Loading

VÚB banka

VÚB banka je nepochybne veľmi úspešná, čo dokazuje aj najviac získaných ocenení v súťaži finančných produktov Zlatá minca 2011. Banka bodovala v šiestich kategóriách zo siedmych kategórií finančných produktov. Odniesla si 3 zlaté medaily v kategórii úvery na bývanie (Flexihypotéka), financovanie podnikania (profi úvery) a spotrebiteľské úvery (flexipôžička). Striebornú medailu získala v kategórii elektronické bankovníctvo (za Internet banking) a tretie miesto za kategóriu bankový účet (Flexiúčet) a investičné bankovníctvo. Za jednotlivé bankové produkty hlasovali odborníci na financie, ekonomiku, novinári a agentúry zaoberajúce sa prieskumom trhu. Cieľom tejto súťaže je pomôcť bežným ľuďom zorientovať sa na trhu finančných produktov a pomôcť im vybrať ten najlepší. VUB banka si takmer každý rok zvyšuje podiel na trhu v poskytnutých spotrebiteľských, hypotekárnych úveroch a pôžičkách na bývanie.

Úvery poskytované VUB bankou

 

Flexipôžička na čokoľvek

Je bezúčelovým spotrebným úverom, ktorý získate bez zabezpečenia a bez ručiteľa až do výšky 3 300 €. Poskytuje sa v rozsahu od 490 – 25 000 € a splátky je možné rozložiť na obdobie od 1-10 rokov. Vďaka fixnej úrokovej sadzbe od 8,90% p.a. – 18,90 % p.a sú splátky rovnaké počas celej doby splatnosti. Flexipôžička má tú výhodu, že sa dokáže prispôsobiť aj počas splatnosti – klient môže kedykoľvek požiadať o skrátenie alebo predĺženie lehoty splatnosti za malý poplatok – 40 €. Taktiež je možnosť podať odklad splátok o niekoľko mesiacov alebo využiť možnosť takzvaných „splátkových prázdnin“ jeden mesiac v roku, počas tohto mesiaca banke neplatíte mesačnú splátku a ani poplatok za vedenie úverového účtu.

Flexipôžička s finančným ručením

Predstavuje možnosť ako získať pomerne vysoký úver bez dokladovania účelu a bez dokladovania príjmu, no podmienkou je ručenie finančným majetkom, napríklad termínovaným vkladom, vkladnou knižkou alebo podielovými listami VUB AM. Minimálna výška úveru s finančným ručením je 490 €, maximálna je 13 300 € s dobou splatnosti od 1-5 rokov. Úroková sadzba je fixná a pohybuje sa od 8,50% p.a. 

Flexipôžička pre študentov

Je určená pre študentov denného a externého vysokoškolského štúdia vo veku od 18-26 rokov. Úverový limit je pri tomto produkte od 500 -10 000 € s lehotou splatnosti od 1-6 rokov. Keďže účel použitia finančných prostriedkov nie je nutné banke dokladovať, peniaze je možné použiť na čokoľvek – na kúpu nového laptopu, na financovanie jazykového pobytu v zahraničí alebo na zaplatenie poplatku za externé štúdium…Výhodou je, že študent môže požiadať o odklad splátok istiny až do konca štúdia a splácať len úroky. Túto možnosť využíva až 20 % študentov, ktorí si vzali pôžičku z VUB. Banka ponúka okrem tejto výhody aj množstvo ďlaších – medzi najzaujímavejšie patrí odmeňovanie aktívnych študentov, ktorí dosahujú vynikajúci študijný priemer (maximálne 1,5 za posledný semester) alebo sa zapájajú do mimoškolských aktivít, prípadne sa venujú dobrovoľníckej činnosti. Títo dostanú zvýhodnenú úrokovú sadzbu o 1%, to znamená že úrok pre aktívnych študentov bude 6,90 % ročne, zatiaľčo „priemerný študent“ získa úrok 7,90 % ročne.

