraviť je že budete ignorovať upomienky a výzvy na splatenie dlžnej čiastky.


You are here: Home » Blog » Úrok z omeškania

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.