Loading

Volksbank

Volksbank Slovensko je univerzálnou obchodnou bankou so širokým porfóliom produktov a služieb v oblasti firemného bankovníctva. Najzaujímavejšiu ponuku má hlavne pre malých a stredných podnikateľov a živnostníkov, pre ktorých mala pripravenú vždy bohatú ponuku produktov. Banka pôsobí na slovenskom trhu od roku 1991 a jej hlavným akcionárom je rakúska spoločnosť Volksbank International AG (VBI).

Volksbank síce nepatrí medzi najväčších hráčov na úverovom trhu, zato sa snaží konkurovať lepšími úrokovými sadzbami v porovnaní s konkurenciou.

Nižšie uvádzame podrobnejšie informácie o ponuke úverov a pôžičiek pre súkromných klientov:

  1. Hypotéka od Volksbank

Poskytuje sa na účel kúpy alebo údržby tuzemskej nehnuteľnosti, výstavby alebo zmeny dokončených stavieb alebo na vyplatenie iného úveru ktorý bol poskytnutý na tieto účely. Za hypotéku sa ručí tuzemskou nehnuteľnosťou pričom banka akceptuje aj kupovanú alebo rozostavanú nehnuteľnosť. Poskytuje sa od 3 500 € až do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Splatnosť je od 4-30 rokov. Úrokové sadzby sú fixné a záujemca má na výber 1,2,3,5 alebo 10 ročné obdobie fixácie. Ak by ste si zvolili napríklad 5 ročnú fixáciu, tak by sa úroková sadzba pohybovala od 4,70 % – 7,30 % p.a. Výška úroku záleží hlavne na bonite klienta a na jeho mesačných výdavkoch.

Tento produkt banka poskytuje aj ako hypotéku so štátnym príspevkom pre mladých s miernou úpravou podmienok. V tomto prípade majú mladí ľudia do veku 35 rokov a s mesačným príjmom nepresahujúcim 1,3 násobok priemerej mzdy v národnom hospodárstve možnosť získať hypotéku so zníženou úrokovou sadzbou až o 3%. Banka však poskytne tento zvýhodnený úver len do výšky 50 000 € (maximálne však do výšky 70% z hodnoty založenej nehnuteľnosti). 3% zľava z úroku platí len na obdobie prvých piatich rokov.

  1. Spotrebný úver Variant

Túto pôžičku je možné získať buď na konkrétny účel alebo na aj na čokoľvek. Rozdiel je v cene úveru (vo výške úrokovej sazdby), ktorá je samozrejme o niečo nižšia, v prípade, že banke zdokladujete účel použitia finančných prostriedkov. Úročenie je aj pri účelovej aj bezúčelovej pôžičke fixné na obdobie 1,2,3,5 a 10 rokov. V oboch prípadoch je potrebné ručiť za svoje záväzky banke tuzemskou nehnuteľnosťou.

Účelový Varant sa poskytuje na investície do bývania alebo na konsolidáciu pôžičiek z iných finančných inštitúcii vo výške od 3500 € do 100 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti a so splatnosťou 121 mesiacov – 30 rokov.

Neúčelový Variant v podstate sa jedná o americkú hypotéku, kedy získate výhodnejší úrok na bezúčelový úver, ale za lacno získané peniaze musíte ručiť nehnuteľnosťou. Volksbank ho poskytne do výšky 75 % z hodnoty predmetu zabezpečenia a maximálna lehota splatnosti je 25 rokov.

  1. Bezúčelový spotrebný úver

Na rozdiel od vyššie uvedeného úveru Variant, tento získate na čokoľvek, bez založenia nehnuteľnosti a do výšky 6 999 € aj bez ručiteľa. Záujemca má možnosť ho získať vo výške od 1 000 -17 000 € so splatnosťou od 1-7 rokov. Úrok je fixný a pohybuje sa od 8,82 – 18,25 % ročne. Bezúčelový spotrebný úver však Volskbank Slovensko poskytne so zľavou z úroku až o 3%, ak ho zabezpečíte vkladovými produktami, teda vkladnou knižkou alebo vkladovým účtom.

  1. Úver vysokoškolákom

Je určený pre študentov vysokoškolského štúdia od prvého do posledného ročníka a aj pre doktorantov na financovanie potrieb súvisiacich s financovaním potrieb pre štúdium. Poskytuje sa v rozsahu od 1000 – 5000 € so splatnosťou od 1 roka do dvojnásobku štúdia (maximálna splatnosť je 10 rokov). Túto pôžičku nie je možné čerpať jednorázovo, ale postupne, v každom akademickom roku maximálne 1000 €. Úrok banka stanovila pre všetkých žiadateľov rovnaký, bez ohľadu na jeho/jej výšku príjmu – na 7,95 % p.a. Pre poskytnutie tejto pôžičky pre vysokoškolákov Volksbank vyžaduje pravidelný príjem buď študenta, alebo ak ním žiadateľ nedisponuje, tak musí do úverového vzťahu pristúpiť spoludlžník.

  1. Povolené prečerpanie na účte

Ak chcete mať na účte istú rezervu pre prípad neočakávaných finančných výdavkov, tak v tom prípade je pre Vás vhodné povolené prečerpanie alebo kontokorent ktorý Volksbank zriaďuje k bežnému účtu vo výške od 230 do 3 320 € s úrokom pre všetkých 17,90% p.a.

  1. Kreditné karty

Banka vydáva 2 typy kreditných kariet MasterCard Standard a Diners Club Card Classic.


You are here: Home » Bankové úvery » Volksbank

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.