Loading

VARIO hypotéka ČSOB

VARIO hypotéka z ČSOB je zaujímavá najmä z dôvodu dlhej doby splatnosti. Ako jediná banka poskytuje splatnosť hypotekárneho úveru až 40 rokov, čo pre klientov banky znamená na jednej strane možnosť získať nízke splátky ale na druhej strane dlhšia doba splatnosti znamená aj zbytočne vyhodené peniaze na úrokoch. Klient však môže podpísať zmluvu na maximálnu lehotu splatnosti (za účelom získania čo najnižších splátok – v takejto situácii sa nachádza väčšina mladých ľudí) a o niekoľko rokov, akonáhle sa finančná situácia klienta zmení k lepšiemu je možné požiadať o skrátenie lehoty splatnosti a tým pádom aj zvýšenie mesačných spátok.

Parametre hypotekárneho úveru

Minimálna výška VARIO hypotéky v ČSOB banke je 4 500 €. Keďže sa jedná o klasickú hypotéku, peniaze z úveru je možné použiť iba na:

 • nadobudnutie nehnuteľnosti alebo jej časti
 • na výstavbu, prípadne zmenu dokončených stavieb
 • na údržbu nehnuteľnosti
 • splatenie iného hypotekárneho úveru určeného na jeden z účelov vo vyššie uvedených bodoch
 • splatenie iného úveru (určeného na jeden z účelov vo vyššie uvedených bodoch), ktorý nie je klasifikovaný ako hypotekárny
 • kombinácia vyššie uvedených možností

Dlžnik je povinný banke zdokladovať celú sumu, ktorá mu bola poskytnutá v lehote, ktorú určí banka. V prípade, že dlžník nezdokladuje účel použitia finančných prostriedkov z úveru, alebo odmietne banke predložiť fotodokumentáciu, tak mu ČSOB banka zvýši úrokovú sadzbu o 1%, aj napriek fixácii úrokovej sazby.

Klient za svoje záväzky ručí banke tuzemskou nehnuteľnosťou. Objem úveru závisí od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Československá obchodná banka prefinancuje úver až do výšky 100 % nehnuteľnosti. Podobne ako pri ostatných hypotékach, aj túto je nutné poistiť pre prípad zničenia alebo poškodenia vrátane poistenia proti živelným pohromám. Poistenie založenej nehnuteľnosti je potrebné vinkulovať v prospech banky. Ak príde k výraznému poklesu hodnoty založenej nehnuteľnosti, klient musí na požiadanie banky doplniť zabezpečenie úveru záložným právom k inej nehnuteľnosti.

Úroky

Banka poskytuje nasledovné možnosti fixácie:

Doba fixácie Úroková sadzba
1 rok 5,20 % p.a.
3 roky 4,32 % p.a.
5 rokov 4,59 % p.a.
10 rokov 5,65 % p.a.
15 rokov 5,85 % p.a.
20 rokov 5,95 % p.a.

Počas tohto obdobia banka za normálnych okolností nebude meniť výšku úroku, čo klientovi zaručí rovnakú výšku mesačnej splátky. (pozn. Banka môže zmeniť výšku úroku počas fixácie ak si nebudete plniť povinnosti vyplývajúce zo zmluvy)

Ak si chcete vypočítať výšku mesačnej splátky a úrok, použite túto hypokalkulačku. (poznámka výpočet je len orientačný, pre presné údaje budete musieť navštíviť jednu z pobočiek banky)

Tip: Zľavu z úroku môžete získať v prípade, že budete aktívne využívať účet ČSOB (ak budete platiť mesačné splátky z tohto účtu) a ak uzatvoríte poistenie nehnuteľnosti a poistenie úveru.

Poplatky a sankcie

 • Poplatok za spracovanie a poskytnutie Vario hypotéky: 0,75 % z objemu úveru, minimálne 150 €, maximálne 1 000 €
 • Vedenie úverového účtu: 3,50 € / za mesiac
 • Poplatok za zmenu úverovej zmluvy na podnet klienta: 100 €
 • Predčasné splatenie v čase končiacej fixácie: bez poplatku
 • Mimoriadna splátka hypotéky raz za rok až do výšky 20 % bez poplatku
 • Predčasné splatenie alebo mimoriadna splátka mimo termínu obnovy úrokovej sadzby: 0,5% z predčasne splatenej sumy (ak do konca doby splatnosti zostáva menej ako rok) a 1 % ak do konca splatnosti zostáva viac ako rok (platí pre úvery uzatvorené od 11.6.2010). Pre hypotéky, ktoré boli uzatvorené do 10. 6. 2010 je poplatok za predčasné splatenie 5%.
 • Upomienka v prípade oneskorenia so splátkou: 10 €, výzva 35 €
 • Sankčná úroková sadzba : 8% + základná úroková sadzba ECB. Momentálne je základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky 1%, to znamená že výška sankčného úroku je 9%

Podmienky

Vario hypotéka je určená fyzickým osobám (aj podnikateľom) s vekom od 18 rokov. Na jej vybavenie budete potrebovať nasledované doklady:

 1. Doklady preukazujúce výšku príjmu
 • ak ste zamestnaný – budete potrebovať potvrdenie o výke príjmu od zamestnávateľa (nie staršie ako 60 dní) a výpis z účtu za posledný mesiac. Ak máte účet otvorený v ČSOB a na tento účet si nechávate posielať výplatu po dobu minimálne 3 mesiacov, nebudete potrebovať žiadne potvrdenie o príjme
 • ak dostávate výplatu v hotovosti – musíte predložiť potvrdenie o výške príjmu (nie staršie ako 60 dní)
 • ak ste podnikateľ – fyzická osoba – je potrebné predložiť kópiu daňového priznania za posledné zdaňovacie obdobie + potvrdenie o bezdĺžnosti voči daňovému úradu
 • ak nechcete svoj príjem dokladovať – čestné prehlásanie o príjme a potvrdenie o bezdlžnosti voči DÚ (ak ste živnostník)
 1. Doklady k nehnuteľnosti
 • ak máte záujem kúpiť nehnuteľnosť – musíte predložiť list vlastníctva kupovanej nehnuteľnosti
 • ak idete rekonštruovať alebo stavať – stavebné povolenie, list vlastníctva k stavebnému pozemku, kópia z katastrálnej mapy, prípadne geometrický plán ak ešte stavba nie je zapísaná v katastri
 1. Doklady k nehnuteľnosti ktorá bude predmetom zabezpečenia

Budete potrebovať list vlastníctva, znalecký posudok, kópiu z katastrálnej mapy, kópiu zmluvy, na základe ktorej bola na list vlastníctva zapísaná ťarcha alebo vecné bremeno.

Zhrnutie

ČSOB hypotéka má spomedzi hypotekárnych úverov najdlšie obdobie splatnosti (až 40 rokov) a konkurenčné úrokové sadzby. Výhodou je zrýchlený schvaľovací proces – už za 24 hodín od podania žiadosti sa dozviete, či Vám bol úver schválený.


You are here: Home » Hypotéka » VARIO hypotéka ČSOB

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.