Loading

Úver na bývanie s doživotne garantovanou splátkou

SLSP, ako jediná banka na Slovensku má vo svojej ponuke úver na bývanie s fixovanou úrokovou sadzbou počas celej doby splatnosti, ktorá je od 10 – 30 rokov. Vo väčšine prípadov sú hypotéky a iné úvery na bývanie fixované len na 1,2,3,5 alebo 10 rokov, v zriedkavých prípadoch na 15 rokov. Vďaka fixácii úrokovej sadzby tak klient získa istotu, že splátky zostanú rovnaké počas celej doby splácania. V praxi to znamená, že ak si dohodnete s bankou mesačnú splátku 500 €, túto istú sumu budete splácať až do konca doby splatnosti, čo môže byť aj za 30 rokov.

Parametre úveru na bývanie zo Slovenskej sporiteľne

Poskytuje sa vo výške od 10 000 € a získate ho až do hodnoty 70% založenej nehnuteľnosti bez dokladovania účelu použitia finančných prostriedkov. V prípade, že výška úveru presahuje 70% hodnoty nehnuteľnosti, je potrebné zdokladovať len 80 % z poskytnutej sumy. Maximálna výška úverového rámca závisí predovšetkým od bonity žiadateľa, ďalej od jeho schopnosti splácať úver (banku budú zaujímať aj ostatné mesačné výdavky klienta, prípadne ďalšie úvery ktoré spláca) a v neposlednom rade od hodnoty nehnuteľnosti, ktorou bude dlžník za svoje záväzky banke ručiť. Jedná sa o účelový úver, ktorý môže byť použitý výhradne na financovanie potrieb súvisiacich s bývaním, teda na kúpu nehnuteľnosti určenú na bývanie (bytu, domu alebo na kúpu stavebného pozemku)

Úroky

Úroková sadzba je fixná počas celej doby splatnosti úveru a pohybuje sa od 5,39 % p.a.(v prípade že klient sa zapojí do zvýhodneného programu Lepšie úroky) a od 6,09 % p.a. (ak klient nevyužije možnosť zvýhodnenia Lepšie úroky). SLSP pri tomto úvere garantuje že nezvýši výšku úrokovej sadzby až do dňa konečnej splatnosti s výnimkou prípadu, že úrok bol zvýhodnený podľa podmienok programu Lepšie úroky a že klient prestal spĺňať tieto podmienky.

Čo sú to Lepšie úroky a ako ich získať?

Slovenská sporiteľňa sa rozhodla odmeniť klientov, ktorí aktívne využívajú služby tejto banky. V prípade úveru na bývanie má klient možnosť získať úrokovú sadzbu za rok až o 0,7% nižšiu ak si otvorí účet v Slovenskej sporiteľni a ak si na tento účet nechá zasielať výplatu.

Poplatky

  • Výška spracovateľského poplatku závisí od výšky úveru
Výška úveru od-do Spracovateľský poplatok
10 000 – 19 999 € 199,00 €
20 000 – 29 999 € 299,00 €
30 000 – 49 999 € 399,00 €
50 000 – 69 999 € 599,00 €
70 000 – 99 999 € 799,00 €
Nad 100 000 € 999,00 €
  • Mesačný poplatok za vedenie úverového účtu: 3,49 €
  • Banka umožňuje klientom raz za rok zrealizovať mimoriadnu splátku bez poplatku až do výšky 10 % zo zostatkovej sumy úveru. Ak klient túto možnosť využije, môže si potom vybrať buď nižsiu splátku alebo skrátiť dobu splatnosti.
  • Predčasné splatenie úveru alebo mimoriadna splátka: 2% z výšky mimoriadnej splátky alebo predčasne splatenej sumy x počet dní do skončenia fixácie / 360, maximálne však 10% z nesplatenej istiny
  • Poplatok za zmenu zmluvných podmienok zo strany klienta: 99 € (tento poplatok sa platí aj v prípade zmeny predmetu zabezepečenia)
  • Poplatok za splátku úveru v hotovosti: 2,50 €
  • Upomienka v prípade omeškania so splátkou alebo v prípade porušenia zmluvných podmienok: 25 €
  • Sankčný úrok v prípade omeškania: 8% p.a.

Podmienky

Úver na bývanie s doživotne garantovanou splátkou je určený pre fyzické osoby – občanov SR alebo osoby s trvalým pobytom na území Slovenska vo veku od 18-65 rokov, ktorí preukážu dostatočnú solventnosť na splácanie úveru z pravidelného príjmu. Základnou podmienkou pre poskytnutie úveru je zabezpečenie úveru tuzemskou nehnuteľnosťou. Slovenská sporiteľňa vyžaduje poistenie nehnuteľnosti ktorou klient ručí. Ak vykonávate samostatne zárobkovú činnosť musíte banke predložiť potvrdenie o príjme na základe daňového priznania.

Záver

V dobe, kedy sa nedá predpokladať, ako sa bude v nasledovných rokoch či desaťročiach vyvíjať základná sadzba Európskej centálnej banky (od ktorej sa odvíjajú aj úrokové sadzby úverov na bývanie) by mohol byť úver s fixnou úrokovou sadzbou až do konca splatnosti úveru celkom výhodný. Je však nesmierne ťažké odhadnúť vývoj v nasledovných rokoch, ale je možné, že sa základná sadzba ECB zníži, čo by spôsobilo, že úver na bývanie s doživotne garantovanou splátkou od SLSP by mohol byť drahší ako konkurenčné úvery bez fixácie. Je preto potrebné zvážiť všetky pre a proti. Za dlhodobú fixáciu hovoria nemenné splátky, tým pádom si klient dokáže lepšie naplánovať výdavky. Proti hovorí možnosť, že sa v budúcnosti budú úroky na trhu znižovať. Každopádne SLSP ponúka hneď niekoľko výhod, ktoré pridávajú tomuto produktu na atraktivite – napríklad možnosť získať úver až do 100 % hodnoty nehnuteľnosti alebo možnosť získať odklad prvej spátky istiny až o 2 roky.


You are here: Home » Hypotéka » Úver na bývanie s doživotne garantovanou splátkou

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.