Flexipôžička na auto

Je účelovým úverom s limitom od 3 300 -33 200 € a dobou splatnosti od 12-84 mesiacov určeným na kúpu nového alebo ojazdeného osobného automobilu doma alebo v zahraničí. Pri tejto pôžičke sa ručí autom a banka Vám poskytne úver aj do 100 % hodnoty vozidla. Maximálna výška pôžičky ktorú Vám banka poskytne bude teda záležať od hodnoty auta. Úroková sadzba sa pohybuje od 7,90 % ročne a je fixná, vďaka čomu sa výška mesačnej splátky počas celej doby splácania nemení.

Flexipôžička na bývanie

Tento účelový úver sa poskytuje v rozsahu od 3 300 – 25 000 € a s lehotou splatnosti od 1-10 rokov. Finančné prostriedky z tejto pôžičky je možné použiť na rekonštrukciu alebo modernizáciu bytu alebo domu, prípadne na kúpu nábytku a vybavenia domácnosti. Vďaka fixnej úrokovej sadzbe od 7,90 % ročne sú splátky nemenné počas celej doby splatnosti. Táto pôžička sa dokáže prispôsobiť aj počas splácania, klient si môže požiadať o skrátenie alebo predĺženie doby splatnosti, prípadne o odklad splánok zmenou v zmluve za malý poplatok. Úver je možné aj celkom alebo čiastočne predčasne splatiť.

Flexipôžička na výmenu okien

VUB banka v spolupráci s vybranými dodávateľmi okien poskytuje účelový úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou, ktorý môžete použiť na financovanie výdavkov súvisiacich s kúpou a montážou okien. Ak si vyberiete ako dodávateľa firmu Fenestra alebo Slovakaktual, môžete získať pôžičku z VUB banky od 990 – 13 300 € s dobou splatnosti 12-36 mesiacov. V prípade že Vaším dodávateľom okien bude firma Slovakaktual, získate úrok 6,9 % a ak sa rozhodnete pre spoločnosť Fenestra, tak úrok bude o niečo nižší, iba 5,7 %. V oboch prípadoch získate úver bez ručiteľa.

Flexipôžička pre mladomanželov

Je určená mladým ľuďom do veku 35 rokov, ktorí uzatvorili manželstvo a v čase podania žiadosti neuplynuli od sobáša viac ako 2 roky. Podmienkou na jej získanie je aj maximálna hranica príjmov ktorá sa posudzuje za oboch manželov spoločne – ich spoločný príjem nesmie byť vyšší ako 2,6 násobok priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúci kalendárny štvrťrok, teda maximálne 2 204,80 €. Ak sú podmienky splnené, mladý manželský pár má možnosť získať zvýhodnený úrok až o 4,5 % počas celej doby splatnosti. To znamená, že flexipôžička pre mladomanželov sa poskytuje s fixným úrokom od 4,40% ročne. Minimálny objem pôžičky je 490 €, maximálny 10 000 € a splátky je možné rozložiť na obdobie 12-84 mesiacov.

Flexihypotéka

Je vhodná, ak potrebujete získať väčší objem peňazí na kúpu, výstavbu alebo rekonštrukciu nehnuteľnosti. Je to účelový úver za ktorý je potrebné ručiť existujúcou a dokončenou nehnuteľnosťou zapísanou na liste vlastníctva. Flexihypotéka sa poskytuje v objeme od 6 600 € – 166 000 € a jej maximálna výška bude závisieť od hodnoty založenej nehnuteľnosti. Doba splatnosti je v tomto prípade je 1-20 rokov. Klient si môže vybrať obdobie fixácie na 1, 3, 5, alebo 10 rokov s úrokovou sadzbou od 4,39 %.

