Loading

Úver vysokoškolákom od Volksbank

V úverovom portfóliu Volksbank Slovensko a.s. nechýba ani úver vysokoškolákom. Je určený na financovanie potrieb súvisiacich s financovaním vysokoškolského štúdia všetkých stupňov (teda pre študentov vysokej školy od prvého do šiesteho ročníka a pre doktorantov) vo veku od 18 do 30 rokov. Peniaze z úveru je možné použiť na nákup škoslkých pomôcok, skrípt, odbornej literatúry, notebooku, na zaplatenie internátu alebo prenájmu prípadne na financovanie zahraničného študijného pobytu.

Základné informácie

Poskytuje sa vo výške od 1000 €, maximálny objem úveru je 5000 €. Banka však neposkytne túto pôžičku jednorázovo, ale čerpanie je postupné – v každom akademickom roku môže študent čerpať úver maximálne do výšky 1000 €. Doba splatnosti je jeden rok až dvojnásobok doby štúdia (max. 10 rokov). Táto študentská pôžička je určená ako pre klientov tak aj pre neklientov banky.

Nevýhody

Volskbank na rozdiel od konkurenčných bánk poskytujúcich pôžičky pre študentov neumožňuje odklad splátok istiny až do ukončenia štúdia. To je jedno veľké mínus, nakoľko väčšina študentov stály príjem nemá, a tým pádom sú pre nich mesačné splátky veľkou záťažou.

Zabezpečenie

Nevyžaduje sa žiadne zabezpečenie v prípade, že študent disponuje stálym mesačným príjmom. Keďže stály príjem študenta je skôr výnimkou, tak v tom prípade Volksbank vyžaduje pristúpenie spoludlžníka, ktorým najčastejšie býva jeden z rodičov.

Úroky

Banka poskytuje na úver vysokoškolákom oveľa výhodnejšiu úrokovú sadzbu ako pri klasickom bezúčelovom spotrebnom úvere. Úroková sadzba je stanovená pre všetkých žiadateľov rovnako – na 7,95 % p.a. Výhodou fixnej úrokovej sazdby je záruka nemennosti splátok.

Ak by študent žiadal o bezúčelový spotrebný úver vo Volksbank, úroková sadzba by sa pohybovala od 8,82 – 18,25 % p.a.

Úrok z omeškania je 9,00 % ročne.

Poplatky

V rámci boja o nových klientov Volskbank odpúšťa niektoré poplatky, konkrétne spracovateľský poplatok a taktiež aj poplatok za vedenie úverového účtu.

  • Zmena výšky úveru: 1% z rozdielu medzi pôvodnou a novou sumou, minimálny poplatok je 35 €
  • Zmena zmluvy na žiadosť klienta: 50 €
  • Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka pre zmluvy uzatvorené po 20.6.2010 je 0,5% – 1 % z nesplatenej istiny. Ak do konca lehoty splatnosti zostáva menej ako jeden rok tak je poplatok 0,5 %, ak viac ako jeden rok, v takomto prípade je poplatok za podanie žiadosti o predčasné splatenie alebo mimoriadnu splátku 1% z predčasne splatenej sumy
  • Vystavenie potvrdenia bankou na základe žiadosti klienta: 15 €
  • Upomienka pri omeškaní so splátkou: 20 € za každú odoslanú upomienku

Podmienky

Základnou podmienkou je byť riadnym študentom vysokej školy ktoréhokoľvek ročníka. Ako dôkaz, že na škole naozaj študujete je potrebné priniesť potvrdenie o návšteve školy, s pečiatkou študijného oddelenia. V prípade, že ste zamestnaný, je potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti. Ak nie ste v pracovnom pomere, potvrdenie o výške príjmu predkladá spoludlžník (vo väčšine prípadov rodič). Ďalej sa vyžadujú ešte výpisy z bankového účtu na ktorý dostávate výplatu alebo ak poberáte mzdu v hotovosti tak si pripravte výplatné pásky za posledné 3 mesiace.


You are here: Home » Študentské pôžičky » Úver vysokoškolákom od Volksbank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.