Flexihypotéka so štátnym príspevkom pre mladých

Podobne ako pri flexipôžičke pre mladomanželov, aj v tomto prípade je potrebné splniť na získanie tejto dotovanej hypotéky isté podmienky – vek do 35 rokov a maximálny mesačný príjem v hrubom nesmie vo výške 1,3 násoboku priemernej mzdy na Slovensku. Po splnení týchto podmienok žiadateľ získava nárok zvýhodnenú úrokovú sadzbu až o 3% počas prvých piatich rokov. Žiadateľ si môže vybrať 1,3 alebo 5 ročnú fixáciu s úrokom už od 1,39 % ročne. Dotovaná flexihypotéka sa poskytuje do výšky 50 000 € so splatnosťou až 30 rokov. Tento hypotekárny úver je potrebné zabezpečiť nehnuteľnosťou, LTV je v tomto prípade 70%.

Bezúčelová Flexihypotéka

Peniaze z bezúčelovej flexihypotéky je možné použiť na čokoľvek, ale úver je potrebné zabezpečiť nehnuteľnosťou. Vďaka zabezpečeniu tak klient získa oveľa výhodnejšiu úrokovú sadzbu, ako by dostal v prípade klasickej bezúčelovej pôžičky na čokoľvek. Maximálna doba splatnosti je 20 rokov a získate ju od 6 600 € – 166 000 €. Výška bezúčelovej flexihypotéky bude závisieť od hodnoty založenej nehnuteľnosti.

Hypotekárny certifikát

Vystavuje banka v prípade, že ste len vo fáze hľadania nehnuteľnosti. Slúži ako doklad o tom, že Váš príjem je dostatočný na získanie flexihypotéky. Vystavuje sa bezplatne na obdobie jedného mesiaca a môžete ho ukázať napríklad predajcovi nehnuteľnosti alebo realitnej kancelárii ako potvrdenie Vašej dostatočnej bonity na kúpu danej nehnuteľnosti.

Flexihypotéka na developerské projekty

V prípade, že zvažujete kúpu bytu alebo domu, ktorý je vo výstavbe developerskej spoločnosti, máte možnosť získať hypotéku ešte výhodnejšie s nižším poplatkom za poskytnutie a s minimom dokladov. Informácie o tomto produkte získate na ktorejkoľvek pobočke VÚB banky.

Flexihypotéka na refinancovanie

Používa sa na vyplatenie nevýhodnej hypotéky z inej banky. Najvhodnejším časom na refinancovanie je obdobie končiacej fixácie úrokovej sadzby, kedy máte možnosť hypotéku predčasne splatiť bez poplatku. Ak si do tejto doby stihnete vybaviť flexihypotéku na refinancovanie, VUB banka vyplatí za Vás existujúci dlh. S refinancovaním získate výhodnejšiu úrokovú sadzbu a ušetríte na poplatkoch. Získate ju bez poplatku za poskytnutie a bez nového znaleckého posudku. Poskytuje sa od 6 600 € a je nutné ju zabezpečiť nehnuteľnosťou. Hodnota nehnuteľnosti je určujúcim faktorom pre objem úveru. Maximálna lehota splatnosti je 30 rokov.

Kreditné karty

Banka má vo svojej ponuke širokú škálu kreditných kariet MasterCard a American Express. Porovnaním kreditných kariet z VUB banky sa zaoberáme v tomto článku.

Flexidebet

Tento kompletný prehľad úverov a pôžičiek z VUB zakončíme flexidebetom, alebo ak chcete povoleným prečerpaním na flexiúčte. Možnosť „ísť do mínusu“ sa zriaďuje automaticky na Start konte a Senior konte a je voliteľné na flexiúčte. Maximálna výška povoleného prečerpania závisí od výšky príjmu žiadateľa. Úrok v prípade nezabezpečeného povoleného prečerpania je 17,90 % ročne. V prípade, že kliet zabezpečí flexidebet termínovaným vkladom, vkladnou knižkou alebo podielovými listami VUB Asset Managementu, získa výhodnejší úrok, 8,5 % ročne. Flexidebet predstavuje možnosť ako mať peniaze kedykoľvek k dispozícii. Úrok platí klient len za dni, kedy bol úver skutočne čerpaný.

 

You are here: Home » Bankové úvery » VÚB banka

Odoslať odpoveď

Vaša emailová adresa sa nebude zobrazovať. Požadované polia sú ozančné *

*

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.